Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Základní část - verze 20.1

AKTUALIZACE - 24.1.2020

Úprava konfigurace adresáře

  • Obrazovka ve volbě Kmenová data/Parametry/Konfigurace/Adresář byla upravena - došlo k zpřehlednění a dále se parametry pro úlohu ZIS zobrazují pouze tehdy, je-li úloha zakoupena.

Zobrazení preview dokumentu

  • Zobrazení preview dokumentu lze řídit pomocí přepínače ors.oeldok.preview.

Přímá volba na vlastní úkoly a upomínky

  • Do okna aplikace přidány ikony na volání vlastních úkolů a upomínek.

Doplnění nenalezené ikony dokumentu dle způsobu uložení.

KOMPLETNÍ VERZE

Kompletní verze ze dne 13.12.2019

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kompletní verze Orsoftu Open - Základní části je k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz. Lze ji nainstalovat na verzi 19.1 podsystému Základní část.

2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ

Upozornění: Pokud provozujete systém Orsoft společně se systémem Orsoft Open nad jedněmi daty, doporučujeme nejdříve nainstalovat Orsoft Open a jednou jej spustit. Při prvním spuštění se automaticky provede kontrola databázového schématu a úprava struktury DB tabulek. Poté lze nainstalovat Orsoft.

3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK

3.1. Zakázky - změna struktury

U zakázek (tabulka O8A) došlo k přidání nových atributů „idpk“, „stav“, „plneni“, „referent_oscis“, „referent_tel“, „po_priznak“, „po_datum“, „po_kdo“, „zm_priznak“, „zm_datum“, „zm_kdo“. Jedná se o přípravu pro další verze a s atributy se zatím nepracuje.

3.2. Adresář - dotažení z ARESu

U funkce Dotažení z ARESu (tlačítka ARES) došlo k rozšíření funkčnosti o možnost dotahovat dle názvu firmy. Je-li vyplněno IČ, dotahuje se standardně podle IČ. Pokud IČ vyplněno není, ale je vyplněn název firmy, pokusí se program dotáhnout firmu dle názvu. Najde-li se jediná možnost k vyplněnému názvu, tak se firma rovnou dotáhne. Pokud je na výběr z více možností, je uživateli nabídnut seznam názvů firem, které odpovídají zadání, a poté je vybraná firma dotažena. Není-li vyplněno ani IČ ani název, je uživateli nabídnuta možnost zadat dotaz ručně přes výběrový formulář stránek ARES.

Zpracoval: kolektiv Základní části