Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

AKTUALIZACE k 07.01.2022

1. Rozpočet a plán

2. Pohledávky

3. Závazky

 • Umožněna rozšířená kontrola na zveřejněný/nezveřejněný účet a sledování jeho změn

4. Banka

 • Oprava automatické kontace podle číselníku pro platby předpisů

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Hlavní kniha a účtování

 • Číselník kontací - nově umožňuje výběr platných souvztažností podle účetního datumu

8. PAP

 • Standardní zálohování číselníků pro Pomocný analytický přehled (dle Pokynu pro přechod na rok 2022)

9. Výkazy

 • Rozšíření pole DIČ v kontrolních sestavách DPH a KH
 • oprava importu číselníku účetních jednotek (změna cesty na stahovaný soubor z Monitoru státní pokladny
 • Oprava exportu výkazu Seznam konsolidovaných jednotek státu do CSUIS (nenaplňoval se kód státu u zahraničních spoluvlastníků)

Zpracovala: Lenka Ježková, 07.1.2022

AKTUALIZACE k 26.11.2021

1. Rozpočet a plán

2. Pohledávky

 • Vydané faktury
  • Pořízení
   • Změna defaultního nastavení pro dotaz o novém generování rozúčtování na „NE” (původně ano)

3. Závazky

 • Došlé faktury *
  • V deníku došlých faktur a příkazech k úhradě umožněno zobrazit informaci o zveřejnění/nezveřejnění účtu dodavatele
  • Pořízení
   • Změna defaultního nastavení pro dotazy o novém generování rozúčtování na „NE” (původně ano)

4. Banka

 • Pořízení Změna defaultního nastavení pro dotazy o novém generování rozúčtování na „NE” (původně ano)
 • Sloučené platby
  • Zaúčtování
   • Kontrola na úplný rozpad sloučené platby před zaúčtováním

5. Pokladna

 • Bankovní položky
  • Pořízení
   • Změna defaultního nastavení pro dotazy o novém generování rozúčtování na „NE” (původně ano)

6. Interní doklady

 • Pořízení
  • Změna defaultního nastavení pro dotazy o novém generování rozúčtování na „NE” (původně ano)
 • V menu Další označení a o odznačení storna

7. Hlavní kniha a účtování

8. PAP

9. Výkazy

Zpracovala: Lenka Ježková, 26.11.2021

AKTUALIZACE k 12.11.2021

1. Rozpočet a plán

 1. Nové - přibyla nová obecná sestava do Excelu, umožňující práci i s variantou rozpočtu (varianta V).

2. Faktury

 1. Doplnění - v deníku došlých faktur umožněno v browse zobrazovat další informace k plátci DPH (zveřejnění účtu apod.) Přidáno do ODicUtilParams v dotahovaných údajích.

3. Banka

 1. Doplnění - do příkazů k úhradě přibyla kontrola na zveřejněný/nezveřejněný účet plátce DPH.
 2. Oprava - při tisku Příkazy k úhradě se nebudou tisknout příkazy, které jsou součástí sloučených příkazů k úhradě.
 3. Oprava - při přihrání plateb kartou na pokladně do ropadu bankovní sloučené platby se bude přebírat jméno poplatníka z pokladního dokladu (dosud se naplňovalo jméno plátce).
 4. Doplnění - u sloučené platby za platby kartou na pokladně - při přihrání plateb kartou do rozpadu sloučené platby se naplní jméno plátce z hlavičky pokladního dokladu, pokud není vyplněn poplatník na položce pokladního dokladu.
 5. Doplnění - v příkazech k úhradě umožněno v browse zobrazovat další informace k plátci DPH (zveřejnění účtu apod.) Přidáno do ODicUtilParams v dotahovaných údajích.

