Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Základní část - verze 19.1

AKTUALIZACE - 11.10.2019

 • O6a5 - záznamy s prioritou '1' nelze editovat a mazat. Pole prioriota nelze editovat, předvyplňuje se '2'..

AKTUALIZACE - 4.10.2019

Vazba na ESS Geovap - změna pořadí čtení a zařazení dokumentu ze spisu

 • Převzetí předaných dokumentů ze spisu se provede nezávisle na přiřazení dokumentu k dokladu. Tímto bude zajištěno, že předané spisy se dostanou do el.dokumentů a mohou být připojeny k dokladu opakovaně, bez nutnosti měnit předání v ESS.

Elektronické dokumenty - možnost zapnout preview v detailu dokumentu

 • Pro jpg, png, bmp a pdf.

AKTUALIZACE - 27.9.2019

Adresy pro elektronickou komunikaci - úpravy editačního programu

 • Přibyly našeptávače pro pole Dokument a Druh dokumentu.
 • Po vyplnění pole Dokument se může automaticky předvyplňovat pole Druh dokumentu. Toto lze nastavit v číselníku O1CISELN/ofad, kde se u vybraných dokumentů zapíše do doplňku klíč požadovaného druhu dokumentu. Např. pro dokument POHLE předvyplnit POHLE, pro dokument „PUPOM“ předvyplnit UPOM_V apod.

Adresář - bankovná spojení

 • Došlo k úpravě editačního programu, kdy se u specifického symbolu zobrazuje i název. Důvodem je to, že v názvu specifického symbolu může být název zahraniční banky. Specifický symbol i jeho název se nyní zobrazují i v browse. (Viz též aktualizace ze 14.6.2019.)

AKTUALIZACE - 20.9.2019

Odstraněna podpora Java JRE 1.6 a 1.7

 • Pro běh Orsoft Open je nyní podporována pouze verze Java JRE 1.8. A to jak na straně serveru, tak na straně klienta. Podpora verzí Java JRE 1.6 a 1.7 byla odstraněna z důvodu zapracování požadavků na novou funkcionalitu.

Původně byl tento přechod pouze na Java JRE 1.8 plánován až do verze 20.1.

AKTUALIZACE - 13.9.2019

Stahování kurzovního lístku

 • Ve vzorové kopii číselníku internetových adres (ourl) byly upraveny adresy pro stahování KL z ČNB, NBS a ECB. Změna spočívá v tom, že adresy jsou „https“ místo „http“. Proveďte si import přepisem, příp. zeditujte ručně číselník, kde se jedná o klíče o9i, o9iost, o9iecb-1999, o9iecb-90d, o9iecb-akt.
 • Pro import z NBS a ECB je nutné naimportovat certifikát pro stahování kurzovního lístku z Evropské centrální banky, což se provede ve volbě Kmenová data/Parametry/Konfigurace/Trusted certifikáty/Další nabídka/Import certifikátu pro Evropskou centrální banku.

AKTUALIZACE - 19.7.2019

- Ošetření chyby při neexistujícím číselníku ozakazka v aktualizaci zakázek.

- Oprava výběru osob do přístupového stromu - nabizely se jen osoby dle stromu, nyní se nabízejí všechny.

AKTUALIZACE - 12.7.2019

Elektronické dokumenty

 • Byla doplněna možnost stáhnout již uložený elektronický dokument ze serveru a uložit jej na klienta do adresáře vybraného uživatelem. Lze to provést přes tlačítko Uložit dokument na klienta (). Tlačítko má id oprávnění „ors.eldoc.oeldok.ulozButton“.
 • U tlačítka Nastavení () - nastavení druhů dokumentů pro jednotlivé tabulky, přibylo id oprávnění „ors.eldoc.oeldok.nastButton“. Tlačítko se zobrazuje ve volbě Elektronické dokumenty/Procházet všechny přiřazené.

AKTUALIZACE - 28.6.2019

- PKCS7 podpis pro ČNB.

- Úprava vyhodnocení práce s rozšířeným přístupovým stromem. Způsob práce se stromem (UTVAR, TREE_OSCIS, OSCIS, ..) se bere z profilu, ve kterém je povolena spuštěná úloha (idOpravneni). Lze tak odlišit práci se stromem pro jednotlivé profily, pokud nejsou úlohy ve více profilech současně.

AKTUALIZACE - 14.6.2019

Adresář - bankovná spojení

 • Došlo k úpravě editačního programu, kdy se vzájemně dopočítává IBAN z BS nebo naopak podle toho, co je vyplněno. U záznamů pořízených dříve z cobolu se přesouvá specifický symbol z pole Směrový kód do pole Specifický symbol. Detailně viz nápověda k Bankovním spojením.
 • Hromadná Kontrola bankovních spojení - jednorázovým spuštěním volby Kmenová data/Mimořádné akce/Hromadné změny/Kontrola bankovních spojení se přesune specifický symbol z pole Směrový kód do pole Specifický symbol a vzájemně dopočítá IBAN z BS nebo naopak podle toho, co je vyplněno. Detailně viz nápověda Hromadné změny/Kontrola bankovních spojení.

