Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:o0_szm_201 [2020/02/03 07:47]
orsoftopen:szm:o0_szm_201 [2020/02/18 07:41] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - Základní část - verze 20.1 ======
 +
 +===== AKTUALIZACE - 21.2.2020 =====
 +
 +**Nový certifikát pro Insolvenční rejstřík**
 +     * Dne 11.2.2020 došlo na portálu justice.cz ke **změně certifikátu potřebného pro stahování insolvenčního rejstříku** z webu. Proto v Orsoftu Open volba //Kmenová data/​Mimořádné akce/Import export dat/​Doplnění insolvenčního rejstříku//​ nefungovala.
 +     * Nový certifikát byl přidán do vzorů. Pro obnovu funkčnosti stahování insolvenčního rejstříku je potřeba ve volbě //Kmenová data/​Parametry/​Konfigurace/​Trusted certifikáty//​ spustit v //Další nabídce// volbu //**Import certifikátu pro ISIR**// a následně **restartovat server Orsoftu**. ​
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE - 24.1.2020 =====
 +
 +**Úprava konfigurace adresáře**
 +     * Obrazovka ve volbě Kmenová data/​Parametry/​Konfigurace/​Adresář byla upravena - došlo k zpřehlednění a dále se parametry pro úlohu ZIS zobrazují pouze tehdy, je-li úloha zakoupena. ​
 +
 +**Zobrazení preview dokumentu**
 +     * Zobrazení preview dokumentu lze řídit pomocí přepínače ors.oeldok.preview. ​
 +
 +**Přímá volba na vlastní úkoly a upomínky**
 +     * Do okna aplikace přidány ikony na volání vlastních úkolů a upomínek. ​
 +
 +**Doplnění nenalezené ikony dokumentu dle způsobu uložení.**
 +
 +
 +===== KOMPLETNÍ VERZE =====
 +
 +
 +Kompletní verze ze dne 13.12.2019
 +
 +
 +==== 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ====
 +
 +
 +Kompletní verze Orsoftu Open - Základní části je k dispozici v klientské ​ zóně na [[http://​www.ortex.cz|www.ortex.cz]]. ​ Lze ji nainstalovat na verzi 19.1 podsystému Základní část.
 +
 +
 +==== 2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ ====
 +
 + ​**Upozornění**:​ Pokud provozujete systém Orsoft společně se systémem Orsoft Open nad jedněmi daty, doporučujeme nejdříve nainstalovat Orsoft Open a jednou jej spustit. Při prvním spuštění se automaticky provede kontrola databázového schématu a úprava struktury DB tabulek. Poté lze nainstalovat Orsoft.
 +
 +
 +==== 3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK ====
 +
 +=== 3.1. Zakázky - změna struktury ===
 +U zakázek (tabulka O8A) došlo k přidání nových atributů "​idpk",​ "​stav",​ "​plneni",​ "​referent_oscis",​ "​referent_tel",​ "​po_priznak",​ "​po_datum",​ "​po_kdo",​ "​zm_priznak",​ "​zm_datum",​ "​zm_kdo"​. Jedná se o přípravu pro další verze a s atributy se zatím nepracuje.
 +
 +=== 3.2. Adresář - dotažení z ARESu ===
 +U funkce //​Dotažení z ARESu// (tlačítka //ARES//) došlo k rozšíření funkčnosti o možnost **dotahovat dle názvu firmy**. ​
 +Je-li vyplněno IČ, dotahuje se standardně podle IČ.
 +Pokud IČ vyplněno není, ale je vyplněn název firmy, pokusí se program dotáhnout firmu dle názvu. Najde-li se jediná možnost k vyplněnému názvu, tak se firma rovnou dotáhne. Pokud je na výběr z více možností, je uživateli nabídnut seznam názvů firem, které odpovídají zadání, a poté je vybraná firma dotažena.
 +Není-li vyplněno ani IČ ani název, je uživateli nabídnuta možnost zadat dotaz ručně přes výběrový formulář stránek ARES. 
 +
 +
 +
 +Zpracoval: kolektiv Základní části