Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:oh_szm_201 [2019/11/07 13:14]
orsoftopen:szm:oh_szm_201 [2020/01/31 08:52] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - CRM - verze 20.1 ======
  
 +===== AKTUALIZACE - 31.1.2020 =====
 +
 +**Odesílání mailů z aktivit - nové možnosti**
 +
 +U všech e-mailů z aktivit jsou nově možné **tři způsoby odeslání**:​
 +           ​* ​ 1) **ze serveru přes SMTP** + maily se posílají **jednotlivě** - standardní chování - tato varianta se použije v případě, že v číselníku O0ciselnik/​OMAILUL záznam s klíčem ID úlohy neexistuje nebo má hodnotou " ".
 +           ​* ​ 2) **ze serveru přes SMTP** + maily se posílají **hromadně** - tato varianta se použije v případě, že v číselníku O0ciselnik/​OMAILUL existuje záznam s klíčem ID úlohy a hodnotou "​0"​.
 +           ​* ​ 3) **z klienta přes výchozího mailového klienta** (např. Outlook) + maily se posílají **hromadně** - tato varianta se použije v případě, že v číselníku O0ciselnik/​OMAILUL existuje záznam s klíčem ID úlohy a hodnotou "​1"​. Zde má uživatel možnost upravit obsah mailu příp. doplnit nebo odebrat adresáty apod., a teprve potom mail odeslat.
 +           * Pozn.) ID jednotlivých úloh jsou 
 +                          * orsoft.o.crm.Ohakt.posliMailNaVedomi
 +                          * orsoft.o.crm.Ohakt.posliMailKontaktu
 +                          * orsoft.o.crm.Ohakt.posliMailZodpovednym
 +                          * orsoft.o.crm.Ohakt.posliMailUcastnikum
 +                          * orsoft.o.crm.Ohakt.posliMailUcastnikumAZodpovednym ​
 +
 +
 +===== KOMPLETNÍ VERZE =====
 +
 +Kompletní verze ze dne 13.12.2019
 +
 +
 +====1. ZÁKLADNÍ INFORMACE====
 +
 + ​Úloha CRM je součástí kompletní verze Orsoftu Open a je k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz.
 + Lze ji nainstalovat na verzi 19.1.
 +
 +
 +====2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ====
 +
 +1) Žádné.
 +
 +
 +==== 3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK ====
 +
 +=== 3.1 Hromadné aktivity CRM ===
 +Tato úloha nabízí možnost spouštět **hromadné akce** nad seznamy kontaktů - marketingovými seznamy.
 +Spouští se volbou **//​[[orsoftopen:​oh1:​crm:​ohsezn|CRM/​Hromadné aktivity]]//​**.
 +
 +[[orsoftopen:​oh1:​crm:​ohseznclen|Marketingový seznam]] je seznam kontaktů, pro které má být spuštěna jedna nebo více společných hromadných akcí.
 +Hromadnou akcí je typicky hromadný mail obsahující marketingové sdělení, oznámení, pozvánku, nabidku apod., včetně připojených příloh.
 +
 +S odesláním mailu se může současně automaticky zakládat odpovídající záznam v aktivitách CRM.
 +
 +Spuštěné hromadné akce jsou evidovány v **[[orsoftopen:​oh1:​crm:​ohseznakt|historii spuštěných akcí]]**.
 +
 +Podrobnější informace lze nalézt přímo v online nápovědách.
 +
 +
 +-
 +
 +Zpracoval: kolektiv Základní části