Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:o0_szm_191 [2019/11/07 12:22]
orsoftopen:szm:o0_szm_191 [2019/11/07 13:22] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - Základní část - verze 19.1 ======
 +
 +===== AKTUALIZACE - 11.10.2019 =====
 +
 +   * O6a5 - záznamy s prioritou '​1'​ nelze editovat a mazat. Pole prioriota nelze editovat, předvyplňuje se '​2'​..
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE - 4.10.2019 =====
 +
 +**Vazba na ESS Geovap - změna pořadí čtení a zařazení dokumentu ze spisu**
 +   * Převzetí předaných dokumentů ze spisu se provede nezávisle na přiřazení dokumentu k dokladu. Tímto bude zajištěno,​ že předané spisy se dostanou do el.dokumentů a mohou být připojeny k dokladu opakovaně, bez nutnosti měnit předání v ESS.
 +
 +**Elektronické dokumenty - možnost zapnout preview v detailu dokumentu**
 +   * Pro jpg, png, bmp a pdf.
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE - 27.9.2019 =====
 +
 +**Adresy pro elektronickou komunikaci - úpravy editačního programu**
 +   * Přibyly našeptávače pro pole //​Dokument//​ a //Druh dokumentu//​.
 +   * Po vyplnění pole //​Dokument//​ se může automaticky předvyplňovat pole //Druh dokumentu//​. Toto lze nastavit v číselníku O1CISELN/​ofad,​ kde se u vybraných dokumentů zapíše do doplňku klíč požadovaného druhu dokumentu. Např. pro dokument POHLE předvyplnit POHLE, pro dokument "​PUPOM"​ předvyplnit UPOM_V apod.
 +
 +**Adresář - bankovná spojení** ​
 +  * Došlo k **úpravě editačního programu**, kdy se u specifického symbolu zobrazuje i název. Důvodem je to, že v názvu specifického symbolu může být název zahraniční banky. Specifický symbol i jeho název se nyní zobrazují i v browse. (Viz též aktualizace ze 14.6.2019.) ​
 +
 +===== AKTUALIZACE - 20.9.2019 =====
 +
 +**Odstraněna podpora Java JRE 1.6 a 1.7**
 +   * Pro běh Orsoft Open je nyní podporována pouze verze Java JRE 1.8. A to jak na straně serveru, tak na straně klienta. Podpora verzí Java JRE 1.6 a 1.7 byla odstraněna z důvodu zapracování požadavků na novou funkcionalitu. ​
 +Původně byl tento přechod pouze na Java JRE 1.8 plánován až do verze 20.1.
 +
 +===== AKTUALIZACE - 13.9.2019 =====
 +
 +**Stahování kurzovního lístku**
 +   * Ve vzorové kopii číselníku internetových adres (//ourl//) byly upraveny adresy pro stahování KL z ČNB, NBS a ECB. Změna spočívá v tom, že adresy jsou "​https"​ místo "​http"​. Proveďte si import přepisem, příp. zeditujte ručně číselník,​ kde se jedná o klíče o9i, o9iost, o9iecb-1999,​ o9iecb-90d, o9iecb-akt.
 +   * Pro import z NBS a ECB je nutné naimportovat certifikát pro stahování kurzovního lístku z Evropské centrální banky, což se provede ve volbě //Kmenová data/​Parametry/​Konfigurace/​Trusted certifikáty/​Další nabídka/​Import certifikátu pro Evropskou centrální banku//​. ​   ​
 +   
 +
 +===== AKTUALIZACE - 19.7.2019 =====
 +
 +- Ošetření chyby při neexistujícím číselníku ozakazka v aktualizaci zakázek.  ​
 +
 +- Oprava výběru osob do přístupového stromu - nabizely se jen osoby dle stromu, nyní se nabízejí všechny.
 +
 +    ​
 +===== AKTUALIZACE - 12.7.2019 =====
 +
 +**Elektronické dokumenty**
 +   * Byla doplněna **možnost stáhnout již uložený elektronický dokument** ze serveru a uložit jej na klienta do adresáře vybraného uživatelem. Lze to provést přes tlačítko **//Uložit dokument na klienta//** ({{:​orsoftopen:​szm:​o0archiv16.png?​direct&​|}}). Tlačítko má id oprávnění "​ors.eldoc.oeldok.ulozButton"​. ​
 +   * U tlačítka **Nastavení** ({{:​orsoftopen:​o0:​eldoc:​ocfg16.png?​direct&​|}}) - nastavení druhů dokumentů pro jednotlivé tabulky, ​ **přibylo id oprávnění** "​ors.eldoc.oeldok.nastButton"​. Tlačítko se zobrazuje ve volbě //​Elektronické dokumenty/​Procházet všechny přiřazené//​.
