Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:oh_szm_171 [2016/12/06 10:51] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - CRM - verze 17.1 ======
  
 +===== KOMPLETNÍ VERZE =====
 +
 +Kompletní verze ze dne 15.12.2016
 +
 +
 +====1. ZÁKLADNÍ INFORMACE====
 +
 + ​Kompletní verze Orsoftu Open - CRM je k dispozici v klientské
 + ​zóně na www.ortex.cz.
 + Lze ji nainstalovat na verzi 16.1 podsystému CRM.
 +
 +
 +
 +====2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ====
 +
 +1) Po instalaci verze 17.1 je potřeba spustit **[[orsoftopen:​oh:​crm:​ohcrmkonv2017|Konverzi CRM 2017]]**.
 +
 +
 +
 +==== 3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK ====
 +
 +=== 3.1. Konverze tabulek ===
 +Dochází ke konverzím základních tabulek CRM na rok 2017 - detailní technický popis a postupy viz **[[orsoftopen:​oh:​crm:​ohcrmkonv2017|Konverze CRM 2017]]**.
 +
 +=== 3.2. Obchodní vztahy ===
 +Po konverzi (viz 3.1) pracuje nyní editační program nad **základní tabulkou O6A (Adresář)**. Vzhled editačních obrazovek a obsluha se až na drobné změny zachovávají. Novinky oproti verzi 16 jsou následující.
 +
 +== 3.2.1. Uživatelské klasifikace ==
 +Přidány **uživatelské klasifikace** //​Uživ.klas.//,​ //​Uživ.klas.2//​ a //​Uživ.klas.3//,​ které může uživatel použít pro vlastní klasifikace firem. Uživatelské klasifikace jsou uloženy v číselnících OHCRMUZIV, OHCRMUZI2, OHCRMUZI3. V číselnících je povinná pouze položka Neurčena (NEU), ostatní obsah je na uživateli. Číselníky se založí importem ze vzoru ve volbě //​Administrace/​Mimořádné akce/Import export dat/​Import//​ a poté je lze editovat. ​
 +
 +== 3.2.2. Výstrahy k firmě ==
 +Nové pole //​**Výstrahy k firmě**// - toto pole je umístěno pod položkou IČO. Pokud je firma "​bezproblémová",​ je pole prázdné. Pokud je u firmy zjištěn nějaký problém (Insolvence + Nespolehlivý plátce DPH + Blokace používání + Neplatná dle data + Neaktivní věta), zobrazí se tyto informace v poli //Výstrahy k firmě// zvýrazněné červeně. Smyslem je přehledné upozornění na nestandardní stav firmy. ​
 +
 +== 3.2.3. Dotažení z ARESu ==
 +Dotažení údajů o firmě z ARESu bylo rozšířeno o **možnost dohledat firmu "​ručně"​** v případě, že není IČO známo. V takovém případě se po dotazu objeví standardní formulář ARESu pro vyhledávání,​ kde lze zadat i jiné údaje (např. název firmy). Poté lze přenést (přes CTRL-C, CTRL-V) IČO nalezené firmy do pole IČO a znovu se spustit dotažení. ​
 +
 +== 3.2.4. Zobrazení firem na mapě ==
 +V adresáři v další nabídce je nová volba **[[orsoftopen:​o0:​adresar:​o6a:​firmy_na_mape|Zobrazit firmy na mapě]]**. Tato funkce zobrazí všechny firmy aktuálně vyfiltrované v seznamu (v browse) na Google mapě. ​
 +
 +== 3.2.5. Filtry dle zodpovědnosti ==
 +Nové **filtry dle zodpovědnosti** s tlačítky
 +        * //Všechny záznamy// - zobrazí se všechny obchodní vztahy bez ohledu na to, kdo je jejich zodpovědnou osobou
 +        * //​Týmové//​ - zobrazí se obchodní vztahy příslušející k týmu aktuálně přihlášené osoby dle přístupového stromu. Toto tlačítko se zobrazuje pouze tehdy, je-li aktivován přístupový strom. Detailní popis viz kap. //3.4. Filtry dle přístupového stromu//.
 +        * //​Zodpovídám//​ - zobrazí se všechny obchodní vztahy, jejichž zodpovědnou osobou je aktuálně přihlášená osoba
 +
 +== 3.2.6. Filtry dle aktivnosti vztahu ==
 +Nové **filtry dle aktivnosti vztahu** s tlačítky ​
 +             * //Aktivní i neaktivní//​ - zobrazí se aktivní i neaktivní firmy
 +             * //​Neaktivní//​ - zobrazí se pouze firmy neaktivní (blokované,​ neplatné dle data a se stavem //​Neaktivní//​)
 +             * //​Aktivní//​ - zobrazí se pouze firmy aktivní
 +
 +=== 3.3. Aktivity ===
 +Po konverzi (viz 3.1) jsou aktivity vázány přímo na firmu (tabulku O6A), ne již na původní obchodní vztahy OHCRM. Tato změna nemá vliv na vzhled obrazovek a obsluhu. Novinky oproti verzi 16 jsou následující.
