Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Nákup - verze 22.1

AKTUALIZACE k 10.6.2022

Opravy a úpravy:

 • Pro dodavatelské objednávky a smlouvy uložen zahraniční obnos do proměnné OBNOST.

AKTUALIZACE k 3.6.2022

Opravy a úpravy:

 • Zakázková úprava pro import dodavatelských objednávek.

AKTUALIZACE k 27.5.2022

Opravy a úpravy:

 • Zakázková úprava pro import dodavatelských objednávek.

AKTUALIZACE k 20.5.2022

Opravy a úpravy:

 • Zakázkové úpravy pořízení některých údajů dodavatelské objednávky.
 • Zakázková úprava pro import dodavatelských objednávek.
 • Pro zákazníky typu „radnice“ na objednávkách a smlouvách možnost filtrování dokladů pomoci tzv. čtyřlístků.

AKTUALIZACE k 6.5.2022

Opravy a úpravy:

 • Úprava editace pole referent nákupní objednávky pro ID vybraných zákazníků.
 • Při založení nové položky dodavatelské objednávky se bude přednabízet pole útvar z hlavičky dokladu.
 • Úprava importu objednávek z externího SW - elektronické dokumenty ve dvou jazycích.
 • Úprava vazby na externí SW ve vztahu ke stavu workflow dodavatelské objednávky.

AKTUALIZACE k 29.4.2022

Opravy a úpravy:

 • Zrychlení pořízení nové poznámky a její opravy na dokladech (F8 klávesa). Nyní se při pořízení poznámky dostanete ihned do její editace a uložení poznámky je nyní spojeno se zavřením editačního okna.
 • Úprava importu objednávek z externího SW.

KOMPLETNÍ VERZE 22.1

Kompletní verze ze dne 4.1.2022

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VERZI

Moduly Prodej, Logistika a Výroba mají společnou strategii pro přechodné období koexistence původního Orsoftu a nového Orsoftu Open.

2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ

Nejsou potřeba žádné akce

3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK

3.1 Oprávnění k objektům

Pomocí nastavení oprávnění k objektům lze nadefinovat kontrolu, zda přihlášená osoba může pořizovat ně-které hodnoty do jednotlivých polí. Například se tak může nastavit, do jakého skladu může konkrétní osoba pořizovat a opravovat doklady nebo jaký kód dokladu může pořídit.

Ve volbě „Prodej Open – Parametry – Konfigurace – Oprávnění k objektům“ lze nastavit oprávnění.

Příklad nastavení oprávnění pro osobu s číslem 208, která může pořizovat a opravovat dodací listy pouze pro sklady číslo 1001 až 1005.

Pro skladové doklady typu příjemka, výdejka lze nastavit stejnou, v případě potřeby i jinou, množinu skladů.

Pro doklady typu Dodací list a Faktura, lze nastavit kontrolu na objekty KOD-DL a KOD-FA pro kon-trolu kódu dodacího listu a kódu faktury.

3.2 Objednávkové listy

Úloha Objednávkové listy, oborové řešení pro pekárny, byla rozšířena o nové možnosti a funkce. Ně-které z nich jsou standardně přístupné a některé je možné nakonfigurovat:

 • Nastavení směru editace - pohyb kurzoru po řádku nebo ve sloupci během editace v řádkovém režimu
 • Možnost vynechání kontrolních hlášek při zavírání okna
 • Skok přímo do editace při otevření okna s položkami
 • Možnost přidávání dalších položek k již vygenerovaným položkám. Lze tak do jednoho okna při-dávat položky z různých zadání filtru
 • V úvodním filtru již není povinné položka „sklad“. Budou se zpracovávat sklady vyjmenované v konfiguraci.

3.3 Další úpravy

Změny probíhají v podsystému kontinuálně. V průběhu roku byly do verze zapracovány funkce z růz-ných oblasti. Například:

 • Generování dodacích listů z importních txt souborů z externích informačních systémů
 • Pomocí „rozhraní na externí sw“ výměna dat a generování faktur
 • Vystavení faktur z kupních smluv a objednávek podle zákaznických specifik
 • Možnost naplánování automatického dávkového zaúčtování faktur
 • Nový typ pro zaúčtování faktur v číselníku fakturačních dokladů
 • Nové druhy odesílání pdf dokumentů – faktury, přílohy ke zveřejnění,….
 • Úpravy v napojení na webový objednávkový systém