AKTUALIZACE - 24.5.2019

Adresář - při založení nového záznamu se datum platnosti od předvyplňuje na 1.1.1980, pokud se provede dotažení z ARESu, přebírá se do platnosti od datum zápisu firmy do obchodního rejstříku.

AKTUALIZACE - 17.5.2019

- Pokud je tooltip nad položkou v pohledu detailu prázdný nastaví se ze slovníku.

- Nastavení dokladových řad - pokud se čísloval doklad od nuly tak se nezvyšovalo číslo dokladu bylo pořád nula.

AKTUALIZACE - 3.5.2019

- Strom aktuální zakázky na záložce. Aktuální zakázka je zobrazena v rozbaleném stromě a je obarvena zeleně.

- Oprava při mazání posledního záznamu v seznamu, nerefreshoval se detail.

- Oprava definice pohledu seznamu - vkládalo variantu i když pro sloupec nebyla definovaná.

- WF rozšířeno o zápis akcí uživatele do ofwlog.

AKTUALIZACE - 20.4.2019

- Oprava rychlého filtru - výběr z našeptávače „Začíná na“ a „Končí na“.

- Přidána možnost filtrovat jen vybrané záznamy.

AKTUALIZACE - 12.4.2019

- Nový parametr „DPH dle zákona 80/2019 Sb.“ ve volbě Kmenová data/Parametry/Konfigurace/Ekonomické podmínky. Jeho využití se připravuje, uživatel jej zatím nemůže editovat.

- Radnice - podej ičo povolena náhrada ičo 0 za 00000111 i pro banku (RNP-05506-Z2W4Q1)

- Kontrola účtu - oprava možného padání při chybě sítě.

AKTUALIZACE - 5.4.2019

- Doplnění typu dokladu DDX pro daňový doklad k platbě zálohy, která k sobě nemá zálohový list. Má stejnou funkcionalitu jako DDP.

- Doplněk adresáře (O6a3) - nový editační program pro volitelné volání ze záložky adresáře, názvy položek načítá z o1ciseln/oadresar.

- Plnění obnosů a měn při generování HV v likvidaci.

- V definici procesů WF se kontroluje existence stejné skupiny a uživatel je o tom informován při uložení.

AKTUALIZACE - 29.3.2019

- Změny v oprávnění v profilech - Minulá změna, která upřednostnil zákaz se ukázala jako chybná. V případě skládání profilů se vracíme k upřednostnění povolení.

- Validace přes wrapper bude vyhodnocovat i administrátorské filtry.

- Definice vzoru postupu WF - možnost editovat/smazat pouze „nezpřístupněný“ oběh postup.

- Při výběru osoby, které se má odeslat mail z aktivity, funguje i double-click.

- Opravena možnost vynechat u složenky tisk účtu plátce (předčíslí účtu a směrový kód v rámečku dole).

AKTUALIZACE - 22.3.2019

- Změny v oprávnění v profilech - oprava při skládání změn v oprávnění z různých profilů u jednoho uživatele. Chyba způsobovala povolení i zakázaných úloh. Týká se stejný identifikátorů při slučování profilů, přednost má zákaz.

- Nastaveno připravované licencování pro doposud nelicencované úlohy Open CRM a elektronických formulářů.

- Oprava sessionService - povolení pouze jedné instance.

- Sjenoceno plnění třídících a doplňkových údajů ve WF - rozšířeno o možnost plnit makrem.

- Optimalizace čtení záznamů v režimu „jednoho záznamu“.

AKTUALIZACE - 15.2.2019

Insolvenční rejstřík - byla opravena chyba doplnění insolvenčního rejstříku z webu, která se projevovala tak, že některé firmy byly omylem označeny jako insolventní. Chyba souvisela s úpravou z verze 19.1, kdy se začaly zohledňovat podněty pro znepřístupnění údajů o dlužníkovi dle §425 IZ. Tato úprava bohužel nefungovala správně vzhledem k problematickému příchodu příslušného podnětu. Chybná byla i vzorová kopie o6isir.xml. Z uvedených důvodů byl vrácen zpět původní způsob doplnění rejstříku včetně nové vzorové kopie o6isir.xml. Po instalaci aktualizace je proto nutné provést obnovu insolvenčního rejstříku ve volbě Administrace/Mimořádné akce/ Import export dat/Import/vybrat o6isir_vzor.xml/Obnova.

KOMPLETNÍ VERZE

Kompletní verze ze dne 15.12.2018

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kompletní verze Orsoftu Open - Základní části je k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz. Lze ji nainstalovat na verzi 18.1 podsystému Základní část.

