Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Finanční účetnictví - verze 17.1

KOMPLETNÍ VERZE

Kompletní verze ze dne 15.12.2016

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kompletní verze Orsoftu Open - Finanční účetnictví je k dispozici v klientské zóně na <font 9pt:normal/arial>www.ortex.cz</font> . Lze ji nainstalovat na verzi 16.1 podsystému Finanční účetnictví.

2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ

1) Po instalaci verze 17.1 se při prvním spuštění serveru Orsoftu Open provede automaticky kontrola DB schematu a následně konverze struktur těch DB tabulek, u kterých došlo ke změnám.

3. POPIS PROVEDENCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK

Verze obsahuje opravy chyb od poslední distribuce, dále obsahuje nnové funkcionality v oblasti tiskových výstupů, saldokonta, atd.

3.1. Pořizování vstupních dat

Došlé a vydané faktury

Tabulky faktur byly rozšířeny o novou položku „Zbývá“ (do verze 16.1 se vždy počítala), nyní je obnos zbývá uložen. Po instalaci verze 17.1 je třeba spustit jednorázové naplnění pomocí volby Hromadná aktualizace obnosu zbývá. Volbu najdete ve vydaných nebo přijatých fakturách - ikona „šipka“ v záhlaví. Aktualizaci je možné provést hromadně nebo jednotlivě.

Banky

Na hlavečce bankovního výpisu je k dispozici provést přepočet stavů jednoho nebo všech výpisů. Obě možnosti najdete ve vobě „šipka“ na hlavičce bankovních výpisů.

Ke změně došlo i v oblasti zpracování Sloučených a Dílčích plateb. Pro tuto úlohu je možné nastavit konfiguraci, kde je uveden „technický účet“ pro zaúčtování sloučené platby. Sloučená platba je pak účtována 221/395 a dílčí rozpad je po té proveden z technického účtu 395/311. Stená pravidla platí i pro sloučené výdaje.

Ve volbě banka se v současné době připravují zápočty pohledávek a závazků - úloha je k zatím rozpracovaná.

3.2. Saldo a tiskové výstupy

Volba obsahuje:

Přehled pohledávek z firmu s rozpadem na dílčí položky. Tuto tabulku je třeba naplnit pomocí ikony v záhlaví. Opět se jedná o ikonu „šipka“, kde najdete nabídku „Naplnění salda“

Stav pohledávek a závazků ke dni: vybere a zobrazí pohledávky, nebo závazky ke dni (podle volby) a to buď všechny nebo jen ty nezaplacené (pokud zaškrtnete parametry pouze nezaplacené a po splatnosti. Nad tímto pohledem máte k dispozici nové tiskové sestavy:

Pohledávky k datu

Pohledávky k datu - Excel

Pohledávky k datu včetně adresy Excel

Tabulkový přehled nezaplacených faktur - Excel s možností zadání lhůt prodlení před tiskem.

četní saldo ke dni: - zobrazí doložení zůstatků účtu - buď všech účtů nebo jednoho vybraného, podle volby

Zpracovala: N. Kejzlarová