4. Pokladna

 1. Nové - na hlavičku pořizovaného pokladního dokladu přibylo tlačítko Položky, které umožní zobrazit a pořizovat položky dokladu v samostatném okně.
 2. Oprava - zrušen příznak storna při duplikování stornovaného pokladního dokladu.
 3. Oprava - kontrola na nulový obnos při ukládání položky pokladního dokladu.
 4. Oprava - vyhodnocení oddílu kontrolního hlášení na pokladních dokladech.
 5. Nové - na položky pořizovaného pokladního dokladu přibylo tlačítko Rozúčtování, které umožní zobrazit a pořizovat účetní zápisy k položkám dokladu v samostatném okně.

5. Interní doklady

6. Hlavní kniha a účtování

 1. Doplnění - pro výběr období do účetního deníku přidán „Minulý měsíc“.
 2. Doplnění - do konfigurace pro účtování dokladů doplněna možnost povolit opravu organizace nebo kapitoly v uzavřeném období.

7. PAP

8. Výkazy

 1. Oprava - při kontrole Pap tabulky X se nekontrolují na kladný zůstatek účty 311, 314, 321 a 324.
 2. Oprava - při exportu výkazu PAP do Excelu se identifikátor veřejné zakázky chybně tiskl do sloupce Transakce.

Zpracovala: Věra Zikánová, 12.11.2021

AKTUALIZACE k 8.10.2021

1. Rozpočet a plán

 1. Oprava - alokace v přehledu rozpočtu pro faktury s přenesenou daňovou povinností
 2. Doplnění - do konfigurace rozpočtu přibyl dotaz „Rozpočet přehled sledovat v alokaci s přímou vazbou pro smlouvy/objednávky“ pro rozúčtování faktur s PDP.
 3. Doplnění - do konfigurace rozpočtu přibyl dotaz „Rozpočet přehled sledovat s kontrolou rozúčtování platby na RS alokace faktury“ pro obnos alokace u plateb.

2. Faktury

3. Banka

 1. Doplnění - konfigurace banky byla doplněna o dotaz na plnění textu saldokontní bankovní položky jménem nebo názvem firmy protistrany.
 2. Doplnění - do konfigurace banky přidán dotaz na změnu data platby při importu SIPO a složenek typu „A“.
 3. Oprava - při tisku Příkazy k úhradě se nebudou tisknout příkazy, které jsou součástí sloučených příkazů k úhradě.
 4. Oprava - při přihrání plateb kartou na pokladně do ropadu bankovní sloučené platby se bude přebírat jméno poplatníka z pokladního dokladu (dosud se naplňovalo jméno plátce)

4. Pokladna

 1. Oprava - na hotovostní pokladně nešel smazat vygenerovaný poplatek za platbu v hotovosti

5. Interní doklady

6. Hlavní kniha a účtování

7. PAP

8. Výkazy

Zpracovala: Věra Zikánová, 8.10.2021

AKTUALIZACE k 20.8.2021

1. Rozpočet a plán

 1. Oprava - alokace v přehledu rozpočtu pro faktury s přenesenou daňovou povinností

2. Faktury

 1. Nové - do konfigurace pro penále přibyl dotaz na elektronický podpis
 2. Oprava - importovaná faktuře, která nemá vyplněn typ úhrady, je nyní automaticky přidělen typ úhrady „Příkaz k úhradě“
 3. Nové - kontrolní sestava pro rozdílné účetní datumy. Ve volbě Přijaté faktury u rozúčtování libovolného dokladu lze vytisknout sestavu s výčtem dokladů, na kterých je účtováno ve více účetních obdobích

3. Banka

 1. Oprava - při přihrání plateb kartou do rozpadu sloučené bankovní položky se nyní přebírá jméno poplatníka z pokladního dokladu. Původně se přebíralo jméno plátce.
 2. Nové - do konfigurace banky přibyla možnost

4. Pokladna

 1. Doplnění - umožněn rozpad poplatku za platbu v hotovosti na základ a DPH
 2. Oprava - výpočet celkového obnosu pokladního dokladu včetně poplatku za platbu v hotovosti
 3. Oprava - do výpočtu konečného stavu pokladny se nedostávala platba uskutečněná v 23:59:59

