Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Základní část - verze 20.1

AKTUALIZACE - 20.11.2020

Vzorový číselník bank

 • Byl aktualizován vzorový číselník bank o6c.xml. Změny lze promítnout do dat volbou Administrace/Mimořádné akce/Import export dat/Import/vybrat o6c_vzor.xml a spustit Přepis.

Oprava odesílání upozornění na úkoly po termínu

 • Oprava odeslání mailů pro úkoly po termínu ve workflow - zasílá se na schvalovatele v prodlení a na zadavatele postupu.

Zobrazení dokumentu

 • Opravena chyba s tvorbou dočasného souboru u „krátkých“ názvů.

AKTUALIZACE - 2.10.2020

Importy v Kmenových datech

 • Při dávkovém spouštění byla u vybraných importů doplněna možnost automatického odeslání reportu mailem určeným příjemcům. Jedná se o tyto úlohy:
  • Doplnění insolvenčního rejstříku
  • Aktualizace příznaku insolvence
  • Aktualizace spolehlivosti plátců DPH
 • Příjemce lze zadat do druhého parametru buď jako osobní číslo z osob nebo přímo jako email. Oba způsoby lze kombinovat, jednotliví příjemci se oddělují čárkou, bez mezer.
 • Příklad spouštěcího řádku: java %JAVA_OPTS% org.codehaus.classworlds.Launcher –batch -login:23 o6aDao aktualizaceSpolehlivostiPlatcuDPH 23,jan.novak@gmail.com. Odešle report na mail osoby s osobním číslem 23 a dále na mail jan.novak@gmail.com. Viz též nové vzorové dávky.

AKTUALIZACE - 31.7.2020

Útvary

 • V útvarech (volba Kmenová data/Dimenze/Útvary/Útvary) byla upravena funkčnost tlačítka Stromové zobrazení. Nyní se zohledňuje aktuálně nastavený filtr v browse (Vše, Platné) nebo jiný aktuální výběr i v zobrazeném hierarchickém stromu.
 • Neplatné útvary (dle datumů platnosti od do) se zobrazují zašedlé. Platí pro browse i strom.

Bankovní spojení

 • Nově lze pořizovat kód měny, ve které je účet veden. S tímto atributem se jinak nepracuje, má pouze informativní charakter.

AKTUALIZACE - 24.7.2020

Číslování firem

 • Konfigurace adresáře (volba Kmenová data/Parametry/Konfigurace/Adresář) byla rozšířena o možnost definovat samostatné intervaly čísel firem pro dodavatele a pro odběratele. Tuto část konfigurace má smysl vyplnit pouze v případě, že je požadavek odlišného číslování dodavatelů a odběratelů. V opačném případě se intervaly ponechají nevyplněné a zůstává zachována původní funkčnost, tj. firmy se číslují dle parametrů vyplněných v oddíle Číslování firem pro Adresář (Partner) příp. dle Číslovaní firem pro Subjekty (ne Partner). Viz též konfigurace adresáře.

AKTUALIZACE - 8.5.2020

Konfigurace Naše firma

 • Možnost zobrazit logo firmy - v panelu Adresář vpravo se může zobrazovat logo firmy. Logo se zobrazí tehdy, existuje-li na serveru v datovém adresáři podadresář img a v něm vlastní logo v souboru logo.png. Pokud se nenalezne png, hledají se i formáty jpg a bmp. Loga přesahující šířku 300 px nebo výšku 100 px budou zmenšena.

AKTUALIZACE - 24.4.2020

Insolvenční rejstřík

 • Byl zprovozněn variantní způsob kontroly insolvence firem v adresáři, který používá přímý webový dotaz na vybranou firmu. Tento způsob je určen pouze pro malé počty firem v adresáři (cca do 1000 firem). Nastavuje se ve volbě Kmenová data/Parametry/Konfigurace/Adresář, položka Kontrola insolvence - On-line kontrola (ISIR_CUZK_WS). Detailní popis lze nalézt v nápovědě k této konfiguraci v odstavci Kontrola insolvence.

