Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - CRM - verze 17.1

KOMPLETNÍ VERZE

Kompletní verze ze dne 15.12.2016

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kompletní verze Orsoftu Open - CRM je k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz. Lze ji nainstalovat na verzi 16.1 podsystému CRM.

2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ

1) Po instalaci verze 17.1 je potřeba spustit Konverzi CRM 2017.

3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK

3.1. Konverze tabulek

Dochází ke konverzím základních tabulek CRM na rok 2017 - detailní technický popis a postupy viz Konverze CRM 2017.

3.2. Obchodní vztahy

Po konverzi (viz 3.1) pracuje nyní editační program nad základní tabulkou O6A (Adresář). Vzhled editačních obrazovek a obsluha se až na drobné změny zachovávají. Novinky oproti verzi 16 jsou následující.

3.2.1. Uživatelské klasifikace

Přidány uživatelské klasifikace Uživ.klas., Uživ.klas.2 a Uživ.klas.3, které může uživatel použít pro vlastní klasifikace firem. Uživatelské klasifikace jsou uloženy v číselnících OHCRMUZIV, OHCRMUZI2, OHCRMUZI3. V číselnících je povinná pouze položka Neurčena (NEU), ostatní obsah je na uživateli. Číselníky se založí importem ze vzoru ve volbě Administrace/Mimořádné akce/Import export dat/Import a poté je lze editovat.

3.2.2. Výstrahy k firmě

Nové pole Výstrahy k firmě - toto pole je umístěno pod položkou IČO. Pokud je firma „bezproblémová“, je pole prázdné. Pokud je u firmy zjištěn nějaký problém (Insolvence + Nespolehlivý plátce DPH + Blokace používání + Neplatná dle data + Neaktivní věta), zobrazí se tyto informace v poli Výstrahy k firmě zvýrazněné červeně. Smyslem je přehledné upozornění na nestandardní stav firmy.

3.2.3. Dotažení z ARESu

Dotažení údajů o firmě z ARESu bylo rozšířeno o možnost dohledat firmu „ručně“ v případě, že není IČO známo. V takovém případě se po dotazu objeví standardní formulář ARESu pro vyhledávání, kde lze zadat i jiné údaje (např. název firmy). Poté lze přenést (přes CTRL-C, CTRL-V) IČO nalezené firmy do pole IČO a znovu se spustit dotažení.

3.2.4. Zobrazení firem na mapě

V adresáři v další nabídce je nová volba Zobrazit firmy na mapě. Tato funkce zobrazí všechny firmy aktuálně vyfiltrované v seznamu (v browse) na Google mapě.

3.2.5. Filtry dle zodpovědnosti

Nové filtry dle zodpovědnosti s tlačítky

 • Všechny záznamy - zobrazí se všechny obchodní vztahy bez ohledu na to, kdo je jejich zodpovědnou osobou
 • Týmové - zobrazí se obchodní vztahy příslušející k týmu aktuálně přihlášené osoby dle přístupového stromu. Toto tlačítko se zobrazuje pouze tehdy, je-li aktivován přístupový strom. Detailní popis viz kap. 3.4. Filtry dle přístupového stromu.
 • Zodpovídám - zobrazí se všechny obchodní vztahy, jejichž zodpovědnou osobou je aktuálně přihlášená osoba
3.2.6. Filtry dle aktivnosti vztahu

Nové filtry dle aktivnosti vztahu s tlačítky

 • Aktivní i neaktivní - zobrazí se aktivní i neaktivní firmy
 • Neaktivní - zobrazí se pouze firmy neaktivní (blokované, neplatné dle data a se stavem Neaktivní)
 • Aktivní - zobrazí se pouze firmy aktivní

3.3. Aktivity

Po konverzi (viz 3.1) jsou aktivity vázány přímo na firmu (tabulku O6A), ne již na původní obchodní vztahy OHCRM. Tato změna nemá vliv na vzhled obrazovek a obsluhu. Novinky oproti verzi 16 jsou následující.

3.3.1. Uživatelské klasifikace

Byly přidány uživatelské klasifikace Uživ.klas., Uživ.klas.2 a Uživ.klas.3, které může uživatel použít pro vlastní klasifikace äktivit. Uživatelské klasifikace jsou uloženy v číselnících OHAKTUZIV, OHAKTUZI2, OHAKTUZI3. V číselnících je povinná pouze položka Neurčena (NEU), ostatní obsah si může doplnit uživatel. Číselníky se založí importem ze vzoru ve volbě Administrace/Mimořádné akce/Import export dat/Import a poté je lze editovat.

3.3.2. Odesílání mailů

Dosud bylo možné účastníkům nebo vybrané osobě odeslat mail s informacemi o aktivitě. Nově je nyní pro druhy aktivit schůzka a služební cesta součástí mailu také položka do kalendáře ve formátu pro aplikaci Outlook. Tato kalendářová položka se po příchodu mailu automaticky naimportuje do kalendáře Outlooku .

3.3.3. Filtry dle zodpovědnosti

Nové filtry dle zodpovědnosti s tlačítky

 • Všechny záznamy - zobrazí se všechny aktivity bez ohledu na to, kdo je jejich zodpovědnou osobou
 • Týmové - zobrazí se aktivity, jejichž zodpovědnou osobou je některá osoba z týmu aktuálně přihlášené osoby dle přístupového stromu. Toto tlačítko se zobrazuje pouze tehdy, je-li aktivován přístupový strom. Detailní popis viz kap. 3.4. Filtry dle přístupového stromu.
 • Zodpovídám - zobrazí se všechny aktivity, které mají v položce Zodpovídá vyplněnou aktuálně přihlášenou osobu
 • Vyřizuji - zobrazí se všechny aktivity, které mají v položce Vyřizuje vyplněnou aktuálně přihlášenou osobu
 • Zodpovídám/Vyřizuji - zobrazí se všechny aktivity, které mají v položce Zodpovídá nebo v položce Vyřizuje vyplněnou aktuálně přihlášenou osobu
3.3.4. Filtry dle ukončenosti

Nové filtry dle ukončenosti aktivity s tlačítky

 • Ukončené i neukončené - zobrazí se ukončené i neukončené aktivity
 • Ukončené - pouze ukončené aktivity (položka Stav: Ukončená)
 • Neukončené - pouze neukončené aktivity (položka Stav: jiná než Ukončená)

Nastavení stavu aktivity na Ukončená si může provést uživatel v případě, že s aktivitou se již nebude dále pracovat. Ukončená aktivita se zobrazuje zašedlá.

3.4. Filtry dle přístupového stromu

Filtry dle přístupového stromu - přístupový strom je speciální tabulka, ve které lze obecně definovat stromovou strukturu osob. Osoba zařazená do přístupového stromu může mít jednak osoby podřízené, jednak osoby stojící na stejné úrovni. Osoby podřízené a osoby stojící na stejné úrovni k přihlášené osobě tvoří tým přihlášené osoby. S použitím filtru Týmové tak může např. obchodník vidět všechny firmy nebo aktivity svého týmu.

Pro účel filtrování v obchodních vztazích musí být aktivována rozšířená funkce přístupového stromu a příslušný kořenový uzel stromu musí mít přiřazené úlohu orsoft.o.adresar.O6a (Adresář).

Pro účel filtrování v aktivitách musí být aktivována rozšířená funkce přístupového stromu a příslušný kořenový uzel stromu musí mít přiřazené úlohy orsoft.o.crm.Ohakt (Aktivity).

Zpracoval: kolektiv Základní části