Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:m0_szm_201 [2019/11/11 08:00]
orsoftopen:szm:m0_szm_201 [2019/11/11 09:00] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - Skladování - verze 20.1 ======
  
 +
 +===== KOMPLETNÍ VERZE =====
 +
 +
 +Kompletní verze ze dne 16.12.2019
 +
 +
 +==== 1. Základní informace o verzi 20.1.0 ====
 +
 +
 +Moduly **Prodej, Logistika a Výroba** mají společnou strategii pro přechodné období koexistence původního Orsoftu a nového Orsoftu Open.
 +
 +
 +==== 2. Nutné akce po instalaci verze 20.1.0 ====
 +
 +Nejsou potřeba žádné akce.
 +
 +
 +==== 3. Popis provedených změn, oprav a novinek =====
 +=== 3.1 Skladová evidence ====
 +Změny probíhají v podsystému kontinuálně.