Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Prodej - verze 21.1

KOMPLETNÍ VERZE

Kompletní verze ze dne 16.12.2020

1. Základní informace o verzi 21.1

Moduly Prodej, Logistika a Výroba mají společnou strategii pro přechodné období koexistence původního Orsoftu a nového Orsoftu Open.

2. Nutné akce po instalaci verze 21.1

Nejsou potřeba žádné akce.

3. Popis provedených změn, oprav a novinek

3.1 Prodej

Změny probíhají v podsystému kontinuálně. V průběhu roku byly do verze zapracovány funkce například z následujících oblastí:

 • Evidence salda obalů
 • Přecenění dokladů v rámci prodejní cenové tvorby
 • Odvádění výroby a generování příjmů na sklad
 • Odesílání PDF dokladů nabídek, objednávek, smluv včetně příloh určených ke zveřejnění
 • Importy výdejek do faktur
 • Elektronické výstupy a vstupy

3.1 Oborové řešení pro pekárny

 • Vazba na webový objednávkový systém (WOS)
  • Stálé objednávky a jejich aktualizace do/z WOS
  • Import denních objednávek z WOS
  • Katalog prodávaných výrobků a zboží přes WOS
  • Nastavení parametrů pro prodej přes WOS – závozní dny, kontrolní mechanismy,…
  • Prodejní ceny pro WOS
 • Objednávkové listy
  • Nové funkce v objednávkových listech
  • Nové varianty zpracování
  • Stálá objednávka, denní objednávka, dodací list a editace těchto dokladů z jednoho místa

3.1 Podpora procesů pro obchodní firmy

 • Užší provázání nabídek, objednávek a smluv
 • Převody a generování dokladů
 • Verzování a historie nabídek
 • Vystavení dodacích listů ze smluv
 • Vystavení zálohových faktur ze smluv a nabídek