Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Finanční účetnictví - verze 21.1

AKTUALIZACE k 28.01.2022

1. Pohledávky

 • Vydané faktury
  • Pořízení
   • U kontací s příznakem „pouze pro import“ se propisují údaje z hlavičky faktury do rozúčtování bez dotazu na smazání a nové vygenerování rozúčtování
 • Odsouhlasení pohledávek
  • Oprava dotahování čísla formuláře podle kódu řeči z PO6R
  • Tisky
   • Rozšíření sestav o sloupce referent a jeho jméno + výběr za referenta
    • Ve vazbě na prodej orsoft
   • Deník vydaných faktur, Deník přijatých faktur - rozšíření polí pro tisk čísla účtu Md i Dal
  • Menu Další
   • Rozdělení hromadného generování HV a KR na dvě samostatné volby
   • Nastavování párovacích znaků při propojování nebo rozpojování souvisejícího storna a stornované faktury

2. Závazky

 • Došlé faktury
  • Menu Další
   • Rozdělení hromadného generování HV a KR na dvě samostatné volby
   • Nastavování párovacích znaků při propojování nebo rozpojování souvisejícího storna a stornované faktury

3. Platební kalendáře

4. Banka

 • Importy
  • Pokud se liší RRMM z data platby a účetního data, účetní datum se plní datem platby

5. Pokladna

 • Pořízení
  • Přebírání párovacího znaku z faktury na platbu pokladnou při ručním přiřazení pokladny k faktuře

6. Interní doklady

 • Import
  • Odstraněno plnění čísla firmy vlastní firmou,
  • Přidáno plnění čísla firmy z přijatých a vydaných faktur, pokud se faktura k internímu dokladu dohledá

7. Účetní knihy

 • Účetní deník
 • Hlavní kniha
  • Doplněn zahraniční název z účtové osnovy do uzNazev pro hlavní knihu (lze přidat do pohledu)

8. Saldo

9. Uzávěrky

 • Roční uzávěrky
  • Přepočet zůstatků
   • Doplněna možnost zrušení předchozího nedokončeného přepočtu KR
   • V protokolu z přepočtu KR vyměněno datum faktury za účetní datum vygenerovaného KR

10. Legislativní výkazy

 • Daňové výkazy
  • Doplněna možnosti výběru výkazu platný/ neplatný
 • Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

 • Číselníky
 • Konfigurace
  • Přijaté faktury
   • Povolena oprava faktury předané k odsouhlasení ve WF podle konfigurace

14. Mimořádné akce


Zpracovala: Lenka Ježková, 28.01.2022AKTUALIZACE k 21.01.2022

1. Pohledávky

 • Vydané faktury
 • Pozastávky
  • Mazání vygenerovaných pozastávek při opakovaném importu z Fakturace a při mazání generující faktury

2. Závazky

 • Došlé faktury
  • Příkazy k úhradě
   • Tisk hromadných příkazů k úhradě doplněn zápis datumu pro zpracování v bance v tabulce Příkazů k úhradě

3. Platební kalendáře

 • Upřesnění druhů platebních kalendářů
  • Doplněn Zálohový list a zrušen Splátkový kalendář, Splátka úvěru a Splátka dlužných faktur
 • Oprava generování splátek
  • Přebírání obnosů základu a daně ze zadaných parametrů
 • Generování splátek typu „záloha“ do deníků faktur při schvalování platebního kalendáře

4. Banka

 • Výpisy
  • Pořizování položek a rozúčtování banky ve velkých samostatných oknech jako u pokladny
 • Úhrady
  • Úpravy pro dohledání sloučeného příkazu na Českou poštu pro výplaty složenkou

5. Pokladna

6. Interní doklady

 • Import
  • Import CSV
   • Úprava pro duplicitní ID na hlavičce, oprava zadávání dokladové řady
 • Generování KR
  • Oprava generování KR mezi platbou zálohy a daňovým dokladem
 • Pořízení
  • Pro typ dokladu KR
   • S vyplněným účtem (účet musí být vedený v cizí měně), nemusí být přiřazen doklad
   • Účtování dokladu KR, KRR bylo opraveno při ručním pořízení

7. Účetní knihy

 • Účetní deník
  • Pořízení rozúčtování
   • Povolena změna datumu v otevřeném období pro generované záznamy podle účetní souvztažnosti a jejího nastavení
 • Hlavní kniha

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

 • Daňové výkazy
 • Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

 • Číselníky
 • Konfigurace

14. Mimořádné akce


Zpracovala: Lenka Ježková, 21.01.2022AKTUALIZACE k 14.01.2022

1. Pohledávky

 • Vydané faktury
  • Saldo (modré klubíčko)
   • Oprava zobrazení odběratelských dobropisů a odběratelských plateb v přehledu salda za firmu
  • Menu Další
   • Výpočet Hv
    • Oprava výpočtu HV - test na menší nebo rovno při kontrole na limit z konfigurace

2. Závazky

 • Došlé faktury
  • Doplnění našeptávače k číslu oběhu
  • Menu Další
   • Výpočet haléřového vyrovnání
    • Oprava výpočtu HV - test na menší nebo rovno při kontrole na limit z konfigurace

3. Platební kalendáře

 • Pořízení
  • Přidáno tlačítko pro generování splátek vytažené z „dalších akcí“
  • Kontrola zadávaných datumů na uzavřené účetní období

4. Banka

 • Importy
  • Přidán formát Eltrans 2000 - ZIBA Unicreditbank
 • Příkazy k úhradě
  • Úpravy pro možnost zobrazení údajů o dokladové řadě, typech dokladů a kontací z dotahovaných

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

 • Účetní deník
  • Zaúčtování
   • Kontrola na saldo - nebude prováděna pro stornovanou a stornující větu
  • Importy
   • Kontrola účetního datumu UZK na datum zahájení pořizování dokladů v v konfiguraci údajů pro účtování dokladů
 • Hlavní kniha

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

 • Daňové výkazy
 • Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

 • Číselníky
 • Konfigurace

14. Mimořádné akce


Zpracovala: Lenka Ježková, 14.01.2022AKTUALIZACE k 07.01.2022

1. Pohledávky

 • Vydané faktury
  • Nabídky
   • Je-li na nespárované platbě dotažena firma, nabízí se ke spárování pouze faktury se stejným číslem firmy s možností zobrazení faktur od všech firem pomocí bílého čtyřlístku.
  • Importy
   • Při importu storna se nedělá zápis do vazební tabulky PVFVAZ, propojení se stornovaným dokladem je provedeno přes IDPK

2. Závazky

 • Došlé faktury
 • Nabídky
  • Je-li na nespárované platbě dotažena firma, nabízí se ke spárování pouze faktury se stejným číslem firmy s možností zobrazení faktur od všech firem pomocí bílého čtyřlístku.
  • Doplnění přehledu o platebních příkazech na záložku „Platby“ v denících faktur
 • Pořízení
  • zrušeno dohledávání souvisejících dokladů při ukládání zálohového listu při ručním pořízení
 • Menu Další
  • Přidán export režijních faktur do souboru CSV z menu „Další“ ( lze využít i noční dávku)
 • Tisky
  • Nová sestava „Nevyrovnané závazky“ volba Saldo (modré klubíčko)

3. Platební kalendáře

4. Banka

 • Položky
  • Nabídky
   • je-li na bance vyplněno číslo firmy, tak se ke spárování nabízejí pouze faktury od této firmy
  • Plnění rozpadu zbývá v tuzemské měně
   • Výpočet tuzemského obnosu na rozpadu sloučené platby v cizí měně podle konfigurace
   • Generování kurzového rozdílu v rozpadu sloučené platby
 • Příkazy k úhradě
  • Oprava kontroly specifického symbolu (SEPA formát)
  • Doplněno propsání párovacího znaku z hlavičky vygenerovaného skonta do rozúčtování
  • Výpočet skonta
   • U částečných úhrad se počítá z celé fakturované částky

