Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - CRM - verze 20.1

AKTUALIZACE - 31.1.2020

Odesílání mailů z aktivit - nové možnosti

U všech e-mailů z aktivit jsou nově možné tři způsoby odeslání:

 • 1) ze serveru přes SMTP + maily se posílají jednotlivě - standardní chování - tato varianta se použije v případě, že v číselníku O0ciselnik/OMAILUL záznam s klíčem ID úlohy neexistuje nebo má hodnotou „ “.
 • 2) ze serveru přes SMTP + maily se posílají hromadně - tato varianta se použije v případě, že v číselníku O0ciselnik/OMAILUL existuje záznam s klíčem ID úlohy a hodnotou „0“.
 • 3) z klienta přes výchozího mailového klienta (např. Outlook) + maily se posílají hromadně - tato varianta se použije v případě, že v číselníku O0ciselnik/OMAILUL existuje záznam s klíčem ID úlohy a hodnotou „1“. Zde má uživatel možnost upravit obsah mailu příp. doplnit nebo odebrat adresáty apod., a teprve potom mail odeslat.
 • Pozn.) ID jednotlivých úloh jsou
  • orsoft.o.crm.Ohakt.posliMailNaVedomi
  • orsoft.o.crm.Ohakt.posliMailKontaktu
  • orsoft.o.crm.Ohakt.posliMailZodpovednym
  • orsoft.o.crm.Ohakt.posliMailUcastnikum
  • orsoft.o.crm.Ohakt.posliMailUcastnikumAZodpovednym

KOMPLETNÍ VERZE

Kompletní verze ze dne 13.12.2019

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Úloha CRM je součástí kompletní verze Orsoftu Open a je k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz. Lze ji nainstalovat na verzi 19.1.

2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ

1) Žádné.

3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK

3.1 Hromadné aktivity CRM

Tato úloha nabízí možnost spouštět hromadné akce nad seznamy kontaktů - marketingovými seznamy. Spouští se volbou CRM/Hromadné aktivity.

Marketingový seznam je seznam kontaktů, pro které má být spuštěna jedna nebo více společných hromadných akcí. Hromadnou akcí je typicky hromadný mail obsahující marketingové sdělení, oznámení, pozvánku, nabidku apod., včetně připojených příloh.

S odesláním mailu se může současně automaticky zakládat odpovídající záznam v aktivitách CRM.

Spuštěné hromadné akce jsou evidovány v historii spuštěných akcí.

Podrobnější informace lze nalézt přímo v online nápovědách.

-

Zpracoval: kolektiv Základní části