Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:p0r_szm_181 [2018/12/07 11:36] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - Finanční účetnictví rozpočtové - verze 18.1 ======
 +
 +
 +=====  =====
 +
 +
 +===== Aktualizace k 7. 12. 2018 =====
 +
 +
 +=====  =====
 +
 +
 +=====  =====
 +
 +
 +1. **Banka ** 
 +
 +
 +    - Na příkazy k inkasu se nezapisovaly platby - opraveno.
 +    - Opravena chyba v exportu do KB formát BEST
 +    - Opravena chyba v importu avíz - složenky typu A. Pokud bylo více hlaviček, načítala se jen první.
 +    - Za určitých podmínek se neexportovaly platby z banky do Geovapu - opraveno.
 +
 +
 +2.** Faktury** ​
 +
 +
 +    - Generování odpočtu zálohy na konečné faktuře doplněno i pro zálohové faktury hrazené zápočtem nebo interním dokladem
 +    - Do faktur importovaných z Geovapu doplněno generování haléřového vyrovnání pro zaokrouhlené doklady. Obnos HV je podáván z Geovapu.
 +    - Při opravě obnosu na hlavičce se nyní nesmaže automaticky rozúčtování,​ ale program se chová podle odpovědi na dotaz.
 +
 +
 +3.** Rozpočet** ​
 +
 +
 +    - Načítání alokace podle data upravené splatnosti, pokud není datum upravené splatnosti vyplněn, pak podle data splatnosti.
 +    - Zrušen dotaz na datum sestavení Přehledu rozpočtu. Sestavuje se vždy podle Orsoftového data. 
 +
 +
 +4.** Pokladna** ​
 +
 +
 +    - Při platbě kartou nelze na jeden doklad pořídit více položek (řádků dokladu) - opraveno.
 +    - V konfiguraci Pokladny je možno zadat počet výtisků podkladního dokladu, zároveň se tisknou 2 doklady za sebou na jednu stránku (pokud se vejdou).
 +    - Opravena nabídka plátců poplatků z Geovapu - změna třídění.
 +
 +
 +5.** Hlavní kniha** ​
 +
 +
 +    - Zařazeny nové sestavy typu HK po měsících,​ výsledovka a rozvažné účty.
 +
 +
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 7. 12. 2018
 +
 +
 +
 +
 +===== Aktualizace k 16. 11. 2018 =====
 +
 +
 +=====  =====
 +
 +
 +=====  =====
 +
 +
 +1. **Banka ** 
 +
 +
 +    - Opraven test na druh obratu debet/​kredit pro formát Multicash České spořitelny
 +    - Umožněno účtování vratky na shodné straně s opačným znaménkem pro typ dokladu dobropis příjem a dobropis výdej.
 +
 +
 +2.** Faktury** ​
 +
 +
 +    - Do sestavy Kniha došlých faktur při zadání výběrových parametrů pro tisk nevstupovaly faktury s obnosem < 0. Opraveno.
 +    - Pro typ dokladu Poukaz povoleny všechny způsoby úhrady.
 +
 +
 +3.** Rozpočet** ​
 +
 +
 +    - Chybně se přebíraly obnosy z alokace na platbu, pokud měla faktura alokováno na více položek rozpočtu. Opraveno.
 +
 +
 +4.** PAP** 
 +
 +
 +    - Při přiřazení faktury k bance nebo pokladně se neaktualizoval PAP - opraveno.
 +
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 16. 11. 2018
 +
 +
 +===== Aktualizace k 9. 11. 2018 =====
 +
 +
 +=====  =====
 +
 +
 +=====  =====
 +
 +1.** DPH** 
 +
 +    - Aktualizace údajů DPH v rozúčtování - kontrolní hlášení - doplnění oddílu KH při generovaném rozúčtování v pokladně.
 +    - Oprava nastavení oddílu KH u odpočtu daňového dokladu podle celkového obnosu realizace.
 +
 +
 +2.** Faktury**
 +
 +   - Vyplnění analytického účtu banky se povinně vyžaduje pouze u typu úhrady „příkaz k úhradě“ nebo „příkaz k inkasu.
 +   - Vydané faktury - doplněn button „Vrátit“ s funkcí na vytvoření příkazu k úhradě z přeplacené vydané faktury.
 +   - Doplněná kontrola na duplicitu evidenčního čísla daňového dokladu (kromě platebního kalendáře).
 +   - Vyhodnocení zálohového listu jako zaplaceného už po odeslání příkazu do banky.
 +
 +
 +3.** PAP**
 +
 +   - Změnil-li se druh pohybu v rozúčtování PAP, neaktualizoval se stav, zda je IČO sledováno - opraveno.
 +
 +
 +4.** Hlavní kniha**
 +
 +   - Opravena položková hlavní kniha - za určitých podmínek se netiskly položky.
 +
 + 
 +5.** Rozpočet**
 +
 +   ​- ​ Při přetahování alokace rozpočtu z objednávky nebo smlouvy se nezohledňoval rok u víceletých objednávek nebo smluv - opraveno.
