Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:o0_szm_201 [2019/11/07 12:50]
orsoftopen:szm:o0_szm_201 [2019/11/12 08:37] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - Základní část - verze 20.1 ======
 +
 +
 +===== KOMPLETNÍ VERZE =====
 +
 +
 +Kompletní verze ze dne 13.12.2019
 +
 +
 +==== 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ====
 +
 +
 +Kompletní verze Orsoftu Open - Základní části je k dispozici v klientské  zóně na [[http://www.ortex.cz|www.ortex.cz]].  Lze ji nainstalovat na verzi 19.1 podsystému Základní část.
 +
 +
 +==== 2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ ====
 +
 +1) **Upozornění**: Pokud provozujete systém Orsoft společně se systémem Orsoft Open nad jedněmi daty, doporučujeme nejdříve nainstalovat Orsoft Open a jednou jej spustit. Při prvním spuštění se automaticky provede kontrola databázového schématu a úprava struktury DB tabulek. Poté lze nainstalovat Orsoft.
 +
 +
 +==== 3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK ====
 +
 +=== 3.1. Zakázky - změna struktury ===
 +U zakázek (tabulka O8A) došlo k přidání nových atributů "idpk", "stav", "plneni", "referent_oscis", "referent_tel", "po_priznak", "po_datum", "po_kdo", "zm_priznak", "zm_datum", "zm_kdo". Jedná se o přípravu pro další verze a s atributy se zatím nepracuje.
 +
 +=== 3.2. Adresář - dotažení z ARESu ===
 +U funkce //Dotažení z ARESu// (tlačítka //ARES//) došlo k rozšíření funkčnosti o možnost **dotahovat dle názvu firmy**. 
 +Je-li vyplněno IČ, dotahuje se standardně podle IČ.
 +Pokud IČ vyplněno není, ale je vyplněn název firmy, pokusí se program dotáhnout firmu dle názvu. Najde-li se jediná možnost k vyplněnému názvu, tak se firma rovnou dotáhne. Pokud je na výběr z více možností, je uživateli nabídnut seznam názvů firem, které odpovídají zadání, a poté je vybraná firma dotažena.
 +Není-li vyplněno ani IČ ani název, je uživateli nabídnuta možnost zadat dotaz ručně přes výběrový formulář stránek ARES. 
 +
 +
 +
 +Zpracoval: kolektiv Základní části