Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft OpenSeznam změn - Skladování - verze 20.1

KOMPLETNÍ VERZE

Kompletní verze ze dne 16.12.2019

1. Základní informace o verzi 20.1.0

Moduly Prodej, Logistika a Výroba mají společnou strategii pro přechodné období koexistence původního Orsoftu a nového Orsoftu Open.

2. Nutné akce po instalaci verze 20.1.0

Nejsou potřeba žádné akce.

3. Popis provedených změn, oprav a novinek

3.1 Skladová evidence

Změny probíhají v podsystému kontinuálně.