5. Pokladna

6. Interní doklady

 • Typu KR,KRR
  • Byla provedena oprava výpočtu ročních KR pro pohledávky, závazky, banky, pokladny
 • Importy
  • Struktura opol - pro mzdy (podsystém „t“) se do typu dokladu plní „DMZD“
  • Doplněn nový import ve struktuře CSV

7. Účetní knihy

 • Účetní deník
  • Pořízení rozúčtování
   • Oprava přidělování oddílu KH podle vyplnění u daňové skupiny
 • Hlavní kniha
  • Hlavní kniha po měsících - opraven výběr pro datum

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

 • Daňové výkazy
 • Účetní výkazy
  • Tisky
   • Výsledovka a Rozvaha do Excelu - nová varianta výstupu těchto výkazů do Excelu

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

 • Číselníky
  • Číselníky pro ABO
   • Přidáno automatické plnění IBAN
 • Převodník účtů banky
  • Přidáno automatické plnění IBAN
 • Konfigurace
 • Banky
  • Doplnění konfigurace banky o kontace pro zaokrouhlovací KR v rozpadu sloučené platby
 • Přijaté faktury
  • Export režijních faktur - viz došlé faktury
 • Banky
  • Doplnění konfigurace banky o kontace pro zaokrouhlovací KR v rozpadu sloučené platby
 • Platební příkazy
  • Přidáno „Nekontrolovat výběr příkazů za více analytických účtů“
 • Účetní žádosti
  • Přidáno „Pracovat s pozastávkami“
 • Likvidace
  • Přidáno „Nezjišťovat důvody u nezlikvidovaných případů“
  • Přidáno „Automaticky generovat cenovou odchylku po přiřazení příjemky“

14. Mimořádné akce


Zpracovala: Lenka Ježková, 07.01.2022AKTUALIZACE k 17.12.2021

1. Pohledávky

 • Vydané faktury

2. Závazky

 • Došlé faktury

3. Platební kalendáře

 • Plnění příznaku splátkového kalendáře do LQD ve Fakturaci při vygenerování kalendáře
 • Tisky
  • Doplněn tisk splátkového kalendáře ve formátu Word

4. Banka

 • Importy
  • ABO formát - automatické nasazování sloučené platby
  • Importu avíz z Makra - přepracování dle aktuální struktury
 • Příkazy k úhradě
  • Oprava vytváření IBAN
  • Přidán filtr na číselník Pabocis podle analytického účtu vybraných příkazů
  • Přidána kontrola na výběr za více analytických účtů

5. Pokladna

 • Pořízení
  • Při založení pokladního dokladu se bude nabízet orsoftové datum místo systémového data

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

 • Daňové výkazy
 • Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

 • Číselníky
  • Číselníky pro ABO
   • Přidáno automatické plnění IBAN
 • Převodník účtů banky
  • Přidáno automatické plnění IBAN
 • Konfigurace
 • Likvidace
  • Přidáno „Nezjišťovat důvody u nezlikvidovaných případů“

14. Mimořádné akce


Zpracovala: Lenka Ježková, 17.12.2021AKTUALIZACE k 10.12.2021

1. Pohledávky

 • Vydané faktury
  • Importy
   • Doplněno plnění párovacích znaků na rozúčtování pozastávek při importu z Fakturace

2. Závazky

 • Došlé faktury

3. Platební kalendáře

 • Tisky
  • Doplněn tisk splátkového kalendáře ve formátu Word

4. Banka

 • Importy
  • Oprava plnění tuzemského obnosu Gemini
 • Příkazy k úhradě
  • Do data zpracování příkazu se plní orsoftové datum namísto systémového

5. Pokladna

 • Pořízení
  • Zaokrouhlování pokladního dokladu v CZK na celé koruny nahoru podle konfigurace náklad/výnos

6. Interní doklady

 • Importy
  • Přidán import CSV Orsoft pro standartní interní doklady

7. Účetní knihy

 • Účetní deník
  • Pořízení rozúčtování
   • Přidány klávesy F7 pro tlačítko (Generuj Dph), F8 pro tlačítko (zaokrouhlit)

8. Saldo

 • Doložení zůstatků II
  • Tabulkový přehled pohledávek – doplněn sloupec referent a výběr dle referenta

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

 • Daňové výkazy
 • Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

 • Číselníky
 • Konfigurace
  • Pokladna
   • Doplnění konfigurace pro zaokrouhlování pokladního dokladu v CZK náklad/výnos
  • Poplatky z platebních karet ČSOB
   • Přidána konfigurace pro kód kontace importu poplatků z ČSOB

14. Mimořádné akce


Zpracovala: Lenka Ježková, 10.12.2021AKTUALIZACE k 3.12.2021

1. Pohledávky

 • Vydané faktury
  • Tisky
   • (Modré klubíčko - Saldo)
    • Oprava sestavy nevyrovnaných pohledávek - dotahování emailu z Osob místo z Adresáře
 • Odsouhlasení
  • Oprava zobrazení po výběru pro odsouhlasení pohledávek/závazků

2. Závazky

 • Došlé faktury
  • Tisky
   • Ve volbě kontrola dat přidána nová sestava Sledování změn
   • Tisk hromadných likvidačních lístků - 2 varianty třídění - podle názvu dodavatele a podle čísla faktury

3. Platební kalendáře

4. Banka

 • Položky
  • Oprava hledání firmy a faktury podle bankovního spojení - pokud vyhovuje více firem, nevybere se z adresáře žádná a hledá se faktura podle VS+BS.
  • Zohlednění intervalu specifických symbolů při automatické kontaci ABO
  • ZIS
   • Kontrola plateb záloh ZIS na shodu obnosu platby s předpisem zálohy a případné označení platby vykřičníkem v příznaku platnosti

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

 • Hlavní kniha
  • Tisky
   • Tisk součtované hlavní knihy - 2 varianty - kromě účtu se třídí i podle útvaru

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

 • Daňové výkazy
 • Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

 • Číselníky
  • Převodník účtů banky
   • oprava kontroly IBAN
  • Údaje pro ABO
   • Úprava dotahování analytického účtu
 • Konfigurace
  • Likvidace
   • Doplnění konfigurace pro pořízení ostatních nákladů v likvidaci

14. Mimořádné akce


Zpracovala: Lenka Ježková, 3.12.2021AKTUALIZACE k 26.11.2021

1. Pohledávky

 • Vydané faktury
  • Kopírování faktury včetně rozúčtování a aktualizace kurzu s přepočtením tuzemského obnosu při změně rozhodného datumu pro stanovení kurzu
  • Zohlednění záporných faktur ve čtyřlístkových filtrech „nezaplacené“ a „přeplacené“
  • Příkazy
   • Povolení vytvoření příkazu nejen pro dobropisy, ale i konečné faktury mínusem
 • Upomínky
  • Přidána aktualizace příznaku upomínky v Lqd
 • Pohledávky
  • Tisky ZIS
   • Pohledávky podle stavu - rozšířeny o číslo obce z OM a název obce z OM. Hodnota ve sloupci zaplaceno se počítá rozdílem. Z pracovní varianty excelu byly odstraněny dva sloupce. Upraveno zobrazování plovoucí hlavičky.