 +   ​- ​ Zohlednění dobropisů příjmů a výdajů při výpočtu počátečních stavů pokladny ke dni.
 +
 + 
 +6.** Pokladna**
 +   - Platby kartou - pokud se opravovala kontace na pokladním dokladu, nenahradil se účet účet pokladny účtem karty podle číselníku kódů pokladen. Opraveno.
 +   - Zohlednění dobropisů příjmů a výdajů při výpočtu počátečních stavů pokladny ke dni
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 12. 11. 2018
 +
 +
 +===== Aktualizace k 19. 10. 2018 =====
 +
 +  ​
 +1.** Příkazy k úhradě**
 +
 +   - Přidán sloupec datum splatnosti z faktury.
 +   - Nešel uložit ručně pořízený příkaz k úhradě - opraveno.
 +
 +2. ** Banka**
 +
 +   - Nově se eviduje osoba, která zpracovala importní soubor z banky (ABO).
 +   - V soubortu pro banku zkráceno pole AV na 35 znaků včetně textu AV.
 +
 +
 +3. ** Vizualizace rozpočtu**
 +
 +   - Oprava pro hospodářskou činnost (plán).
 +
 +4. ** Výkazy**
 +
 +   - DPH - do kontrolní sestavy DPH doplněn mezisoučet za dokladovou řadu.
 +   - Rozvaha - netiskl se název výkazu (ROZVAHA) na prvním řádku sestavy - opraveno.
 +
 +5. ** Faktury**
 +
 +   - Opravena chyba v generování více odpočtů záloh a více kurzových rozdílů k odpočtům záloh při zaplacení zálohového listu v cizí měně více platbami.  ​
 +
 +
 + ​Zpracovala:​ Věra Zikánová, 19. 10. 2018  ​
 +
 +
 +===== Aktualizace k 12. 10. 2018 =====
 +
 +
 +=====  =====
 +
 +
 +=====  =====
 +
 +
 +1. ** Výkaz Hodnocení plnění rozpočtu (FIN)**
 +
 +   - Opraveno chybné načítání definice výkazu v III. části (Financování),​ kde nebyl respektován zadaný účet.
 +
 +
 +2. ** Pokladna**
 +   - Ošetřen případ generování rozúčtování banky na pokladně pro vratku.
 +
 +
 +3. ** Přijaté faktury**
 +   - doprogramováno generování rozúčtování pro faktury s daňovou skupinou v režimu PDP.
 +
 +
 +4. ** Import z Cityware**
 +   - Chyběla celková částka v rozúčtování u saldokontního účtu v dokladech importovaných z Cityware
 +
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 15. 10. 2018
 +
 +
 +===== Aktualizace k 5. 10. 2018 =====
 +
 +
 +=====  =====
 +
 +
 +=====  =====
 +
 +
 +1. ** Banka**
 +
 +    -  Opravená chyba odskoku na platbách. Pokud stojím na například na páté položce bankovního výpisu a na jejím rozúčtování dám opravit a uložit, tak program přeskočil do první položky bankovního výpisu.
 +
 +
 +2. ** Výkaz DPH a Kontrolní hlášení**
 +
 +    - při výběru typu podepisujicí osoby "​fyzická osob" se do údaje osoba oprávněná k podpisu již nedotahuje osobní číslo, a to jak u DPH ani u KH.
 +
 +
 +3. ** Upomínky**
 +
 +    - výběr - doplněna možnost výběru za jeden saldokontní účet.
 +    - prohlížení byl přidán filtr pro zaplacené a neodeslané upomínky.
 +
 +
 +4. ** Saldo - doložení zůstatků**
 +
 +    - vyloučeny interní dokladů z převodů dat (dokladová řada PREV).
 +
 +
 +5. ** Import z Cityware**
 +
 +
 +    - Nepřebíraly se zápisy s nulovou sazbou DPH - opraveno
 +
 +
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 8. 10. 2018
 +
 +
 +===== Aktualizace k 28. 09. 2018 =====
 +
 +
 +=====  =====
 +
 +
 +=====  =====
 +
 +
 +1.** Deník vydaných faktur**
 +
 +
 +    - nelze zakázat ikony Storno, Zaplatit, Příkazy a Importy - opraveno
 +
 +
 +2.** Banka**
 +
 +
 +    - účetní stav bankovního výpisu chybně napočítával mínusovou větu generovanou při opravě v uzavřeném období
 +
 +
 +3.** Pokladna**
 +
 +
 +    - byla zrušena kontrola na pořízení dokladu mimo aktivní filtr.
 +    - oprava výpočtu výkazu Kontrolní hlášení - z pokladny se nenapočítával do Kontrolního hlášení řádek, který měl oddíl A.4.
 +    - k typu dokladu Dobropis příjmu nebo Dobropis výdaje se v párování nabízely pouze dobropisy, nyní se nabízejí všechny faktury.