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE - 28.6.2019 =====
 +
 +- PKCS7 podpis pro ČNB. 
 +
 +- Úprava vyhodnocení práce s rozšířeným přístupovým stromem. Způsob práce se stromem (UTVAR, TREE_OSCIS, OSCIS, ..) se bere z profilu, ve kterém je povolena spuštěná úloha (idOpravneni). Lze tak odlišit práci se stromem pro jednotlivé profily, pokud nejsou úlohy ve více profilech současně.
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE - 14.6.2019 =====
 +**Adresář - bankovná spojení** ​
 +  * Došlo k **úpravě editačního programu**, kdy se vzájemně dopočítává IBAN z BS nebo naopak podle toho, co je vyplněno. U záznamů pořízených dříve z cobolu se přesouvá specifický symbol z pole //Směrový kód// do pole //​Specifický symbol//. Detailně viz nápověda k **[[orsoftopen:​o0:​adresar:​o6a1|Bankovním spojením]]**. ​
 +  * Hromadná **Kontrola bankovních spojení** - jednorázovým spuštěním volby //Kmenová data/​Mimořádné akce/​Hromadné změny/​Kontrola bankovních spojení// se přesune specifický symbol z pole //Směrový kód// do pole //​Specifický symbol// a vzájemně dopočítá IBAN z BS nebo naopak podle toho, co je vyplněno. Detailně viz nápověda **[[orsoftopen:​o0:​kmendata:​ohromakce|Hromadné změny]]**/​**Kontrola bankovních spojení**. ​
 +
 +===== AKTUALIZACE - 24.5.2019 =====
 +**Adresář** - při založení nového záznamu se datum platnosti od předvyplňuje na 1.1.1980, pokud se provede dotažení z ARESu, přebírá se do platnosti od datum zápisu firmy do obchodního rejstříku. ​
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE - 17.5.2019 =====
 +
 +- Pokud je tooltip nad položkou v pohledu detailu prázdný nastaví se ze slovníku. ​
 +
 +- Nastavení dokladových řad - pokud se čísloval doklad od nuly tak se nezvyšovalo číslo dokladu bylo pořád nula.
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE - 3.5.2019 =====
 +
 +- Strom aktuální zakázky na záložce. Aktuální zakázka je zobrazena v rozbaleném stromě a je obarvena zeleně. ​
 +
 +- Oprava při mazání posledního záznamu v seznamu, nerefreshoval se detail.
 +
 +- Oprava definice pohledu seznamu - vkládalo variantu i když pro sloupec nebyla definovaná.
 +
 +- WF rozšířeno o zápis akcí uživatele do ofwlog.
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE - 20.4.2019 =====
 +
 +- Oprava rychlého filtru - výběr z našeptávače "​Začíná na" a "​Končí na"​. ​
 +
 +- Přidána možnost filtrovat jen vybrané záznamy.
 +
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE - 12.4.2019 =====
 +
 +- Nový parametr "DPH dle zákona 80/2019 Sb." ve volbě //Kmenová data/​Parametry/​Konfigurace/​Ekonomické podmínky//​. Jeho využití se připravuje,​ uživatel jej zatím nemůže editovat. ​
 +
 +- Radnice - podej ičo povolena náhrada ičo 0 za 00000111 i pro banku (RNP-05506-Z2W4Q1)
 +
 +- Kontrola účtu - oprava možného padání při chybě sítě.
 +
 +===== AKTUALIZACE - 5.4.2019 =====
 +
 +- Doplnění typu dokladu DDX pro daňový doklad k platbě zálohy, která k sobě nemá zálohový list. Má stejnou funkcionalitu jako DDP.
 +
 +- Doplněk adresáře (O6a3) - nový editační program pro volitelné volání ze záložky adresáře, názvy položek načítá z o1ciseln/​oadresar.
 +
 +- Plnění obnosů a měn při generování HV v likvidaci.