2. Závazky

 • Došlé faktury
  • Kopírování faktury včetně rozúčtování a aktualizace kurzu s přepočtením tuzemského obnosu při změně rozhodného datumu pro stanovení kurzu
  • Zohlednění záporných faktur ve čtyřlístkových filtrech „nezaplacené“ a „přeplacené“
  • Pořízení
   • Kontrola IČO na IČO vlastní firmy

3. Platební kalendáře

4. Banka

 • Zaúčtování
  • Sloučená platba
   • Kontrola na úplný rozpad sloučené platby před zaúčtováním
 • Importy
  • přidán export do Dresdner Bank

5. Pokladna

 • Pořízení pokladních. položek
  • Při platbě z/do pokladny vedené v tuzemské měně se obnos automaticky zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
  • Doplněn našeptávač pro druh platby na položkách pokladny
 • Pořízení pokladních. položek a rozúčtování na pokladně v samostatných velkých oknech podle konfigurace

6. Interní doklady

 • Generování KR pro typ KRID - investiční dodavatelské

7. Účetní knihy

 • Hlavní kniha
  • Tisky
   • Nová sestava výsledovky Výsledovka srovnávací podle středisek včetně minulého období
 • Účetní deník
  • Výběr za minulé období - opraveno ( vybíral se i následující den)

8. Saldo

 • Doložení zůstatků II
  • Možnost zadat výběr více účtů oddělené čárkou

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

 • Daňové výkazy
 • Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

 • Číselníky
 • Konfigurace
  • Banky
   • Doplnění konfigurace banky o dotaz na pořizování položek a rozúčtování v samostatných velkých oknech
  • Pokladny
   • Doplnění konfigurace pokladny o dotaz na pořizování položek a rozúčtování v samostatných velkých oknech

14. Mimořádné akce


Zpracovala: Lenka Ježková, 26.11.2021AKTUALIZACE k 19.11.2021

1. Pohledávky

 • Vydané faktury
  • Pořízení
   • Změna defaultního nastavení pro dotaz o novém generování rozúčtování na „NE” (původně ano)
  • Importy
   • Pokud konstantní symbol = „0007“ plní se do typu úhrady „U“

2. Závazky

 • Došlé faktury
  • Zneplatnění čísla dokladu při smazání splátky platebního kalendáře
  • Tisky
   • Likvidační lístek hromadný - oprava chybně dotaženého čísla účtu
  • Pořízení
   • Změna defaultního nastavení pro dotaz o novém generování rozúčtování na „NE” (původně ano)

3. Platební kalendáře

4. Banka

 • Importy
  • přidán import poplatků z karet ČSOB
  • export KB Best - posun data splatnosti o jeden den pro jinou banku, než KB, posun data splatnosti na první NEsvátek
  • Pořízení bank. položek
   • Změna defaultního nastavení pro dotaz o novém generování rozúčtování na „NE” (původně ano)

5. Pokladna

 • Pořízení pokladních. položek
  • Změna defaultního nastavení pro dotaz o novém generování rozúčtování na „NE” (původně ano)

6. Interní doklady

 • V menu další označení a o odznačení storna
 • Pořízení
  • Změna defaultního nastavení pro dotaz o novém generování rozúčtování na „NE” (původně ano)
  • Kontrola účetního období – v uzavřeném období nelze pořizovat nové IN doklady s datumem vstupu z uzavřeného období

7. Účetní knihy

 • Účetní deník
  • Výběr za minulé období - opraveno ( vybíral se i následující den)

8. Saldo

 • Stav pohledávek a závazků
  • Tisky
   • Pohledávky s adresou - sestava rozšířena o DIČ

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

 • Daňové výkazy
 • Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

 • Číselníky
 • Konfigurace

14. Mimořádné akce


Zpracovala: Lenka Ježková, 19.11.2021
AKTUALIZACE k 12.11.2021

1. Pohledávky

 • Vydané faktury
  • Úhrady
   • Do rozpadu faktur u úhrad byly přidány i dobropisy a úhrady dobropisů
  • Saldo (modré klubíčko)
   • Do přehledu salda za odběratele doplněny platby záloh ZIS
 • Penále
  • Pro penále na ZIS faktury se adresa dotahuje podle hlavního vlastníka ze smluv
 • Upomínky
  • Tisky ZIS
   • Do sestavy upomínky nebudou vybrány ty, kde není vyplněn datum odeslání. Pokud je více upomínek, tak brát tu upomínku s nejvyšším datumem odeslání.

2. Závazky

 • Došlé faktury
  • Přebírání saldokontního účtu a útvaru z vybraného zálohového listu do pořizovaného daňového dokladu
  • Do dotahovaných dat došlých faktur bylo přidáno ODicUtilParams s informacemi o zveřejněných účtech a dalších informacích kolem DIČ a plátce DPH

3. Platební kalendáře

4. Banka

 • Příkazy k úhradě
  • Přidána kontrola zveřejněného/nezveřejněného účtu v příkazech úhradě

5. Pokladna

 • Úprava pořizování pokladny
  • Na hlavičku dokladu přidáno tlačítko Položky, které umožňuje vytáhnout a pořizovat položky v samostatném okně
  • Na položky dokladu bylo přidáno tlačítko Rozúčtování, umožňující pořizovat rozúčtování v samostatném okně.
  • Zrušeno automatické zahájení editace vygenerovaného rozúčtování kvůli možnosti pořizování rozúčtování v samostatném okně

6. Interní doklady

 • V detailu přidána informace, že se jedná o stornovaný/stornující doklad
 • Oprava generování účetních záznamů ke KR mezi zálohovými platbami a odpočtem na vyúčtovací faktuře
 • Oprava kontroly na uzavřené období u generovaného HV

7. Účetní knihy

 • Tisky
  • Výsledovka po střediscích a Přehled hospodářského výsledku po střediscích byly doplněny o filtr „včetně druhotných“ - umožňuje to uživateli udělat sestavu buď bez tříd 7 až 9 nebo včetně.

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

 • Daňové výkazy
 • Účetní výkazy
  • Do definice účetního výkazu z účtového rozvrhu byl přidán příznak „Syntetický účet bez propisování definice k analytickým účtům“
   • Pro tvorbu účetního výkazu jen podle syntetik
   • Pokud chceme, aby byl účetní výkaz vypočten jen podle syntetiky, nesmí být definice uvedena u analytických účtů.

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

 • Číselníky
 • Konfigurace

14. Mimořádné akce


Zpracovala: Lenka Ježková, 12.11.2021


AKTUALIZACE k 5.11.2021

1. Pohledávky

 • Vydané faktury
  • Úhrady
   • Do rozpadu faktur u úhrad byly přidány i dobropisy a úhrady dobropisů
  • Saldo (modré klubíčko)
   • Do přehledu salda za odběratele doplněny platby záloh ZIS
 • Pohledávky
  • Tisky
   • Pohledávky podle stavu pro ZIS - doplněna funkce tisku pouze po datu splatnosti
 • Upomínky
  • Doplněna aktualizace stavu faktury při odesílání upomínky
  • Další
   • Přidána úloha „Hromadná aktualizace stavu faktury“- doplnění příznaku upomínka

2. Závazky

 • Došlé faktury
  • Úhrady
   • Do rozpadu faktur u úhrad byly přidány i dobropisy a úhrady dobropisů
  • Editace
   • Při změně dokladové řady na došlé faktuře se změní číslo dokladu podle nové řady a propíše se do párovacího znaku na hlavičce faktury i do rozúčtování
  • Účtování
   • generování dph, pokud je o záloze účtováno kladně na opačné straně

3. Platební kalendáře

4. Banka

 • Importy
  • Dohledávání příkazu k úhradě při importu ABO podle firmy, obnosu a data platby
  • Oprava načtení čísla výpisu v Unicredit 2017
  • Oprava generování storen SIPO
  • Dohledávání banky k příkazu k inkasu i banky bez bankovního spojení
 • Bankovní položky
  • Editace
   • Před označením položky banky jako sloučená platba je kontrolováno, zda není připojena došlá nebo vydaná faktura

