Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:oh_szm_181 [2017/11/29 11:11] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - CRM - verze 18.1 ======
  
 +===== KOMPLETNÍ VERZE =====
 +
 +Kompletní verze ze dne 15.12.2017
 +
 +
 +====1. ZÁKLADNÍ INFORMACE====
 +
 + ​Kompletní verze Orsoftu Open - CRM je k dispozici v klientské
 + ​zóně na www.ortex.cz.
 + Lze ji nainstalovat na verzi 17.1 podsystému CRM.
 +
 +
 +
 +====2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ====
 +
 +1) Žádné.
 +
 +
 +
 +==== 3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK ====
 +
 +=== 3.1 Obchodní vztahy ===
 +== 3.1.1 Současné pořizování ==
 +Byla ošetřena situace, kdy začnou současně pořizovat nový obchodní vztah dva operátoři. V takovém případě se jim přednabídne **shodné číslo firmy**, a při ukládání dochází ke kolizi. Tato situace je nyní řešena tak, že první operátor uloží standardně,​ druhý je upozorněn na to, že číslo firmy již existuje, je mu **přednabídnuto další volné** a je vyzván k opětovnému uložení záznamu. Obdobně je situace ošetřena pro více než dva operátory.
 +
 +== 3.1.2 Záložka Informace ==
 +Nová záložka pro zobrazení **[[orsoftopen:​o0:​adresar:​o6a2|informací]]** z doplňkové tabulky O6A2. Zatím se zobrazují **údaje o zápisu firmy v Obchodním rejstříku** (rejsřík, spisová značka (oddíl, vložka)).
 +
 +== 3.1.3 Záložka Obchodníci ==
 +Nová záložka pro zobrazení **[[orsoftopen:​oh1:​crm:​ohskuposo.obchodnicikevsemfirmam|obchodníků]]** přiřazených k firmě. ​
 +
 +== 3.1.4 Záložka Obchodníci vazby ==
 +Nová záložka pro zobrazení **[[orsoftopen:​oh1:​crm:​ohobchvaz|obchodních vazeb]]** firmy. ​
 +
 +== 3.1.5 Filtr Vybrané vazby ==
 +Pomocí tohoto filtru lze vyfiltrovat z [[orsoftopen:​oh:​crm:​ohcrm|obchodních vztahů]] pouze ty firmy, na které mají [[orsoftopen:​oh1:​crm:​ohskuposo.obchodnicikevsemfirmam|obchodníci]] vybrané [[orsoftopen:​oh1:​crm:​ohobchvaz|obchodní vazby]]. Po kliknutí na filtr **//​Vybrané vazby//** je uživateli nabídnut seznam [[orsoftopen:​o0:​ciseln:​o0ciselnik:​ohtypovaz|typů obchodních vazeb]] (dle číselníku OHTYPOVAZ), kde lze požadované vazby vybrat (zaškrtat). Po odsouhlasení výběru se vyfiltrují odpovídající firmy. Tlačítkem **//​Vše//​** se výběr zruší.
 +
 +== 3.1.6 Hromadná změna zodpovědné osoby ==
 +Ve volbě //​CRM/​Mimořádné akce/​Hromadné změny/​[[orsoftopen:​oh:​crm:​ohcrmhromzmeny|Změna zodpovědné osoby v Obchodních vztazích]]//​ lze hromadně nastavit zodpovědnou osobu u vybraných firem. ​
 +
 +== 3.1.7 Historie zodpovědné osoby ==
 +Volba //Další nabídka/​Historie zodpovědné osoby// umožňuje zobrazit přehled všech zodpovědných osob (položka //​Zodpovídá//​),​ které měly firmu přidělenou. Přehled obsahuje datum změny, novou zodpovědnou osobu, osobu, která změnu provedla a poznámku charakterizující typ akce (Vytvoření záznamu, Editace záznamu apod.). Pro správnou funkčnost musí být aktivována Historie změn (volba //​Administrace/​Správa změn/​Aktivace historie změn//) a musí být zapnuto sledování tabulek O6a a Osoby (volba //​Administrace/​Správa změn/​Konfigurace změn//).
 +
 +== 3.1.8 Opis poznámek k firmě ==
 +Opis všech poznámek k firmě se zobrazí pomocí volby //​Tisky/​Opis poznámek k firmě//.
 +
 +
 +=== 3.2 Aktivity ===
 +== 3.2.1 Pokračovací aktivity ==
 +Pokud uživatel potřebuje aktivity určitým způsobem řetězit, může využít systém **//​[[orsoftopen:​o0:​ciseln:​o0ciselnik:​ohpokracakt|pokračovacích aktivit]]//​**,​ V něm lze nastavit, aby se po ukončení aktivity automaticky vyvolalo založení nové, tzv. **//​následné aktivity//​**.