 +
 +- V definici procesů WF se kontroluje existence stejné skupiny a uživatel je o tom informován při uložení.
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE - 29.3.2019 =====
 +
 +- Změny v oprávnění v profilech - Minulá změna, která upřednostnil zákaz se ukázala jako chybná. V případě skládání profilů se vracíme k upřednostnění povolení.
 +
 +- Validace přes wrapper bude vyhodnocovat i administrátorské filtry.
 +
 +- Definice vzoru postupu WF - možnost editovat/​smazat pouze "​nezpřístupněný"​ oběh postup.
 +
 +- Při výběru osoby, které se má odeslat mail z aktivity, funguje i double-click.
 +
 +- Opravena možnost vynechat u složenky tisk účtu plátce (předčíslí účtu a směrový kód v rámečku dole).
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE - 22.3.2019 =====
 +
 +- Změny v oprávnění v profilech - oprava při skládání změn v oprávnění z různých profilů u jednoho uživatele. Chyba způsobovala povolení i zakázaných úloh. Týká se stejný identifikátorů při slučování profilů, přednost má zákaz.
 +
 +- Nastaveno připravované licencování pro doposud nelicencované úlohy Open CRM a elektronických formulářů.
 +
 +- Oprava sessionService - povolení pouze jedné instance.
 +
 +- Sjenoceno plnění třídících a doplňkových údajů ve WF - rozšířeno o možnost plnit makrem.
 +
 +- Optimalizace čtení záznamů v režimu "​jednoho záznamu"​.
 +
 +===== AKTUALIZACE - 15.2.2019 =====
 +
 +**Insolvenční rejstřík** - byla opravena chyba doplnění insolvenčního rejstříku z webu, která se projevovala tak, že některé firmy byly omylem označeny jako insolventní. Chyba souvisela s úpravou z verze 19.1, kdy se začaly zohledňovat podněty pro znepřístupnění údajů o dlužníkovi dle §425 IZ. Tato úprava bohužel nefungovala správně vzhledem k problematickému příchodu příslušného podnětu. Chybná byla i vzorová kopie o6isir.xml.
 +Z uvedených důvodů byl vrácen zpět původní způsob doplnění rejstříku včetně nové vzorové kopie o6isir.xml. Po instalaci aktualizace je proto nutné provést obnovu insolvenčního rejstříku ve volbě //​Administrace/​Mimořádné akce/ Import export dat/​Import/​vybrat o6isir_vzor.xml/​Obnova//​.
 +
 +
 +===== KOMPLETNÍ VERZE =====
 +
 +
 +Kompletní verze ze dne 15.12.2018
 +
 +
 +==== 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ====
 +
 +
 +Kompletní verze Orsoftu Open - Základní části je k dispozici v klientské ​ zóně na [[http://​www.ortex.cz|www.ortex.cz]]. ​ Lze ji nainstalovat na verzi 18.1 podsystému Základní část.
 +
 +
 +==== 2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ ====
 +
 +1) **Upozornění** (pouze pro instalaci verze 19.1.): Pokud provozujete systém Orsoft společně se systémem Orsoft Open nad jedněmi daty, je potřeba nejdříve nainstalovat Orsoft Open a spustit jej. Při prvním spuštění se automaticky provede kontrola databázového schématu a úprava struktury DB tabulek. Teprve poté instalujte Orsoft a proveďte konverze v Orsoftu – Personalistika + Mzdy - konverze personalistiky v Orsoftu musí být provedena i když je již provozována personalistika v Orsoftu Open.
 +
 +
 +
 +
 +
 +==== 3. POPIS PROVEDENCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK ====
 +
 +
 +=== 3.1. Obchodní název v adresáři ===
 +
 +
 +Položka //​**Obchodní název** // v adresáři je nově uložena přímo na větě, čímž je pro tuto položku **umožněna filtrace a třídění**.
 +
 +
 +Obchodní název se přímo needituje, ​ ale **plní se skládáním** z jednotlivých částí položky Jméno/​Název. **Způsob skládání** se definuje ve volbě //Kmenová data/​Parametry/​Konfigurace/​Adresář//,​ kde lze vybrat (zaškrtnout) části jména, ze kterých se má obchodní název skládat. Tato konfigurace se respektuje při editaci adresáře i při hromadném plnění obchodního názvu.