5. Pokladna

 • Editace
  • Kontrola na vyplněný obnos při ukládání položky pokladního dokladu
  • Zrušení příznaku storna při duplikování stornovaného pokladního dokladu
  • Přepočtení obnosu DZ a DPH při opravě daňové skupiny na pokladním dokladu

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

 • Číselníky
 • Konfigurace

14. Mimořádné akce


Zpracovala: Lenka Ježková, 5.11.2021


AKTUALIZACE k 22.10.2021

1. Pohledávky

 • Vydané faktury
  • Editace
   • Oprava založení BS při volání z došlých a vydaných faktur - nebylo správně předvyplněné číslo firmy
  • Tisky
   • Doplněno zobrazení nezaplacených odběratelských faktur do/po lhůtě z přehledu salda za firmu

2. Závazky

 • Došlé faktury
  • Editace
   • Oprava založení BS při volání z došlých a vydaných faktur - nebylo správně předvyplněné číslo firmy

3. Platební kalendáře

4. Banka

 • Importy
  • Oprava importu bankovního spojení u všech výpisů ve formátu Multicash
  • Dohledávání příkazu k úhradě při importu ABO podle firmy, obnosu a data platby
 • Bankovní položky
  • Editace
   • Nabídky
    • Dohledání firmy podle bankovního spojení i u položky banky bez variabilního symbolu

5. Pokladna

6. Interní doklady

 • četní deník
  • Výběr
   • Pro výběr období přidáno - „Minulý měsíc“

7. Účetní knihy

 • Tisky
  • Sestava Pohyb na účtu
   • Opraven test na období od - do

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

 • Číselníky
 • Konfigurace

14. Mimořádné akce


Zpracovala: Lenka Ježková, 22.10.2021


\

AKTUALIZACE k 15.10.2021

1. Pohledávky

 • Vydané faktury

2. Závazky

 • Došlé faktury
  • Rozúčtování - při opravách se bude dotahovat oddíl KH až po editaci daňových údajů
  • Tisky
   • Hromadný tisk likvidačních lístků – optimalizace tisku, aktualizace výběrových podmínek

3. Platební kalendáře

4. Banka

 • Bankovní položky
  • ZIS
   • Aktualizace evidenčního daňového čísla dokladu + plnění ev. čísla daňového dokladu z R0pkal pro ZIS platby
   • Oprava rozúčtování pro dohledání DIČ při stanovení oddílu KH u banky
   • Zohlednění celkové sumy platebního kalendáře při stanovení oddílu KH k platbě bankou k platebnímu kalendáři

5. Pokladna

6. Interní doklady

 • Účetní deník
  • Importy rozúčtování v jednotlivých denících z excelu - doplnění zaokrouhlení importovaných obnosů

7. Účetní knihy

 • Tisky
  • Sestava Pohyb na účtu
   • Opraven test na období od - do

8. Saldo

 • Tisky
  • ZIS
   • Sestava pohledávky dle stavu ze saldokonta
    • přidána volba tisku pouze detailních řádků

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

 • Daňové výkazy
  • Výkaz KH
   • Výpočet výkazu KH provedena oprava pro výběr dokladu u došlé faktury s oddílem A4

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

 • Číselníky
 • Konfigurace

14. Mimořádné akce

 • Optimalizace hromadné opravy oddílu KH na účetních větách


Zpracovala: Lenka Ježková, 15.10.2021AKTUALIZACE k 8.10.2021

1. Pohledávky

 • Vydané faktury
  • Ošetřeno samovolné přepisování data splatnosti při editaci nesouvisejících údajů na faktuře
  • Úprava výpočtu salda (modré klubíčko) za firmu při záporné platbě pokladnou vrácení přeplatku se záporným příjmem
  • Tisky
   • Předpokládaná penalizace
    • Upraven výstup do excelu zadání datumů od - do

2. Závazky

 • Došlé faktury
  • Tisky
   • Nová sestava s rozpisem splátkového kalendáře ve formě dopisu odběrateli

3. Platební kalendáře

4. Banka

 • Bankovní položky
  • ZIS
   • Oprava rozpadu sloučené platby pro složenky typu B s poplatkem a příznakem ZIS – rozpad zůstane neúplný, poplatek bude dořešen ručně
 • SIPO
  • Oprava výběru SIPO
  • Složenky typu B – zasílací adresa

5. Pokladna

 • Editace
  • Po opravě daň. základu se bude generovat nové rozúčtování jako při opravě obnosu

6. Interní doklady

 • Importy
  • Pro typ importu obm96, obm97 opraveno plnění záporných obnosů

7. Účetní knihy

 • Tisky
  • Sestava Pohyb na účtu
   • Opraven test na období od - do

8. Saldo

 • Tisky
  • ZIS
   • Pohledávky ZIS
    • Opraveny výběry za odběratele a účet
   • Nová sestava pohledávky dle stavu ze saldokonta

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

 • Číselníky
 • Konfigurace

14. Mimořádné akce


Zpracovala: Lenka Ježková, 08.10.2021AKTUALIZACE k 1.10.2021

1. Pohledávky

 • Vydané faktury
  • ZIS
   • Tisky
    • Oprava tisku dopisu s upomínkou pohledávky – zahrnutí předplacených faktur, zrychlení
  • Oprava plnění údajů o platbách do tabulky LQD ve Fakturaci při aktualizaci obnosu zbývá na vydané faktuře

2. Závazky

 • Došlé faktury
  • ZIS
   • Nabídka firmy v došlých fakturách podle konfigurace ZIS (z6a x o6a)
   • Kontrola objednávky na firmu podle IČO – objednávka může být spojena s jiným číslem firmy, které má stejné IČO.

3. Platební kalendáře

4. Banka

 • Bankovní položky
  • Oprava stavu zaúčtování bankovních výpisů
  • Při přiřazování bankovní položky k faktuře, pokud je položka z již uzavřeného období, se bude zadávat i datum pro změnu účtování.

5. Pokladna

 • Nabídka podle Vs - dotahuje se zaplacená faktura v závislosti na nastavení konfigurace banky - nabízet pouze nespárované položky

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

 • Číselníky
 • Konfigurace

14. Mimořádné akce


Zpracovala: Lenka Ježková, 01.10.2021AKTUALIZACE k 24.9.2021

1. Pohledávky

2. Závazky

3. Platební kalendáře

4. Banka

 • Bankovní položky
  • ZIS
   • Opraveno zadání var symbolu do na 10
   • Oprava exportu do r0platby pro více jak 1000 záznamů
   • Propisování změn na položce bankovního výpisu do souboru záloh ZIS R0platby
   • Oprava nastavení příznaku zaúčtováno po propisu do R0Platby
  • Plnění příznaku upomínky a řízení do LQD
  • Plnění jména/názvu firmy do textu bankovní položky podle konfigurace při změně čísla firmy na položce výpisu
  • Oprava přiřazení rozpadu sloučené platby k dobropisům, kontrola zaúčtování - zohlednění dobropisu příjmu, dobropisu výdaje pro položky z rozpadu sloučené platby
  • Doplněno třídění do výběru dílčích plateb ke sloučené platbě, sloučené platby budou na začátku výběru
 • Zápočty
  • Kontrola zadaného data storna odsouhlaseného zápočtu, bez platného data se storno zápočtu neprovede

5. Pokladna

 • ZIS
  • Ošetřeno mazání pokladních dokladů (smaže se i zápis v R0platby)

6. Interní doklady

 • Importy
  • Přidán import ve struktuře obm96
  • Přidán import ve struktuře obm97

7. Účetní knihy

 • Hlavní kniha
  • Přidána nová volba hlavní kniha po měsících
  • V detailu hlavní knihy přidány záložky podle obratů na účetní věty
   • (vyžádá si nastavení nových parametrů, kontaktujte svého konsultanta)

8. Saldo

 • Doložení zůstatků II
  • Stav pohledávek
   • Tisky
    • U sestavy Přehled pohledávek s adresou (excel) přidán výběrový parametr analytický účet banky od/do. Bude sloužit jako sestava pro banku (doložení pohledávek).

