Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

AKTUALIZACE k 22.1.2021

1. Rozpočet a plán

2. Faktury

3. Banka

  1. Nové - swapové operace, umožněno zpracování swapových výpisů včetně kurzu na více než 4 desetinná místa
  2. Oprava - při párování platby z importovaného bankovního výpisu se hledají pouze faktury, které mají obnos zbývá větší než nula

4. Pokladna

  1. Oprava - chybně se plnil účel platby

5. Interní doklady

6. Hlavní kniha a účtování

  1. Nové - pro export skutečnosti a rozpočtu ve struktuře 5, 6, G umožněno batchové zpracování
  2. Nové - sestava Hlavní kniha položková s komentářem

7. PAP

8. Výkazy

  1. Oprava - při výpočtu dodatečného DPH a Kontrolního hlášení se v odíle C Kontrolního hlášení na kontrolní řádky nesčítaly hodnotyyz řádného a dodatečného daňového přiznání


9. Saldo

Zpracovala: Věra Zikánová, 22.1.2021

KOMPLETNÍ VERZE

Kompletní verze ze dne 4.1.2021

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kompletní verze Orsoftu Open - Finanční účetnictví rozpočtové je k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz.

2. Nutné akce po instalaci

Aktualizace číselníku účetních jednotek se provádí se importem z webu MF ve volbě Finanční účetnictví Radnice - Legislativní výkazy - Účetní výkazy - Konsolidace státu-seznam - Účetní jednotky - ikona Import číselníku a týká se číselníku účetních jednotek, na který se kontroluje výkaz Seznam. Je velmi obsáhlý a akce může trvat dlouho.

 číselník účetních jednotek

3. POPIS ZMĚN, OPRAV A NOVINEK

Verze zahrnuje všechny dosud provedené úpravy k verzi 20.1., zde jsou popsány pouze úpravy od 27.11.2020.

1. Rozpočet a plán

- Nové - import rozpočtu ve struktuře 5, 6, G z jiného IS ve volbě Mimořádné akce - Import/Export - Import rozpočtu 5, 6, G

- Nové - export rozpočtu a skutečnosti ve struktuře 5, 6, G z jiného IS ve volbě Mimořádné akce - Import/Export - Export skutečnosti a rozpočtu 5, 6, G

2. Faktury

- Oprava - import faktur ISDOC plnění fakturovaného obnosu pro faktury se zaokrouhlením

3. Banka

4. Pokladna

5. Interní doklady

- Nové - umožněno pomocí konfigurace zadat pro import z Majetku, aby se nekontrolovala organizace pro rozúčtování, a zapsala se i věta, která je chybně (organizace chybí, přestože v přípustnosti k účtu je nastavena jako povinná)

6. Hlavní kniha a účtování

7. PAP

8. Výkazy

- Nové - umožněn výpočet Zisku a ztráty po organizacích (volba Uživatelské výkazy)

9. Saldo

Zpracovala: Věra Zikánová, 4.1.2021