AKTUALIZACE - 20.3.2020

Stahování kurzovního lístku

 • Do volby Stažení a import (kurzovního lístku) bylo doplněno nové datumové pole Jiný datum zápisu. Pokud je vyplněno, zapíše se stažený kurz k tomuto datu a nikoliv k datu vydání kurzu. Skutečné datum vydání kurzu je zapsáno v poznámce uvozené textem „Dat.vyd.“. Viz též online nápověda ke kurzovnímu lístku. Pro běžné stahování se nevyplňuje, má význam pro specifické způsoby práce s kurzovním lístkem.

AKTUALIZACE - 13.3.2020

Číslování firem

 • Konfigurace adresáře (volba Kmenová data/Parametry/Konfigurace/Adresář) byla rozšířena o možnost definovat samostatné intervaly čísel firem pro slovenské firmy (SK) a pro ostatní cizí firmy. Tuto část konfigurace má smysl vyplnit pouze v případě, že je požadavek odlišit intervaly pro čísla slovenských a/nebo ostatních cizích firem. V opačném případě se intervaly ponechají nevyplněné a zůstává zachována původní funkčnost. Viz též konfigurace adresáře.

AKTUALIZACE - 21.2.2020

Nový certifikát pro Insolvenční rejstřík

 • Dne 11.2.2020 došlo na portálu justice.cz ke změně certifikátu potřebného pro stahování insolvenčního rejstříku z webu. Proto v Orsoftu Open volba Kmenová data/Mimořádné akce/Import export dat/Doplnění insolvenčního rejstříku nefungovala.
 • Nový certifikát byl přidán do vzorů. Pro obnovu funkčnosti stahování insolvenčního rejstříku je potřeba ve volbě Kmenová data/Parametry/Konfigurace/Trusted certifikáty spustit v Další nabídce volbu Import certifikátu pro ISIR a následně restartovat server Orsoftu.

AKTUALIZACE - 24.1.2020

Úprava konfigurace adresáře

 • Obrazovka ve volbě Kmenová data/Parametry/Konfigurace/Adresář byla upravena - došlo k zpřehlednění a dále se parametry pro úlohu ZIS zobrazují pouze tehdy, je-li úloha zakoupena.

Zobrazení preview dokumentu

 • Zobrazení preview dokumentu lze řídit pomocí přepínače ors.oeldok.preview.

Přímá volba na vlastní úkoly a upomínky

 • Do okna aplikace přidány ikony na volání vlastních úkolů a upomínek.

Doplnění nenalezené ikony dokumentu dle způsobu uložení.

KOMPLETNÍ VERZE

Kompletní verze ze dne 13.12.2019

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kompletní verze Orsoftu Open - Základní části je k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz. Lze ji nainstalovat na verzi 19.1 podsystému Základní část.

2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ

Upozornění: Pokud provozujete systém Orsoft společně se systémem Orsoft Open nad jedněmi daty, doporučujeme nejdříve nainstalovat Orsoft Open a jednou jej spustit. Při prvním spuštění se automaticky provede kontrola databázového schématu a úprava struktury DB tabulek. Poté lze nainstalovat Orsoft.

3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK

3.1. Zakázky - změna struktury

U zakázek (tabulka O8A) došlo k přidání nových atributů „idpk“, „stav“, „plneni“, „referent_oscis“, „referent_tel“, „po_priznak“, „po_datum“, „po_kdo“, „zm_priznak“, „zm_datum“, „zm_kdo“. Jedná se o přípravu pro další verze a s atributy se zatím nepracuje.

3.2. Adresář - dotažení z ARESu

U funkce Dotažení z ARESu (tlačítka ARES) došlo k rozšíření funkčnosti o možnost dotahovat dle názvu firmy. Je-li vyplněno IČ, dotahuje se standardně podle IČ. Pokud IČ vyplněno není, ale je vyplněn název firmy, pokusí se program dotáhnout firmu dle názvu. Najde-li se jediná možnost k vyplněnému názvu, tak se firma rovnou dotáhne. Pokud je na výběr z více možností, je uživateli nabídnut seznam názvů firem, které odpovídají zadání, a poté je vybraná firma dotažena. Není-li vyplněno ani IČ ani název, je uživateli nabídnuta možnost zadat dotaz ručně přes výběrový formulář stránek ARES.

Zpracoval: kolektiv Základní části