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

 • Daňové výkazy
  • DPH
   • Tisky
    • Optimalizace - náhrada tisku původní sestavy DPH novou rychlejší sestavou typu SQL
 • Účetní výkazy
  • Výkaz zisků a ztrát, Rozvaha
   • Výpočet výkazu s nabídkou výběru definice výkazu
   • Editace v tisících s přepočtem součtových řádků

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

 • Číselníky
 • Konfigurace
  • Konfigurace došlých faktur
   • Doplnění dotazu na ruční odsouhlasování došlé faktury v závislosti na nastavení dokladové řady
  • Konfigurace banky
   • Doplnění konfigurace banky o dotaz na plnění textu na saldokontní položce bankovního výpisu jménem nebo názvem firmy protistrany při změně čísla firmy na položce bankovního výpisu

14. Mimořádné akce

 • Import/export
  • Žádost o zaúčtování
   • Tisky
    • Kontrola zaúčtování skladových položek proti stavu v UZZ


Zpracovala: Lenka Ježková, 24.9.2021AKTUALIZACE k 17.9.2021

1. Pohledávky

2. Závazky

3. Platební kalendáře

4. Banka

 • Bankovní položky
  • ZIS
   • R0platby
    • Oprava pro mazání R0platby
  • Generování KR
   • Oprava generování KR k dílčím platbám při hromadném rozpadu sloučené výdajové platby
 • Importy
  • Oprava importu SIPO
  • Přidán Multicash ČSOB

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

 • Účetní deník
  • Tisky
   • Výstup do excelu
    • Rozšíření výběrových kritérií o zakázku MD, doplnění sloupců o název firmy
   • Přidána sestava tisku DPH
    • Kontrolní sestava DPH II, optimalizovaná

8. Saldo

 • Inventarizace
  • Tisky
   • Oprava pro nenaplněný inventarizační znak
 • Stav pohledávek a závazků
  • Tisky
   • V tisku rozšířeno pole pro součet

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

 • Výkaz zisků a ztrát
  • Tisky
   • • Pokud se na řádku vyskytne hodnota 0, netiskne se nic

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

 • Číselníky
 • Konfigurace

14. Mimořádné akce


Zpracovala: Lenka Ježková, 17.9.2021AKTUALIZACE k 10.9.2021

1. Pohledávky

 • Vydané faktury
  • Tisky
   • Nová sestava Nezaplacené odběratelské faktury
 • Upomínky
  • Faktury se splátkovým kalendářem budou upomínány podle konfigurace

2. Závazky

 • Přijaté faktury

3. Platební kalendáře

4. Banka

 • Platebních příkazy k úhradě a k inkasu
  • Zadání data platby pro import SIPO a složenek A
 • Importy
  • Oprava plnění data zpracování v Best KB

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

 • Číselníky
 • Konfigurace
  • Konfigurace upomínek
   • přidáno „NEUPOMÍNAT faktury se splátkovým kalendářem“
  • Konfigurace banky
   • přidáno „Dotaz na změnu data platby při importu SIPO a složenek A“

14. Mimořádné akce


Zpracovala: Lenka Ježková, 10.9.2021AKTUALIZACE k 3.9.2021

1. Pohledávky

 • Vydané faktury
  • Oprava aktualizace obnosu „Zaplaceno“ v LQD u související faktury při zaúčtování dobropisu
  • Propojení dobropisu a související faktury při převodu vydaných faktur

2. Závazky

 • Přijaté faktury
  • Propojení dobropisu a související faktury při převodu došlých faktur

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

 • Rozúčtování
  • Dotaz pro nižší datum DPH, jen pro faktury došlé

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

 • Tisky
  • Hlavní kniha položková
   • Přidána varianta, kdy se sleduje v hlavní knize je účet

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

 • Tisky
  • Výkaz Zisků a ztrát
   • V tisících
    • Upraven formát čísla pro minulé období na celé číslo

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

 • Číselníky
 • Konfigurace

14. Mimořádné akce


Zpracovala: Lenka Ježková, 3.9.2021AKTUALIZACE k 30.8.2021

1. Pohledávky

 • Vydané faktury
  • Promítnutí změny data doručení u vydaného dobropisu do rozúčtování se změnou data DPH, při smazání data doručení u vydaného dobropisu se smaže datum DPH v rozúčtování
  • Přebírání párovacího znaku ze související faktury na dobropis při převodu a oprava plnění obnosu čerpáno ve vazbě pvfvaz mezi fakturou a dobropisem
  • Oprava výpočtu obnosu zbývá u pozastávek

2. Závazky

 • Přijaté faktury
  • Tisky kontrolních sestav DPH – zohlednění třetích a dalších řádků DPH podle rekapitulace
  • Rozúčtování – validace datumu DPH s dotazem, pokud je nižší než na hlavičce

3. Platební kalendáře

4. Banka

 • Platebních příkazy k úhradě a k inkasu
  • Upraveny tisky příkazů k úhradě a inkasu - zohlednění příkazů, které jsou součástí sloučených příkazů
  • Oprava výběru SIPO
 • Bankovní deník
  • Tisky
   • Přidána sestava do navigace – Pohyb na účtu
 • Importy
  • Oprava importu multicash ČSOB
 • Importy avíz
  • Přidán import avíza Čs Merchant portál XML

5. Pokladna

 • Tisky
  • Deník plateb - oprava součtování podle úrovně „datum“ platby
  • Přidána sestava do navigace – Pohyb na účtu

6. Interní doklady

 • Editace interních dokladů – údaje z likvidace pouze pro zobrazení

7. Účetní knihy

8. Saldo

 • Doložení zůstatků II
  • Nová varianta saldo nespárované tříděné a součtované podle VS

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

 • Číselníky
 • Konfigurace

14. Mimořádné akce


Zpracovala: Lenka Ježková, 30.8.2021
AKTUALIZACE k 13.8.2021

1. Pohledávky

 • Vydané faktury
  • Oprava před smazáním vydané faktury - mazání ze Stavu pohledávek a závazků dané faktury

2. Závazky

 • Přijaté faktury
  • Importy
   • Nastavení typu úhrady „Příkaz k úhradě“ při importu, pokud na importované faktuře není vyplněn typ úhrady nebo je bez úhrady

3. Platební kalendáře

4. Banka

 • Platebních příkazy k úhradě a k inkasu
  • Upraveny tisky příkazů k úhradě a inkasu - úhrady hromadné – součtování za úroveň analytický účet pracovala chybně. Opraveno. Opraven i text dotazu na vstupní datum.
 • Bankovní deník
 • Rozúčtování sloučené platby
  • Oprava kontroly úplného rozúčtování sloučené platby s ohledem na stranu spojovacího účtu – před opravou nebylo možno zaúčtovat celý bankovní výpis, pokud byly součástí sloučené úhrady příjmy i výdaje

5. Pokladna

 • Tisky
  • Deník plateb (PpPolDenik.jrxml) - oprava součtování za úroveň „datum platby“

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

 • Doložení zůstatků II
  • Dotažení o6a pokladny bez faktury

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

 • Číselníky
 • Konfigurace

14. Mimořádné akce


Zpracovala: Lenka Ježková, 13.8.2021
AKTUALIZACE k 7.8.2021

1. Pohledávky

 • Vydané faktury
  • Úprava plnění typu úhrady – při konverzích
  • Zrušení dotazu, zda se jedná o storno faktury, při pořizování faktury se záporným obnosem
  • Logování kontrolních dotazů pro hromadné i jednotlivé akce

