Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Základní část - verze 17.1

KOMPLETNÍ VERZE

Kompletní verze ze dne 15.12.2016

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kompletní verze Orsoftu Open - Základní části je k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz. Lze ji nainstalovat na verzi 16.1 podsystému Základní část.

2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ

1) Upozornění: Pokud provozujete systém Orsoft Open společně se systémem Orsoft nad jedněmi daty, je potřeba nejdříve nainstalovat Orsoft a provést v něm veškeré konverze a nastavení dle změnových listů. Teprve poté instalujte Orsoft Open.

2) Po instalaci verze 17.1 se při prvním spuštění serveru Orsoftu Open provede automaticky kontrola DB schematu a následně konverze struktur těch DB tabulek, u kterých došlo ke změnám.

3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK

3.1. Změna struktury adresáře

Dochází ke změně struktury tabulky O6A v souvislosti s konverzemi v úloze CRM. Obsluha adresáře (editační program) se výrazně nemění.

Novinky oproti verzi 16 jsou následující.

3.1.1. Uživatelské klasifikace

Na záložce Klasifikace se zobrazují uživatelské klasifikace Uživ.klas., Uživ.klas.2 a Uživ.klas.3 ze CRM.

3.1.2. Výstrahy k firmě

Nové pole Výstrahy k firmě - toto pole je umístěno pod položkou IČO. Pokud je firma „bezproblémová“, je pole prázdné. Pokud je u firmy zjištěn nějaký problém (Insolvence + Nespolehlivý plátce DPH + Blokace používání + Neplatná dle data + Neaktivní věta), zobrazí se tyto informace v poli Výstrahy k firmě zvýrazněné červeně. Smyslem je přehledné upozornění na nestandardní stav firmy.

3.1.3. Dotažení z ARESu

Dotažení údajů o firmě z ARESu bylo rozšířeno o možnost dohledat firmu „ručně“ v případě, že není IČO známo. V takovém případě se po dotazu objeví standardní formulář ARESu pro vyhledávání, kde lze zadat i jiné údaje (např. název firmy). Poté lze přenést (přes CTRL-C, CTRL-V) IČO nalezené firmy do pole IČO a znovu se spustit dotažení.

3.1.4. Zobrazení firem na mapě

V adresáři v další nabídce je nová volba Zobrazit firmy na mapě. Tato funkce zobrazí všechny firmy aktuálně vyfiltrované v seznamu (v browse) na Google mapě.

3.2. Změna struktury zakázek

U zakázek (O8A) a archívu zakázek (O8Z) přibyl do struktury nový atribut IKO pro vazbu na elektronické dokumenty.

3.3. Doplnění insolvenčního rejstříku

Doplnění insolvenčního rejstříku z internetu - přechod na novou verzi služby WS 1 verze 2.2 (dříve WS 1 verze 1.9). Služba verze 1.9 byla na justice.cz odpojena 9.2.2016.

3.4. Registr plátců DPH

Aktualizace spolehlivosti plátců DPH - přechod na novou verzi webové služby pro kontrolu na registr plátců DPH, služba nyní namísto protokolu HTTP používá HTTPS.

3.5. Datumová kalkulačka

V horní nabídce přibyla volba Datumová kalkulačka, která umožňuje spočítat rozdíl mezi dvěma datumy (počet dnů resp. roků a dnů) a připočítávat(odečítat) zvolený počet dnů k(od) aktuálnímu(ho) datumu.

3.6. Import/export dat

Ve volbě Administrace/Mimořádné akce/Import export dat/Import byla doplněna možnost zvolit typ importu Doplnění, Přepis nebo Obnova.

3.7. Přístupový strom

Nově lze zapnout tzv. rozšířenou funkci přístupového stromu. Díky této funkci lze mít více na sobě nezávislých přístupových stromů pro různé úlohy v Orsoftu. Detailně je toto popsáno v nápovědě k přístupovému stromu.

Zpracoval: kolektiv Základní části