 +
 +== 3.2.2 Uživatelský druh aktivity ==
 +Klasifikace aktivity je nově rozšířena o **[[orsoftopen:​oh1:​crm:​ohaktdruh|Uživatelský druh aktivity]]**. Jedná se o uživatelsky volitelné rozšíření ke standardnímu číselníku [[orsoftopen:​o0:​ciseln:​o0ciselnik:​ohaktdruh|Druhů aktivit]]. Lze zde definovat parametry, dle kterých se může řídit editace nebo zpracování aktivity, např. texty nebo šablony pro předvyplnění polí, automatické odesílání mailů apod.
 +
 +== 3.2.3 Pole Popis a Závěr ==
 +Původní pole **//​Popis//​** je doplněno novým polem **//​Závěr//​**. Do obou polí lze pořizovat libovolný text dle uvážení uživatele (např. //Popis// může sloužit pro vstupní údaje, zadání apod., pole //Závěr// pro řešení, shrnutí apod.). U obou polí lze dotahovat texty ze šablon nebo obsah polí do šablon ukládat. Dotahování šablony lze ovládat ručně, mohou se ale též dotahovat automaticky při založení nového záznamu. Automatické dotahování šablon lze nastavit k jednotlivým [[orsoftopen:​oh1:​crm:​ohaktdruh|uživatelským druhům aktivity]].  ​
 +
 +== 3.2.4 Dotažení adresy do místa konání ==
 +Pokud se má do adresy konání aktivity vyplnit adresa shodná s adresou firmy, ke které se aktivita zapisuje, lze tuto adresu dotáhnout tlačítkem **//​Dotáhnout adresu z firmy//​**. ​
 +Číslo firmy musí být předem vyplněno.
 +
 +== 3.2.5 Hromadná změna zodpovědné osoby ==
 +Ve volbě //​CRM/​Mimořádné akce/​Hromadné změny/​[[orsoftopen:​oh:​crm:​ohcrmhromzmeny|Změna zodpovědné osoby v Aktivitách]]//​ lze hromadně nastavit zodpovědnou osobu u vybraných aktivit. ​
 +
 +== 3.2.6 Historie zodpovědné osoby ==
 +Volba //Další nabídka/​Historie zodpovědné osoby// umožňuje zobrazit přehled všech zodpovědných osob (položka //​Zodpovídá//​),​ které měly aktivitu přidělenou. Přehled obsahuje datum změny, novou zodpovědnou osobu, osobu, která změnu provedla a poznámku charakterizující typ akce (Vytvoření záznamu, Editace záznamu apod.). Pro správnou funkčnost musí být aktivována Historie změn (volba //​Administrace/​Správa změn/​Aktivace historie změn//) a musí být zapnuto sledování tabulek Ohakt a Osoby (volba //​Administrace/​Správa změn/​Konfigurace změn//).
 +
 +
 +=== 3.3 Obchodníci ===
 +V menu CRM je nová volba **[[orsoftopen:​oh1:​crm:​ohskuposo.obchodnicikevsemfirmam|Obchodníci]]**. Zde lze spravovat obchodníky ke všem firmám. Obchodníky k jednotlivým firmám lze též spravovat z //​Obchodních vztahů// ze záložky //​Obchodníci//​. ​
 +
 +== 3.3.1 Hromadná změna obchodníka ==
 +Ve volbě //​CRM/​Mimořádné akce/​Hromadné změny/​[[orsoftopen:​oh:​crm:​ohcrmhromzmeny|Změna obchodníka]]//​ lze hromadně měnit obchodníky přiřazené k firmám. ​
 +
 +=== 3.4 Obchodní vazby ===
 +V menu CRM je nová volba **[[orsoftopen:​oh1:​crm:​ohobchvaz|Obchodní vazby]]**. Zde lze spravovat obchodní vazby všech firem. Obchodní vazby k jednotlivým firmám lze též spravovat z //​Obchodních vztahů// ze záložky //Obchodní vazby//​. ​
 +
 +=== 3.5 Kalendář CRM ===
 +Tato nová volba spouští speciální kalendář pro CRM. Kalendář slouží pro plánování a zobrazují se v něm vybrané aktivity (schůzky, služební cesty) a/nebo úkoly operátora. Aktivity a úkoly lze z kalendáře též zakladát. Z kalendáře je možné se prokliknout do detailů konkrétních záznamů. ​
 +
 +
 +
 +
 +
 +Zpracoval: kolektiv Základní části