2. Závazky

 • Přijaté faktury
  • Logování kontrolních dotazů pro hromadné i jednotlivé akce
  • Zrušení dotazu, zda se jedná o storno faktury, při pořizování faktury se záporným obnosem

3. Platební kalendáře

4. Banka

 • Platebních příkazy k úhradě a k inkasu
  • Upraveny tisky příkazů k úhradě a inkasu
 • Výpisy
  • Oprava přidělování analytického účtu pro RB
 • Bankovní deník
  • Logování kontrolních dotazů pro hromadné i jednotlivé akce v bankovním deníku
  • Doplněno generování KR při hromadném rozpadu sloučené platby podle vybraných faktur

5. Pokladna

 • Při nastavení konfigurace pokladny „Nedotahovat adresní údaje u zaměstnance“ se přeskakuje vyplnění ulice, číslo popisné, PSČ a obec
 • Rozpad poplatku za platbu v hotovosti na DZ a DPH
 • Logování kontrolních dotazů pro hromadné i jednotlivé akce v deníku pokladny

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

 • Upraveny tisky hlavních knih
  • kompletně předělány sestavy - dořešení výběrů při nulové či prázdné zakázce, doplněna reakce na zadané parametry před tvorbou hl. knihy, sjednocení grafické úpravy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

 • Číselníky
 • Konfigurace
  • V konfiguraci penále přidáno dotaz na el. podpis
  • V konfiguraci pokladny přidáno
   • Nedotahovat adresní údaje u zaměstnance
    • přeskakuje se vyplnění ulice, číslo popisné, PSČ a obec

14. Mimořádné akce


Zpracovala: Lenka Ježková, 7.8.2021
AKTUALIZACE k 17.7.2021

1. Pohledávky

 • Vydané faktury
  • Znovu načtení uzavřeného účetního období na začátku a na konci editace

2. Závazky

 • Přijaté faktury
  • Znovu načtení uzavřeného účetního období na začátku a na konci editace
  • Upozornění na uzavřené účetní/daňové období při editaci staršího dokladu a zrušení kontroly data DPH na uzavřené období při opravě věty, pokud se datum DPH nezmění

3. Platební kalendáře

4. Banka

 • Oprava výběru SIPO, oprava importu SIPO
 • Prohlížení platebních příkazů k úhradě a k inkasu
  • tlačítko zobrazení přehledu jen pro neZis
  • přidány filtry pro zálohy a nedoplatky ZIS
  • úprava tlačítek pro ZIS/neZIS
  • úprava filtru za typ inkasa
  • oprava pohledu do smluv ZIS
 • ZIS
  • Oprava testu na zálohu ZIS - musí být vyplněn nenulový variabilní symbol
  • Přidáno přebírání data zpracování přeplatků ZIS do data splatnosti pro export složenek B

5. Pokladna

 • Při použití druhu platby (kontace) „Platba záloha pokladna ZIS“ se hledá v ZSML pro odběratele platná smlouva a pokud se najde převezme se VS, obnos, účel platby.
 • Po pořízení pokladny skok v rozúčtování na první větu se základu DPH pokladny, oprava generování rozúčtování k pokladně podle DZ a DPH na položce pokladny
 • Umožněna editace, smazání položek a rozúčtování pokladního dokladu vytištěného v hotovostní pokladně
 • V nabídce pokladen placených kartou se vynechávají stornované doklady
 • V hotovostní pokladně povolen nulový obnos na položce pokladního dokladu

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

 • Výkaz DPH - oprava - jméno firmy z konfigurace se plní na max. 20 znaků
 • Výkazy PKP - Oprava testu na změnu data podle orsoftu
 • Oprava ukládání výkazů, pokud už za dané období existoval - zůstane pouze jeden platný, u výkazů DPH, KH, souhrnného hlášení se navíc respektuje typ výkazu( řádný, opravný, dodatečný, …)

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

 • Číselníky
 • Konfigurace
  • V konfiguraci DPH přidáno generovat DPH bez zaokrouhlení na doklad

14. Mimořádné akce


Zpracovala: Lenka Ježková, 17.7.2021
AKTUALIZACE k 2.7.2021

1. Pohledávky

 • Vydané faktury
  • Tisky: Oprava sestav pro pozastávky - doplnění celkového součtu
  • Další akce – přidána aktualizace platby na LQD

2. Závazky

 • Přijaté faktury

3. Platební kalendáře

4. Banka

 • Oprava výběru SIPO
 • Úprava vytváření SIPO, pokud není vyplněn kód organizace přiděleného poštou
 • Tisky: Avíza v hlavičce sestavy zvětšená délka pole pro VS

5. Pokladna

 • Oprava mazání hlavičky pokladního dokladu
 • Smazání starého rozúčtování poplatku za provedenou úhradu pokladnou před vygenerováním nového rozúčtování pro poplatek

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

 • Číselníky
 • Konfigurace

14. Mimořádné akce


Zpracovala: Lenka Ježková, 2.7.2021
AKTUALIZACE k 25.6.2021

1. Pohledávky

 • Pro uživatele ZIS
  • Při výběru záloh, nedoplatků a přeplatků
   • Přidáno volání prohlížení ihned po výběru
  • Byla provedena úprava zpracování v oblasti příkazů k úhradě/inkasu.
   • Do konfigurace FÚ je doplněn dotaz, zda přebírat/nepřebírat příznak ZIS při importu vydaných faktur. Pokud jej zaškrtnete, nebude se prohlížení příkazů k úhradě/inkasu dělit na ZIS a ostatní.

2. Závazky

 • Přijaté faktury

3. Platební kalendáře

4. Banka

 • Při hledání příkazu k úhradě k odchozí platbě se nebude porovnávat KS = „0000“
 • Bankovní spojení se přebírá z faktury, pokud není vyplněno, tak z o6a1

5. Pokladna

 • Oprava výpočtu celkového obnosu pokladního dokladu včetně poplatku za platbu v hotovosti

6. Interní doklady

 • Oprava generování KR mezi platbou zálohového listu a odpočtem KR na vyúčtovací faktuře

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

 • Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát v tisících zobrazení bez desetinných míst
 • Oprava platnosti výkazů DPH a KH za stejné období podle typu výkazu

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

 • Číselníky
  • Oprava pro číselník poplatky za platbu na pokladně
   • při kontrole duplicity zohledněn i kód pokladny
 • Konfigurace
  • Do konfiguraci vydaných faktur přidán dotaz „Nepoužívat příznak ZIS při zpracování platebních příkazů

14. Mimořádné akce


Zpracovala: Lenka Ježková, 25.6.2021
AKTUALIZACE k 19.6.2021

1. Pohledávky

 • Vydané faktury
 • Penále
  • přidáno volání prohlížení ihned po výběru
  • přidání tlačítka pro pohled na penalizační fakturu z faktur vydaných
 • Upomínky
  • přidáno volání prohlížení ihned po výběru
 • Odsouhlasení pohledávek a závazků
  • přidáno volání prohlížení ihned po výběru

2. Závazky

 • Přijaté faktury

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

 • kontrola VS v pokladně při použití kontace pro zálohy ZIS - VS musí být vyplněna a musí existovat platná smlouva s tímto VS
 • přidání tlačítka „Zálohy ZIS“ na položky pokladny
 • doplnění čtyřlístkových filtrů na položky pokladny - spárované/nespárované/všechny

6. Interní doklady

7. četní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

 • PKP
  • přidáno uzavření období PKP
  • kontrola zadaného roku pro generování PKP na uzavřené období PKP z konfigurace ekonomických podmínek
  • zákaz aktualizace a mazání dokladů PKP v uzavřeném období PKP

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

 • Parametry
 • Konfigurace

14. Mimořádné akce


Zpracovala: Lenka Ježková, 19.6.2021


REKAPITULACE ZMĚN k 14.6.2021 od počátku roku

1. Pohledávky

 • Vydané faktury
  • Pozastávky
   • Nově je zpracování rozděleno na vyhodnocování krátkodobých a dlouhodobých pozastávek podle data splatnosti pozastávky. Pro tyto účely je rozšířená konfigurace pro kontování pozastávek na krátkodobé a dlouhodobé pozastávky
 • Penále
  • V současné době probíhá aktualizace celé skupiny úloh pro vytváření a tisk penalizačních faktur. Doplněna je možnost vytvářet penalizační faktury podle číselníku progresivních sazeb, včetně úprav tiskových formuláří. Dalším doplněním je automatický zápis vytištěné penalizační faktury do deníku vystavených faktur. Aby bylo možné tyto úpravy zajistit, bylo potřeba doplnit konfiguraci penalizační faktury – přidán kód kontace, na základě, kterého bude přiděleno číslo dokladu pro přihrání do Deníku vydaných faktur.

