Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Základní část - verze 13.2

AKTUALIZACE - 2.7.2013

Aktualizace č.01 k verzi 13.1 - 2.7.2013, nyní verze 13.2.0

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

 Aktualizace Orsoftu Open - Základní části je k dispozici v klientské
 zóně na www.ortex.cz.
 Lze ji nainstalovat na verzi 13.1.0 podsystému Základní část.

2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ

 1) Po instalaci je nutné spustit příslušné databázové skripty, které uvedou 
 aktuální tabulky do souladu s případnými změnami datového modelu. Tyto
 akce by měl provádět zkušený servisní pracovník ORTEXu. Bez nich nebude
 systém správně fungovat.
 2) Po instalaci je dále potřeba jednorázově spustit volbu Administrace/
 Nástroje administrátora/Konverze úloh (viz kap 3.2). Tato volba aktualizuje
 seznam úloh existujících v Orsoftu, který je potřeba při definici profilů.
 3) Dále je nutné provést import výchozích pohledů ve volbě Administrace/
 Nástroje administrátora/Správa pohledů/Další nabídka/Import systémových
 pohledů. Tato akce je nutná pro správné fungování editačních programů.
 

3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK

3.1 Změny v datovém modelu

 Konverze tabulek:
  O0MENU_ITEM_OBLIB ... Oblíbené položky , technologické změny
  O0BROWSE     ... Tabulka filtrů a browsů, technologické změny
 Nové tabulky:
  O0FIELDS     ... Uživatelské atributy - konfigurace prvků,
             technologické změny
  O0ZAZNAMY     ... Uživatelské atributy - uložené hodnoty,
             technologické změny
  ODDOKR      ... Čísla dokladů, pro připravovanou úlohu
             Finanční účetnictví
  ODDR       ... Dokladové řady, pro připravovanou úlohu 
             Finanční účetnictví
 Založení PK místo indexu:                 
  O6G        ... Zdravotní pojišťovny, technologická změna
  O9A        ... Kurzovní lístek, technologická změna
 
 Popsané změny v datovém modelu nemění funkčnost cobolského Orsoftu
 a nevyžadují na jeho straně žádné další akce.
          

3.2. Jádro systému

 Je distribuováno novější technologické jádro systému Orsoft Open, které
 obsahuje podporu pro nové vlastnosti navigace, editačních programů apod.
 Jedná se např. o správu pohledů, uživatelské atributy k tabulkám, podporu
 pro jednotné menu Orsoftu Open a Orsoftu aj. Část změn se neprojevuje
 přímo navenek při obsluze aplikace.

3.3. Administrace

 V Nástrojích administrátora přibyly volby:
   Konverze úloh - tato volba je určena pro jednorázové spuštění po
          instalaci nové verze, provede aktualizaci seznamu úloh
          dle aktuálního menu. Seznam úloh se využívá ve Správě
          profilů při definici přístupových práv.
   Správa pohledů - slouží k administrátorskému prohlížení a údržbě
          definic Pohledů. Pohledy umožnují vlastní definice browsů
          a detailů nad tabulkami. Při běžné práci s pohledy lze
          vyvolat Správu pohledů přímo z editačního programu.

3.4. Kmenová data

 V číselnících přibyla volba:
  - Správa původních číselníků - spravuje původní číselníky x1ciseln
          cobolského Orsoftu. Vybrané původní číselníky jsou po-
          třebné pro datové propojení Orsoftu Open a Orsoftu.
 Nová skupina Doklady - obsahuje nové editační programy pro tabulky
          Poštovní deník, Dokladové řady a Čísla dokladů. Některé
          z těchto tabulek již využívá Řízení LZ.
 Ve skupině Adresář přibyla volba Zdravotní pojišťovny
 Nová skupina Kurzovní lístek - umožňuje prohlížení kurzovního lístku
          a jeho aktualizaci z webu
 Ve skupině Parametry přibyly volby
  - Kurzovní lístek - jedná se o konfiguraci kurzovního lístku
  - Ekonomické podmínky - konfigurace ekonomických podmínek. Je potřeba
          pro kurzovní lístek, později bude rozšířeno a využíváno
          Finančním účetnictvím

KOMPLETNÍ VERZE

Zpracoval: kolektiv Základní části