Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:o0_szm_171 [2016/12/06 10:49]
orsoftopen:szm:o0_szm_171 [2016/12/06 11:49] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - Základní část - verze 17.1 ======
  
 +===== KOMPLETNÍ VERZE =====
 +
 +Kompletní verze ze dne 15.12.2016
 +
 +
 +====1. ZÁKLADNÍ INFORMACE====
 +
 + ​Kompletní verze Orsoftu Open - Základní části je k dispozici v klientské
 + ​zóně na www.ortex.cz.
 + Lze ji nainstalovat na verzi 16.1 podsystému Základní část.
 +
 +
 +
 +
 +====2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ====
 +
 +1) Upozornění:​ Pokud provozujete systém Orsoft Open společně se systémem Orsoft nad jedněmi daty, je potřeba nejdříve nainstalovat Orsoft a provést v něm veškeré konverze a nastavení dle změnových listů. Teprve poté instalujte Orsoft Open.
 +
 +2) Po instalaci verze 17.1 se při prvním spuštění serveru Orsoftu Open provede automaticky kontrola DB schematu a následně konverze struktur těch DB tabulek, u kterých došlo ke změnám.
 +
 +==== 3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK ====
 +
 +=== 3.1. Změna struktury adresáře ===
 +Dochází ke změně struktury tabulky O6A v souvislosti s **[[orsoftopen:​szm:​oh_szm_171|konverzemi v úloze CRM]]**. Obsluha adresáře (editační program) se výrazně nemění.
 +
 +Novinky oproti verzi 16 jsou následující.
 +
 +== 3.1.1. Uživatelské klasifikace ==
 +Na záložce Klasifikace se zobrazují **uživatelské klasifikace** //​Uživ.klas.//,​ //​Uživ.klas.2//​ a //​Uživ.klas.3//​ ze CRM.
 +
 +== 3.1.2. Výstrahy k firmě ==
 +Nové pole //​**Výstrahy k firmě**// - toto pole je umístěno pod položkou IČO. Pokud je firma "​bezproblémová",​ je pole prázdné. Pokud je u firmy zjištěn nějaký problém (Insolvence + Nespolehlivý plátce DPH + Blokace používání + Neplatná dle data + Neaktivní věta), zobrazí se tyto informace v poli //Výstrahy k firmě// zvýrazněné červeně. Smyslem je přehledné upozornění na nestandardní stav firmy. ​
 +
 +== 3.1.3. Dotažení z ARESu ==
 +Dotažení údajů o firmě z ARESu bylo rozšířeno o **možnost dohledat firmu "​ručně"​** v případě, že není IČO známo. V takovém případě se po dotazu objeví standardní formulář ARESu pro vyhledávání,​ kde lze zadat i jiné údaje (např. název firmy). Poté lze přenést (přes CTRL-C, CTRL-V) IČO nalezené firmy do pole IČO a znovu se spustit dotažení. ​
 +
 +== 3.1.4. Zobrazení firem na mapě ==
 +V adresáři v další nabídce je nová volba **[[orsoftopen:​o0:​adresar:​o6a:​firmy_na_mape|Zobrazit firmy na mapě]]**. Tato funkce zobrazí všechny firmy aktuálně vyfiltrované v seznamu (v browse) na Google mapě. ​
 +
 +=== 3.2. Změna struktury zakázek ===
 +U zakázek (O8A) a archívu zakázek (O8Z) přibyl do struktury **nový atribut IKO** pro vazbu na elektronické dokumenty. ​
 +
 +=== 3.3. Doplnění insolvenčního rejstříku ===
 +Doplnění insolvenčního rejstříku z internetu - přechod na **novou verzi služby WS** 1 verze 2.2 (dříve WS 1 verze 1.9). Služba verze 1.9 byla na justice.cz odpojena 9.2.2016.
 +
 +=== 3.4. Registr plátců DPH ===
 +Aktualizace spolehlivosti plátců DPH - přechod na **novou verzi webové služby** pro kontrolu na registr plátců DPH, služba nyní namísto protokolu HTTP používá HTTPS.
 +
 +=== 3.5. Datumová kalkulačka ===
 +V horní nabídce přibyla volba **Datumová kalkulačka**,​ která umožňuje spočítat rozdíl mezi dvěma datumy (počet dnů resp. roků a dnů) a připočítávat(odečítat) zvolený počet dnů k(od) aktuálnímu(ho) datumu.
 +
 +=== 3.6. Import/​export dat ===
 +Ve volbě //​Administrace/​Mimořádné akce/Import export dat/​Import//​ byla doplněna **možnost zvolit typ importu** Doplnění, Přepis nebo Obnova.
 +
 +=== 3.7. Přístupový strom ===
 +Nově lze zapnout tzv. **rozšířenou funkci přístupového stromu**. Díky této funkci lze mít více na sobě nezávislých přístupových stromů pro různé úlohy v Orsoftu. Detailně je toto popsáno v nápovědě k [[orsoftopen:​o0:​admin:​opristuptree|přístupovému stromu]].
 +
 +
 +Zpracoval: kolektiv Základní části