2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ

1) Upozornění (pouze pro instalaci verze 19.1.): Pokud provozujete systém Orsoft společně se systémem Orsoft Open nad jedněmi daty, je potřeba nejdříve nainstalovat Orsoft Open a spustit jej. Při prvním spuštění se automaticky provede kontrola databázového schématu a úprava struktury DB tabulek. Teprve poté instalujte Orsoft a proveďte konverze v Orsoftu – Personalistika + Mzdy - konverze personalistiky v Orsoftu musí být provedena i když je již provozována personalistika v Orsoftu Open.

3. POPIS PROVEDENCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK

3.1. Obchodní název v adresáři

Položka Obchodní název v adresáři je nově uložena přímo na větě, čímž je pro tuto položku umožněna filtrace a třídění.

Obchodní název se přímo needituje, ale plní se skládáním z jednotlivých částí položky Jméno/Název. Způsob skládání se definuje ve volbě Kmenová data/Parametry/Konfigurace/Adresář, kde lze vybrat (zaškrtnout) části jména, ze kterých se má obchodní název skládat. Tato konfigurace se respektuje při editaci adresáře i při hromadném plnění obchodního názvu.

Po instalaci verze 19.1 je potřeba vyplnit výše zmíněnou konfiguraci a potom provést prvotní naplnění obchodních názvů volbou Kmenová data/Mimořádné akce/Hromadné změny/Naplnění obchodních názvů .

3.2 Kontrola adres

V hromadných změnách přibyla nová volba Kmenová data/Mimořádné akce/Hromadné změny/Kontrola adres . Tento hromadný chod kontroluje naplnění fakturační adresy (tabulky CAdresaFirmy, CAdresa) oproti hlavní adrese firmy v adresáři (tabulka O6a). U všech firem v adresáři s kategorií Partner se provede propis hlavní adresy do fakturační adresy. Tím se napraví případná nekonsistence dat. U nově založených nebo editovaných záznamů se tento propis provádí automaticky. čelem hromadné kontroly je propis adres, které byly do O6a pořízeny již dříve, kdy se propis neprováděl.

3.3 Podpora pro opravu chybného DIČ

V kmenových datech vznikla podpora pro kontrolu DIČ na ARES. Podpora spočívá v tom, že při kontrole zveřejnění účtu (např. v Došlých fakturách), pokud se zjistí, že účet není zveřejněn v Registru plátců DPH, se ověřuje, zda DIČ vyplněné v adresáři odpovídá IČ firmy dle registru ARES. Pokud se zjistí rozpor mezi IČ a DIČ, zobrazí se uživateli dotaz, zda chce stávající DIČ v adresáři opravit hodnotou z ARESu. V případě kladné odpovědi se DIČ opraví a voláním webové služby Registru plátců DPH se pro dotyčnou firmu opraví také příznaky a datumy zveřejnění účtů. Kontrola zveřejnění účtu se potom zavolá znovu. Tato funkčnost může pomoci rozpoznat a opravit chybné DIČ přímo při kontrole zveřejnění účtu.

3.4 Insolvenční rejstřík

Zde došlo k úpravě procedury pro stahování dat z Insolvenčního rejstříku ze serveru MFČR. Změna spočívá v tom, že se nově pracuje s typem události „Znepřístupnění údajů o dlužníkovi dle §425 IZ“. Pokud tato událost u konkrétního insolvenčního řízení (spisové značky) nastane, je toto insolvenční řízení z interního insolvenčního rejstříku Orsoftu smazáno. Tím se obsah interního insolvenčního rejstříku Orsoftu dostává do souladu s webovým rejstříkem, který tato řízení znepřístupňuje. Navíc se tím omezuje další narůstání velikosti tabulky i distribuované vzorové kopie. Aby se provedené změny plně promítly do obsahu interního rejstříku, je nutné provést jeho obnovu z nové vzorové kopie ve volbě Administrace/Mimořádné akce/ Import export dat/Import/vybrat o6isir_vzor.xml/Obnova.

3.5 Archiv adresáře

V Kmenových datech přibyla podpora pro správu Archivu adresáře (nová tabulka O6ARCH). Jedná se o přípravu pro novou funkcionalitu ve vybraných podsystémech. Již nyní lze provést počáteční naplnění tabulky volbou Kmenová data/Mimořádné akce/Hromadné změny/Naplnění archivu adresáře .

3.6 Editace sestav pomocí iReport Designer

Při editaci uživatelských sestav došlo ke změně, resp. zjednodušení. V dřívějších verzích bylo nutné stahovat vyjmenované knihovny jar ze serveru na klienty, doplnit určitá nastavení do konfigurace aplikace iReport Designer apod.

Od verze 19.1 je toto zjednodušeno. Při editaci sestavy se potřebné knihovny zkopírují na klienta automaticky. A doplní se potřebná nastavení do konfigurace pro iReport Designer, takže uživatel již nemusí toto nastavovat.

Zpracoval: kolektiv Základní části