 +
 +
 +Zpracovala: V. Zikánová\\ ​ Dne: 27. 9. 2018
 +
 +
 +===== Aktualizace k 21. 09. 2018 =====
 +
 +
 +1. Pořizování dat - oprava kontroly na název firmy - hledá se nejdřív ​ podle zkráceného názvu a potom podle JMENO1\\ ​ 2. Opraveno převzetí stavu do hlavičky dokladu při opravě přímo v rozúčtování v uzavřeném období\\ ​ 3. Opraveno označení pro Stav Připraveno/​Nepřipraveno v položkách položkách výpisů. Pokud je nalezena alespoň jedna chybná chybná položka, je stav označen jako nepřipraven\\ ​ 4. Při ručním pořízení daňové skupiny mizí pořízený údaj - opraveno\\ ​ 5. Zpřísněna kontrola na zablokovanou nebo neplatnou firmu - kontroluje se název firmy, IČO i číslo firmy (dosud se na platnost kontrolovalo pouze IČO)
 +
 +
 +Zpracovala: N.Kejzlarová\\ ​ Dne: 24. 9. 2018
 +
 +
 +===== Aktualizace k 14. 09. 2018 =====
 +
 +
 +
 +=====  =====
 +
 +
 +=====  =====
 +
 +
 +=== 1.1. Pokladna ===
 +
 +
 +1. Při pořízení položky pokladního dokladu s vygenerováním rozúčtování se nezaloží automaticky nový řádek rozúčtování,​ ale kurzor zůstane na posledním řádku připraven k editaci.
 +
 +
 +=== 1.2. Interní doklady ===
 +
 +
 +1. Opravena chyba, kdy se na dokladu vzniklém opisem ze zaúčtovaného dokladu se nastavil vždy stav Připraveno.
 +
 +
 +=== 1.3. Banka ===
 +
 +
 +1. Odstraněna chyba při automatickém generování haléřového vyrovnání. 2. Do tabulky plateb pro Geovap se odesílala platba vždy s půlnočním časem. Opraveno.
 +
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová
 +
 +
 +===== Aktualizace k 07. 09. 2018 =====
 +
 +
 +=== 1.1. Konfigurace čtování dokladů ===
 +
 +
 +1. Konfigurace doplněna o možnost volby, jak se chovat k dimenzím organizace a kapitola při opravě v uzavřeném období. Pokud zaškrtnete v konfiguraci "​nepovolit",​ pak se k organizaci i kapitole bude program chovat jako ke každé jiné dimenzi, tzn. při opravě v uzavřeném období bude generovat mínusovou větu a novou opravenou.
 +
 +
 +=== 1.2. PAP ===
 +
 +
 +1. Ošetřen stav, kdy v účetním deníku nebyl vyplněn účet, a proto dotahování PAP skončilo chybou. Nyní se pro tento případ PAP vůbec nedotahuje.
 +
 +
 +=== 1.3. Export plateb do Geovapu ===
 +
 +
 +1. Odstraněna chyba, která způsobila, že za určitých podmínek nedošlo k zápisu platby do tabulky plateb.
 +
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová
 +
 +
 +===== Aktualizace k 31. 08. 2018 =====
 +
 +
 +Verze obsahuje opravy chyb od poslední aktualizace,​ dále obsahuje nové funkcionality v oblasti tiskových výstupů, saldokonta, atd.
 +
 +
 +=== 1.1. Pořizování vstupních dat ===
 +
 +
 +1. Přidána kontrola při pořizování dat na platnost účtu - při stahování z číselníků kontací a souvztažností
 +
 +
 +2. Změna kontace na dokladu, který je v uzavřeném období - doplněny dotazy na datumy, do jakého období má být provedeno storno a nový zápis:
 +
 +
 +<​code>​
 + V otevřeném období (bez dotazu, provede se přímá oprava) ​
 + V uzavřeném období (s dotazem na období, je umožněna změna nabízeného datumu, do kterého proběhne generování mínusové a nové věty)
 + V uzavřeném roce – nelze provádět opravy kontace program hlásí „Nelze zasahovat do uzavřeného roku“
 +</​code>​
 +
 +
 +=== 1.2. Příkazy k úhradě/​inkasu ===
 +
 +
 +1. Doplněná nová úloha - Příkazy k inkasu, která je zařazená do volby pohledávky
 +
 +
 +=== 1.3. ABO z/do banky ===
 +
 +
 +1. Pro příkazy k úhradě a soupisky z banky byl přidán formát Best KB 2. Při zpracování soupisky z banky chybělo počítadlo - přidáno počítadlo do kontroly a zpracování ABO
 +
 +
 +=== 1.4. Výkaz Hodnocení plnění rozpočtu ===
 +
 +
 +Ve výkaze byl opraven výpočet položky 8125.
 +
 +
 +=== 1.5. Příspěvkové organizace ===
 +
 +
 +prava dalších pohledů pro účtování příspěvkových organizací (odebrání rozpočtové skladby).
 +
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová
 +
 +
 +===== Aktualizace k 21.09. 2018 =====
 +
 +
 +=== 1.1. Vizualizace rozpočtu ===
 +
 +
 +1. Přidána možnost použít ve stromu dodavatele. Zobrazuje se jeho jméno dle adresáře O6A. Dotahuje se přes přijaté faktury.