 +
 +== 3.3.1. Uživatelské klasifikace ==
 +Byly přidány **uživatelské klasifikace** //​Uživ.klas.//,​ //​Uživ.klas.2//​ a //​Uživ.klas.3//,​ které může uživatel použít pro vlastní klasifikace äktivit. Uživatelské klasifikace jsou uloženy v číselnících OHAKTUZIV, OHAKTUZI2, OHAKTUZI3. V číselnících je povinná pouze položka Neurčena (NEU), ostatní obsah si může doplnit uživatel. Číselníky se založí importem ze vzoru ve volbě //​Administrace/​Mimořádné akce/Import export dat/​Import//​ a poté je lze editovat. ​
 +
 +== 3.3.2. Odesílání mailů ==
 +Dosud bylo možné účastníkům nebo vybrané osobě odeslat mail s informacemi o aktivitě. ​
 +Nově je nyní pro druhy aktivit schůzka a služební cesta součástí mailu také **položka do kalendáře** ve formátu pro aplikaci Outlook. Tato kalendářová položka se po příchodu mailu automaticky naimportuje do kalendáře Outlooku .
 +
 +== 3.3.3. Filtry dle zodpovědnosti == 
 +Nové **filtry dle zodpovědnosti** s tlačítky
 +        * //Všechny záznamy// - zobrazí se všechny aktivity bez ohledu na to, kdo je jejich zodpovědnou osobou
 +        * //​Týmové//​ - zobrazí se aktivity, jejichž zodpovědnou osobou je některá osoba z týmu aktuálně přihlášené osoby dle přístupového stromu. Toto tlačítko se zobrazuje pouze tehdy, je-li aktivován přístupový strom. Detailní popis viz kap. //3.4. Filtry dle přístupového stromu//.
 +        * //​Zodpovídám//​ - zobrazí se všechny aktivity, které mají v položce //​Zodpovídá//​ vyplněnou aktuálně přihlášenou osobu
 +        * //​Vyřizuji//​ - zobrazí se všechny aktivity, které mají v položce //​Vyřizuje//​ vyplněnou aktuálně přihlášenou osobu
 +        * //​Zodpovídám/​Vyřizuji//​ - zobrazí se všechny aktivity, které mají v položce //​Zodpovídá//​ nebo v položce //​Vyřizuje//​ vyplněnou aktuálně přihlášenou osobu
 +
 +
 +== 3.3.4. Filtry dle ukončenosti ==  ​
 +Nové **filtry dle ukončenosti aktivity** s tlačítky ​
 +             * //​Ukončené i neukončené//​ - zobrazí se ukončené i neukončené aktivity
 +             * //​Ukončené//​ - pouze ukončené aktivity (položka //Stav//: Ukončená)
 +             * //​Neukončené//​ - pouze neukončené aktivity (položka //Stav//: jiná než Ukončená)
 +Nastavení stavu aktivity na //​Ukončená//​ si může provést uživatel v případě, že s aktivitou se již nebude dále pracovat. Ukončená aktivita se zobrazuje zašedlá. ​   ​
 +
 +=== 3.4. Filtry dle přístupového stromu === 
 +**Filtry dle přístupového stromu** - [[orsoftopen:​o0:​admin:​opristuptree|přístupový strom]] je speciální tabulka, ve které lze obecně definovat stromovou strukturu osob. Osoba zařazená do přístupového stromu může mít jednak osoby podřízené,​ jednak osoby stojící na stejné úrovni. Osoby podřízené a osoby stojící na stejné úrovni k přihlášené osobě tvoří **tým přihlášené osoby**. S použitím filtru //​**Týmové**//​ tak může např. obchodník vidět všechny firmy nebo aktivity svého týmu.
 +
 +Pro účel **filtrování v obchodních vztazích** musí být aktivována [[orsoftopen:​o0:​konfig:​okonfig:​bezpecnost|rozšířená funkce přístupového stromu]] a příslušný kořenový uzel stromu musí mít přiřazené úlohu **orsoft.o.adresar.O6a** (Adresář).
 +
 +Pro účel **filtrování v aktivitách** musí být aktivována [[orsoftopen:​o0:​konfig:​okonfig:​bezpecnost|rozšířená funkce přístupového stromu]] a příslušný kořenový uzel stromu musí mít přiřazené úlohy **orsoft.o.crm.Ohakt** (Aktivity).
 +
 +
 +
 +Zpracoval: kolektiv Základní části