2. Závazky

 • Do pořizování došlých faktur je doplněná kontrola v rozúčtování, pokud je základ daně pořízen s daňovou skupinou PDP – uživatel je upozorněn na nutnost vygenerování statistické hodnoty DPH.
 • Ošetřeno samovolné přepisování data splatnosti při opravě faktury, pokud už je datum splatnosti vyplněné, tak se nepřepočítává
 • V rozúčtování se přednabízí obnos zbývá do nového účetního řádku při ručním pořízení.
 • Na hlavičce faktury je doplněná možnost použít klávesovou zkratku Ctrl+F6 pro aktualizaci obnosu zbývá.
 • Odsouhlasení došlých faktur je možné provádět podle nastavení u dokladové řady (u dokladové řady je nový parametr – Ruční odsouhlasení)

3. Platební kalendáře

4. Banka

 • Ruční pořízení
  • Úpravy z důvodu možnosti doplnění a pořizování čísla firmy na pohledy banky
  • Oprava rozpadu sloučené platby při kombinacích příjem/výdej v rozpadu
  • Hromadné označení neokontovaných plateb bankovního výpisu a přidělení kódu kontace
 • ABO
  • Oprava ABO Unicredit 2017
  • Provedeny úpravy importu ABO multicash KB dle posledních změn banky
  • Úprava Unicredit 2017 - plnění var. symbolu
  • Vazba SIPO
  • Opraveno plnění bankovního spojení Best KB
  • Pro zpracování příkazů k úhradě byl přidán směrový kód 2585 pro Sparkasse
 • Zápočty
  • Umožněno zneplatnění schváleného zápočtu se smazáním vygenerovaných interních dokladů se zápočty, včetně kontroly vazeb faktury k bankám, pokladnám a interním dokladům, s upozorněním
  • Tisk dopisu s návrhem zápočtu v Angličtině (požadavek Europasta)

5. Pokladna

 • Doplněno generování poplatku za platbu pokladnou v hotovosti včetně rozúčtování poplatku

6. Interní doklady

 • Na hlavičku dokladu byl přidán text o stavu zaúčtování
 • Při generování HV z dalších akcí na faktuře dostane HV účetní datum podle účetního data posledního dokladu, který se počítá do úhrad faktury
 • Provedeny opravy generování ročních kurzových rozdílů

7. Účetní knihy

 • Účetní deník
  • Doplněná možnost součtování nad účetním deníkem – volitelně lze součtovat za dokladovou řadu, číslo dokladu, variabilní symbol, daňové skupiny, účetní a daňové období

8. Saldo

 • Doplněná možnost zaškrtnutí a spárování až 15. položek najednou (původně bylo možné pro spárování označit pouze 2)

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

 • Tisk Výsledovky dle zakázek
 • Daňové výkazy
  • Provedená oprava Kontrolní sestavy DPH pro vývozní faktury ticket – DZD
  • Plnění šablony pro tisk DPH - Odstranění mezery z PSČ při plnění šablony pro tisk přiznání DPH
  • Pro daňové skupiny s vývozem do třetích zemí s příznakem „zboží“ vyžadovat datum potvrzení, jinak se tiskne pod čarou
  • Oprava generování daňové rekapitulace
 • PKP
  • Doplněná další kontrola - kontrola součtu rozlišení c3 na c1 podle položek

11. Uživatelské výkazy

 • Připraveny jsou uživatelsky definované výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

 • Konfigurace
  • Úprava konfigurace upomínek a likvidace
  • Zohlednění konfiguračního nastavení „Platby kartou nepárovat“ při zaplacení kartou - odřadí se navázané faktury
  • Úprava konfigurace pro penále
  • Doplnění konfigurace pokladny o volbu „Platby kartou nepárovat“
  • Doplnění konfigurace o dotaz na plnění salda do Adresáře od data účtování v Openu a nastavení exportu podle konfigurace
  • Doplnění konfigurace došlých faktur o dotaz na odsouhlasování pouze faktur s označenou dokladovou řadou
  • Doplnění konfigurace vydaných faktur - plnit automaticky DUZP do data doručení u vývozních faktur do EU

14. Mimořádné akce

15. Tiskové výstupy

 • Úprava tisku pro odsouhlasení pohledávek a závazků, upomínky a penalizační faktury – netiskne se přezdívka, která začíná $$
 • Doplněná nová sestava Bankovní výpis pro ZIS + navigace
 • Vytvořená nová sestava Pohledávky podle stavu faktury
 • Přehled faktur s DPH pro ZIS

16. Nové úlohy

 • ROSSUM - Vytěžování faktur
 • Import ve formátu EDI
 • Import ve formátu ISDOC
 • Importy z Excelu
 • ZIS
  • Pro zákaznický informační systém je tato úloha postupně aktualizována a doplňována. Úpravy se týkají vazeb na smlouvy, přehledy zaplacených záloh a další. Součástí této úlohy je rovněž vytváření příkazů k inkasu, vazby na SIPO, složenky typu B a import složenek typu A. Pro ZIS jsou také vytvářeny samostatné pohledy na upomínky, penalizační faktury. Tyto a další pohledy jsou rozšířeny o možnost nahlížet do Smluv

17. Přehled kde počítat kurzové rozdíly

 • 1. Pohledávky
 • a. Hlavička
  • Kurzový rozdíl k dobropisu
   • Generování KR mezi dobropisem a související fakturou bez úhrad platbami
  • Kurzový rozdíl k zálohám
   • Na daňovém dokladu generuje KR mezi daňovým dokladem a platbou zálohového listu
   • Na vyúčtovací faktuře generuje KR mezi odpočtem zálohy a daňovým dokladem nebo platbou zálohového listu
 • b. Rozúčtování
  • Generuj KR
   • Generuje u konečné faktury nový řádek rozúčtování bez interního dokladu, jako KR mezi odpočtem zálohy a vyúčtovací fakturou
 • 2. Závazky
 • a. Hlavička
  • Kurzový rozdíl k dobropisu
   • Generování KR mezi dobropisem a související fakturou bez úhrad platbami
  • Kurzový rozdíl k zálohám
   • Na daňovém dokladu generuje KR mezi daňovým dokladem a platbou zálohového listu
   • Na vyúčtovací faktuře generuje KR mezi odpočtem zálohy a daňovým dokladem nebo platbou zálohového listu
 • b. Rozúčtování
  • Generuj KR
   • Generuje u konečné faktury nový řádek rozúčtování bez interního dokladu jako KR mezi odpočtem zálohy a vyúčtovací fakturou
 • 3. Banka
 • a. Generování KR jednotlivě
  • Generování KR mezi fakturou a platbou z banky KR mezi platbou a fakturou
 • 4. Pokladna – položky dokladu
 • a. Generování KR jednotlivě
  • Generování KR mezi fakturou a platbou z pokladny KR mezi pokladnou a fakturou
 • 5. Uzávěrky – roční
 • a. Přepočet zůstatků
  • Přepočítá zůstatek párovacího případu k datu
 • b. Banky
  • Přepočítá konečný stav účtu (dle HK) k datu
 • c. Pokladny
  • Přepočítá konečný stav účtu (dle HK) k datuZpracovala: Naďa Kejzlarová, 14.6.2021

KOMPLETNÍ VERZE 21.1

Kompletní verze ze dne 04. 01.2021

1. Základní informace

Kompletní verze Orsoftu Open - Finanční účetnictví je k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz. Lze ji nainstalovat na verzi 20.1 podsystému Finanční účetnictví.

