Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:o0_szm_132 [2016/03/24 14:25] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - Základní část - verze 13.2 ======
 +
 +=====AKTUALIZACE - 2.7.2013=====
 +                                     
 +Aktualizace č.01 k verzi 13.1  - 2.7.2013, nyní verze 13.2.0
 +
 +
 +1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
 +   ​Aktualizace Orsoftu Open - Základní části je k dispozici v klientské
 +   ​zóně na www.ortex.cz.
 +   Lze ji nainstalovat na verzi 13.1.0 podsystému Základní část.
 +
 +2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ
 +   1) Po instalaci je nutné spustit příslušné databázové skripty, které uvedou ​
 +   ​aktuální tabulky do souladu s případnými změnami datového modelu. Tyto
 +   akce by měl provádět zkušený servisní pracovník ORTEXu. Bez nich nebude
 +   ​systém správně fungovat.
 +   2) Po instalaci je dále potřeba jednorázově spustit volbu Administrace/​
 +   ​Nástroje administrátora/​Konverze úloh (viz kap 3.2). Tato volba aktualizuje
 +   ​seznam úloh existujících v Orsoftu, který je potřeba při definici profilů.
 +   3) Dále je nutné provést import výchozích pohledů ve volbě Administrace/​
 +   ​Nástroje administrátora/​Správa pohledů/​Další nabídka/​Import systémových
 +   ​pohledů. Tato akce je nutná pro správné fungování editačních programů.
 +   
 +3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK
 +
 +3.1 Změny v datovém modelu
 +   ​Konverze tabulek:
 +      O0MENU_ITEM_OBLIB ... Oblíbené položky , technologické změny
 +      O0BROWSE ​         ... Tabulka filtrů a browsů, technologické změny
 +   Nové tabulky:
 +      O0FIELDS ​         ... Uživatelské atributy - konfigurace prvků,
 +                            technologické změny
 +      O0ZAZNAMY ​        ... Uživatelské atributy - uložené hodnoty,
 +                            technologické změny
 +      ODDOKR ​           ... Čísla dokladů, pro připravovanou úlohu
 +                            Finanční účetnictví
 +      ODDR              ... Dokladové řady, pro připravovanou úlohu ​
 +                            Finanční účetnictví
 +   ​Založení PK místo indexu: ​                                
 +      O6G               ... Zdravotní pojišťovny,​ technologická změna
 +      O9A               ... Kurzovní lístek, technologická změna
 +   
 +   ​Popsané změny v datovém modelu nemění funkčnost cobolského Orsoftu
 +   a nevyžadují na jeho straně žádné další akce.
 +                     
 +3.2. Jádro systému
 +   Je distribuováno novější technologické jádro systému Orsoft Open, které
 +   ​obsahuje podporu pro nové vlastnosti navigace, editačních programů apod.
 +   ​Jedná se např. o správu pohledů, uživatelské atributy k tabulkám, podporu
 +   pro jednotné menu Orsoftu Open a Orsoftu aj. Část změn se neprojevuje
 +   ​přímo navenek při obsluze aplikace.
 +
 +3.3. Administrace
 +    V Nástrojích administrátora přibyly volby:
 +       ​Konverze úloh - tato volba je určena pro jednorázové spuštění po
 +                     ​instalaci nové verze, provede aktualizaci seznamu úloh
 +                     dle aktuálního menu. Seznam úloh se využívá ve Správě
 +                     ​profilů při definici přístupových práv.
 +       ​Správa pohledů - slouží k administrátorskému prohlížení a údržbě
 +                     ​definic Pohledů. Pohledy umožnují vlastní definice browsů
 +                     a detailů nad tabulkami. Při běžné práci s pohledy lze
 +                     ​vyvolat Správu pohledů přímo z editačního programu.
 +
 +3.4. Kmenová data
 +   V číselnících přibyla volba:
 +      - Správa původních číselníků - spravuje původní číselníky x1ciseln
 +                     ​cobolského Orsoftu. Vybrané původní číselníky jsou po-
 +                     ​třebné pro datové propojení Orsoftu Open a Orsoftu.
 +   Nová skupina Doklady - obsahuje nové editační programy pro tabulky
 +                     ​Poštovní deník, Dokladové řady a Čísla dokladů. Některé
 +                     z těchto tabulek již využívá Řízení LZ.
 +   Ve skupině Adresář přibyla volba Zdravotní pojišťovny
 +   Nová skupina Kurzovní lístek - umožňuje prohlížení kurzovního lístku
 +                     a jeho aktualizaci z webu
 +   Ve skupině Parametry přibyly volby
 +      - Kurzovní lístek - jedná se o konfiguraci kurzovního lístku
 +      - Ekonomické podmínky - konfigurace ekonomických podmínek. Je potřeba
 +                     pro kurzovní lístek, později bude rozšířeno a využíváno
 +                     ​Finančním účetnictvím
 +  ​
 +=====KOMPLETNÍ VERZE=====
 +
 +
 +Zpracoval: kolektiv Základní části
 +