 +
 +
 +Po instalaci verze 19.1 je potřeba vyplnit výše zmíněnou konfiguraci a potom provést prvotní naplnění obchodních názvů volbou //Kmenová data/​Mimořádné akce/​Hromadné změny/​**Naplnění obchodních názvů** //.
 +=== 3.2 Kontrola adres ===
 +
 +
 +V hromadných změnách přibyla nová volba //Kmenová data/​Mimořádné akce/​Hromadné změny/​**Kontrola adres** //. Tento hromadný chod kontroluje naplnění fakturační adresy (tabulky CAdresaFirmy,​ CAdresa) oproti hlavní adrese firmy v adresáři (tabulka O6a). U všech firem v adresáři s kategorií //Partner// se provede propis hlavní adresy do fakturační adresy. Tím **se napraví případná nekonsistence dat**. U nově založených nebo editovaných záznamů se tento propis provádí automaticky. čelem hromadné kontroly je propis adres, které byly do O6a pořízeny již dříve, kdy se propis neprováděl.
 +=== 3.3 Podpora pro opravu chybného DIČ ===
 +
 +
 +V kmenových datech vznikla **podpora pro kontrolu DIČ na ARES**. Podpora spočívá v tom, že při kontrole zveřejnění účtu (např. v Došlých fakturách),​ pokud se zjistí, že účet není zveřejněn v Registru plátců DPH, se ověřuje, **zda DIČ vyplněné v adresáři odpovídá IČ firmy dle registru ARES**. Pokud se zjistí rozpor mezi IČ a DIČ, zobrazí se uživateli dotaz, zda chce stávající DIČ v adresáři opravit hodnotou z ARESu. V případě kladné odpovědi se DIČ opraví a voláním webové služby Registru plátců DPH se pro dotyčnou firmu opraví také příznaky a datumy zveřejnění účtů. Kontrola zveřejnění účtu se potom zavolá znovu. Tato funkčnost může pomoci rozpoznat a opravit chybné DIČ přímo při kontrole zveřejnění účtu.
 +=== 3.4 Insolvenční rejstřík ===
 +
 +
 +Zde došlo k **úpravě procedury pro stahování dat z Insolvenčního rejstříku** ze serveru MFČR. Změna spočívá v tom, že se nově pracuje s typem události "​**Znepřístupnění údajů o dlužníkovi dle §425 IZ**". Pokud tato událost u konkrétního insolvenčního řízení (spisové značky) nastane, je toto insolvenční řízení z interního insolvenčního rejstříku Orsoftu smazáno. Tím se obsah interního insolvenčního rejstříku Orsoftu dostává do souladu s webovým rejstříkem,​ který tato řízení znepřístupňuje. Navíc se tím omezuje další narůstání velikosti tabulky i distribuované vzorové kopie. Aby se provedené změny plně promítly do obsahu interního rejstříku,​ **je nutné provést jeho obnovu z nové vzorové kopie** ve volbě //​Administrace/​Mimořádné akce/ Import export dat/​Import/​vybrat o6isir_vzor.xml/​Obnova//​.
 +=== 3.5 Archiv adresáře ===
 +
 +
 +V Kmenových datech přibyla podpora pro správu **[[:​orsoftopen:​o0:​adresar:​o6arch|Archivu adresáře]] ** (nová tabulka O6ARCH). Jedná se o přípravu pro novou funkcionalitu ve vybraných podsystémech. Již nyní lze provést počáteční naplnění tabulky volbou //Kmenová data/​Mimořádné akce/​[[:​orsoftopen:​o0:​kmendata:​ohromakce|Hromadné změny/​Naplnění archivu adresáře]] //.
 +
 +
 +=== 3.6 Editace sestav pomocí iReport Designer ===
 +
 +
 +Při [[orsoftopen:​o0:​admin:​o0menutisk|editaci uživatelských sestav]] došlo ke změně, resp. zjednodušení. V dřívějších verzích bylo nutné stahovat vyjmenované knihovny //jar// ze serveru na klienty, doplnit určitá nastavení do konfigurace aplikace iReport Designer apod.
 +
 +
 +Od verze 19.1 je toto zjednodušeno. Při editaci sestavy se potřebné knihovny zkopírují na klienta automaticky. A doplní se potřebná nastavení do konfigurace pro iReport Designer, takže uživatel již nemusí toto nastavovat.
 +
 +
 +Zpracoval: kolektiv Základní části