2. Nutné akce po instalaci

Žádné

3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK

3.1. Pohledávky

1. Přeúčtování pohledávek v insolvenci a u soudního řízení

  Volba umožní provést převod pohledávek na jiný analytický účet, které mají označení "insolvence" nebo "soudní řízení". Pro přeúčtování pohledávek je třeba, 
  aby byla založená účetní kontace v číselníku OKONT s typem dokladu "odpis pohledávky v insolvenci nebo soudní řízení. Dále je třeba uvést analytický účet, 
  na který má být pohledávka převedena a tzv. spojovací účet pro převod. Volba se využívá při tvorbě Opravných položek.

2. Převod pohledávek na jiného odběratele

  Pohledávky lze převést na jiného odběratele, a to buď jednotlivé faktury nebo faktury za celou firmu. To záleží na zadání výběrových kritérií, buď je uveden 
  konkrétní variabilní symbol, nebo číslo firmy. Vybrané pohledávky lze prohlížet, event. v prohlížení provést ještě jejich výběr pomocí zaškrtávátka. Po 
  potvrzení se program dotáže na kód kontace pro vytvoření účetního zápisu a kód kontace pro převedenou pohledávku a dále je třeba zadat číslo firmy, na 
  kterou má být pohledávka převedena.

3. Účetní odpis nedobytných pohledávek

  Pomocí této volby lze účetně odepsat nedobytné pohledávky. Nejprve je třeba vybrat pohledávky k odpisu - označit je zaškrtávátkem v prvním sloupci. Po té 
  nastavit příznak pro účetní odpis - dle volby. Následně je proveden výběr pohledávek, který je k dispozici pro prohlížení. Po označení lze provést 
  generování účetního odpisu dle zadaného kódu kontace, který je třeba mít založen v číselníku účetních kontací a k němu existující účetní souvztažnost.   

4. Tiskové výstupy

  Do deníku vydaných faktur byly doplněny nové výstupy:
  - Tisk účetního dokladu včetně cizí měny
  - Manažerské sestavy
   - Předpokládaná penalizace
   - Odběratelé podle finančního obratu
   - Odběratelé po základu daně

5. Import faktur z UZZ a UZK

  Pro převod vydaných faktur z Orfertu je rozšířená konfigurace pro inkasní faktury - Pro inkasa se dočítá bankovní spojení podle pořadí, které je uvedeno u 
  bankovního spojení v položce RK_DKU_NR, pro tyto účely je třeba mít vyplněné údaje v konfiguraci – Finanční účetnictví – Účetní žádosti – Dotahovat 
  bankovní spojení pro dobropisy/inkasa z DKU (číselník bankovních spojení)
  Penalizační faktury se přebírají podle typu dokladu v číselníku účetních kontací (OKONT). Pokud je uveden typ dokladu „penalizační faktura (PENF), při 
  zápisu do vystavených faktur se rovněž označí jako penalizační. 

3.2. Závazky

1. Import faktur ROSSUM AI K dispozici je možnost importovat došlé faktury pomocí této nové volby - jedná se o tzv. vytěžování a import faktury přes API Rossum AI.

2. Převod závazků na jiného dodavatele Stejně jako je možné převést pohledávku na jiného odběratele, je možné totéž udělat se závazkem, tzn. převést jej na jiného dodavatele.

3. Tiskové výstupy

  Do deníku došlých faktur byly doplněny nové výstupy:
  - Tisk účetního dokladu včetně cizí měny
  - Podklady pro povinný podíl ZPS 
  - Výpis faktur podle skladových čísel (číslo dodacího listu)
  - Manažerské sestavy
   - Dodavatelé podle finančního obratu
   - Dodavatelé po základu daně

3.3. Zápočty

  Zápočet je možné vytvářet i podle IČO, původní verze zápočtů umožňovala vytvářet zápočet pouze podle čísla firmy.

3.4. Pokladna

  Od této verze je pokladna navázána na cestovní příkazy, to znamená, že lze zálohu na CP vyplatit pouze na schválený cestovní příkaz. Pro výdaje na CP a jeho 
  vyúčtování je třeba mít založen odpovídající kód kontace s typem dokladu "Cestovní příkaz záloha" a "Cestovní příkaz doplatek"  

3.5. Interní doklady

  V rozúčtování interních dokladů jsou k dispozici nové volby:
  - Změny dimenzí - provede hromadnou opravu účtů, útvarů a zakázky
  - Změny ostatní - provede hromadnou opravu daňové skupiny - nelze ovšem měnit DS s různou sazbou, vždy v rámci jedné sazby. Hromadně lze měnit i text 
   poznámky.
  - Import excel - k dispozici máme šablonu, podle které lze importovat rozúčtování interních dokladů    

3.6. Účetní knihy - hlavní kniha

1. Tiskové výstupy

 Do hlavní knihy byly doplněny nové tiskové výstupy. 
 - Hlavní kniha po měsících - jednořádková a dvojřádková Excel
 - Výsledovka podle útvarů

3.7. Uzávěrky

 Úloha je rozšířena o možnost automatického přepočtu zůstatků bankovních a pokladních účtů k 31. 12. Pro tuto volbu je třeba, aby existoval kurzovní lístek ke 
 dni přepočtu. 

3.8. Legislativní výkazy

 Pro tuto skupinu úloh je rozšířená funkcionalita. Jedna lze definovat uživatelské výkazy, jedna je rozšířená možnost zadání výpočtů. Dosud bylo možné 
 provádět součty řádků, nyní je možné používat další matematické operace.
 Při zadávání definice výkazu lze vytvářet výpočty:
 Výpočty lze zatím vytvářet jen mezi řádky – zkratka : „VYPR()“ ….. VYPR(1+2) .. udělá součet řádku 1 a 2
 - Umožňuje operace: +,–,/,*
 - Povolené znaky: +,–,/,* 
 - Čísla řádků – numerické údaje v ()
 - Výpočet je prováděn až na konci výpočtu výkazu – předpokládá, že už ostatní řádky jsou vypočteny – elementární, součtové (pomocí SUM) i ty z jiných 
  výkazů
 - Nelze kombinovat VYPR a SUMR – tzn: 
  Příklad: 
  do řádku 3 ….VYPR(1*2)
  do řádku 6 ….VYPR(3/4)
  do řádku 7 …. SUM(3;6) – nelze 
  náhrada VYPR (3+6) lze
  

1. Uživatelsky definované výkazy

  Byl přidán nový typ výkazu – uživatelský 
  předpokládáme zatím je 1 část – U.1.
  V typech výkazu označována U
  Počet sloupců je v systémových pohledech zatím omezen do 4, jinak je třeba vytvořit uživatelský pohled
  Uživatelský typ výkazu se nabízí jen pro uživatelské výkazy
  Uživatelské výkazy musí být počítány bez ohledu OcuoVyk (nelze využít parametrů v účtové osnově)
  Uživatelská definice umožňuje i tisk výkazu za interval období. Nastavení parametrů pro vytvoření výkazů za interval období (Výkaz zisku a ztráty) 
  doporučujeme provést ve spolupráci s Vaším konzultantem.
  

04.01.2021 Naďa Kejzlarová