Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:o0_szm_201 [2019/11/12 08:37]
orsoftopen:szm:o0_szm_201 [2020/05/04 14:08] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - Základní část - verze 20.1 ======
 +
 +===== AKTUALIZACE - 8.5.2020 =====
 +**Konfigurace Naše firma**
 +     * **Možnost zobrazit logo firmy** - v panelu //​Adresář//​ vpravo se může zobrazovat logo firmy. Logo se zobrazí tehdy, existuje-li na serveru v datovém adresáři podadresář **//img//** a v něm vlastní logo v souboru **//​logo.png//​**. Pokud se nenalezne //png//, hledají se i formáty //jpg// a //bmp//. Loga přesahující šířku 300 px nebo výšku 100 px budou zmenšena.
 +
 +===== AKTUALIZACE - 24.4.2020 =====
 +**Insolvenční rejstřík**
 +     * Byl zprovozněn variantní způsob kontroly insolvence firem v adresáři, který používá **přímý webový dotaz** na vybranou firmu. Tento způsob je určen pouze pro malé počty firem v adresáři (cca do 1000 firem). Nastavuje se ve volbě //Kmenová data/​Parametry/​Konfigurace/​Adresář//,​ položka K//ontrola insolvence - On-line kontrola (ISIR_CUZK_WS)//​. **[[orsoftopen:​o0:​konfig:​o6acfg|Detailní popis]]** lze nalézt v nápovědě k této konfiguraci v odstavci **//​Kontrola insolvence//​**. ​
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE - 20.3.2020 =====
 +**Stahování kurzovního lístku**
 +     * Do volby **[[orsoftopen:​o0:​kurzlistek:​o9a-stazeni|Stažení a import]]** (kurzovního lístku) bylo doplněno nové datumové pole //**Jiný datum zápisu**//​. Pokud je vyplněno, zapíše se stažený kurz k tomuto datu a nikoliv k datu vydání kurzu. Skutečné datum vydání kurzu je zapsáno v poznámce uvozené textem "​Dat.vyd."​. Viz též online nápověda ke [[orsoftopen:​o0:​kurzlistek:​o9a|kurzovnímu lístku]]. Pro běžné stahování se nevyplňuje,​ má význam pro specifické způsoby práce s kurzovním lístkem.
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE - 13.3.2020 =====
 +
 +**Číslování firem**
 +     * **Konfigurace adresáře** (volba //Kmenová data/​Parametry/​Konfigurace/​Adresář//​) byla rozšířena o možnost definovat **samostatné intervaly** čísel firem pro **slovenské firmy** (SK) a pro **ostatní cizí firmy**. Tuto část konfigurace má smysl vyplnit pouze v případě, že je požadavek odlišit intervaly pro čísla slovenských a/nebo ostatních cizích firem. V opačném případě se intervaly ponechají nevyplněné a zůstává zachována původní funkčnost. Viz též **[[orsoftopen:​o0:​konfig:​o6acfg|konfigurace adresáře]]**. ​
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE - 21.2.2020 =====
 +
 +**Nový certifikát pro Insolvenční rejstřík**
 +     * Dne 11.2.2020 došlo na portálu justice.cz ke **změně certifikátu potřebného pro stahování insolvenčního rejstříku** z webu. Proto v Orsoftu Open volba //Kmenová data/​Mimořádné akce/Import export dat/​Doplnění insolvenčního rejstříku//​ nefungovala.
 +     * Nový certifikát byl přidán do vzorů. Pro obnovu funkčnosti stahování insolvenčního rejstříku je potřeba ve volbě //Kmenová data/​Parametry/​Konfigurace/​Trusted certifikáty//​ spustit v //Další nabídce// volbu //**Import certifikátu pro ISIR**// a následně **restartovat server Orsoftu**. ​
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE - 24.1.2020 =====
 +
 +**Úprava konfigurace adresáře**
 +     * Obrazovka ve volbě Kmenová data/​Parametry/​Konfigurace/​Adresář byla upravena - došlo k zpřehlednění a dále se parametry pro úlohu ZIS zobrazují pouze tehdy, je-li úloha zakoupena. ​
 +
 +**Zobrazení preview dokumentu**
 +     * Zobrazení preview dokumentu lze řídit pomocí přepínače ors.oeldok.preview. ​
 +
 +**Přímá volba na vlastní úkoly a upomínky**
 +     * Do okna aplikace přidány ikony na volání vlastních úkolů a upomínek. ​
 +
 +**Doplnění nenalezené ikony dokumentu dle způsobu uložení.**
 +
 +
 +===== KOMPLETNÍ VERZE =====
 +
 +
 +Kompletní verze ze dne 13.12.2019
 +
 +
 +==== 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ====
 +
 +
 +Kompletní verze Orsoftu Open - Základní části je k dispozici v klientské ​ zóně na [[http://​www.ortex.cz|www.ortex.cz]]. ​ Lze ji nainstalovat na verzi 19.1 podsystému Základní část.
 +
 +
 +==== 2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ ====
 +
 + ​**Upozornění**:​ Pokud provozujete systém Orsoft společně se systémem Orsoft Open nad jedněmi daty, doporučujeme nejdříve nainstalovat Orsoft Open a jednou jej spustit. Při prvním spuštění se automaticky provede kontrola databázového schématu a úprava struktury DB tabulek. Poté lze nainstalovat Orsoft.
 +
 +
 +==== 3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK ====
 +
 +=== 3.1. Zakázky - změna struktury ===
 +U zakázek (tabulka O8A) došlo k přidání nových atributů "​idpk",​ "​stav",​ "​plneni",​ "​referent_oscis",​ "​referent_tel",​ "​po_priznak",​ "​po_datum",​ "​po_kdo",​ "​zm_priznak",​ "​zm_datum",​ "​zm_kdo"​. Jedná se o přípravu pro další verze a s atributy se zatím nepracuje.
 +
 +=== 3.2. Adresář - dotažení z ARESu ===
 +U funkce //​Dotažení z ARESu// (tlačítka //ARES//) došlo k rozšíření funkčnosti o možnost **dotahovat dle názvu firmy**. ​
 +Je-li vyplněno IČ, dotahuje se standardně podle IČ.
 +Pokud IČ vyplněno není, ale je vyplněn název firmy, pokusí se program dotáhnout firmu dle názvu. Najde-li se jediná možnost k vyplněnému názvu, tak se firma rovnou dotáhne. Pokud je na výběr z více možností, je uživateli nabídnut seznam názvů firem, které odpovídají zadání, a poté je vybraná firma dotažena.
 +Není-li vyplněno ani IČ ani název, je uživateli nabídnuta možnost zadat dotaz ručně přes výběrový formulář stránek ARES. 
 +
 +
 +
 +Zpracoval: kolektiv Základní části