5. Interní doklady

6. Hlavní kniha a účtování

7. PAP

8. Výkazy

 1. Oprava - chybně se naplňovala část A.5 Přílohy

10. Objednávky, smlouvy, alokace rozpočtu

Zpracovala: Věra Zikánová, 20.8.2021

AKTUALIZACE k 16.7.2021

1. Rozpočet a plán

 1. Oprava - při kopírování plánu se nebude přebírat datum schválení na hlavičku plánu

2. Faktury

 1. Oprava - generování kurzového rozdílu mezi platbou zálohového listu a odpočtem kurzového rozdílu na vyúčtovací faktuře

3. Banka

 1. Oprava - plnění názvu a údajů z Adresáře do rozpadlých plateb sloučené platbz

4. Pokladna

 1. Doplnění - přibyly čtyřlístkové filtry nad položkami pokladny (spárované, nespárované, všechny)
 2. Oprava - výpočet celkového obnosu pokladního dokladu včetně poplatku za platbu v hotovosti
 3. Doplnění - umožněno multimazání označených pokladních dokladů

5. Interní doklady

6. Hlavní kniha a účtování

7. PAP

8. Výkazy

 1. Oprava - zneplatňováníé přčedchozích výkazů za stejné období podle typu výkazu

10. Objednávky, smlouvy, alokace rozpočtu

 1. Oprava - alokované prostředky na smlouvě nebo objednávce se přebírají na faktuřu podle data upravené splatnosti (roku)

Zpracovala: Věra Zikánová, 16.7.2021

AKTUALIZACE k 11.6.2021

1. Rozpočet a plán

 1. Nové - doi tiskových sestav Rozpočtu přehled je k výběrovým kritériím před tiskem přidána možnost vyloučit konsolidační položky

2. Faktury

 1. Oprava - Při opisu došlé faktury se smaže variabilní symbol a evidenční číslo daňového dokladu

3. Banka

 1. Oprava - chybně se načítal výpis z banky, který měl vícenež 1000 položek.
 2. Doplnění - úprava importu ABO multicash KB podle posledních změn

4. Pokladna

 1. Doplnění - na základě konfigurace se automaticky doplní do účelu platby i jméno plátce
 2. Nové - na základě konfigurace je umožněno nepárovat platby kartou na pokladně (až na bance).

5. Interní doklady

 1. Nové - umožněno smazání schváleného zápočtu se smazáním vygenerovaných interních dokladů se zápočty

6. Hlavní kniha a účtování

7. PAP

 1. Nové - IČO, které bylo v ARESu již zrušeno, ale v PAPu je pořád vykazováno, lze zapsat do číselníku (automaticky). Správnost IČa A/P nebo transakce je kontrolvána na ARES, není-li v něm nalezena, hladá se v číselníku zrušených IČ a teprve tehdy, není-li nalezeno ani v číselníku zrušených, je označeno jako chybné.

8. Výkazy

 1. Doplnění - přidány kontroly typu sestava x výkaz
 2. Oprava - tisk výkazu Kontrolní hlášení v Kč při chybějícím IČ. Podbarvení řádku s chybějícím IČ.
 3. Oprava - tisk kontrolní sestavy DPH u vývozních faktur

10. Objednávky, smlouvy, alokace rozpočtu

 1. Doplnění - dotaz při čerpání objednávky / smlouvy na ukončení objednávky / smlouvy (alokace bude zrušena, přestože se částka na faktuře neshoduje s alokovanými prostředky na objednávce / smlouvě.

Zpracovala: Věra Zikánová, 11.6.2021

AKTUALIZACE k 28.4.2021

1. Rozpočet a plán

 1. Nové - mezi tiskové sestavy Rozpočtu byly přidány nové opisy upraveného rozpočtu: pravy rozpočtu dle data schválení, pravy rozpočtu dle účtu, pravy rozpočtu dle jednacího čísla

2. Faktury

 1. Doplnění - v konfiguraci Přijaté faktury lze povolit editaci rozpočtové skladby pro alokaci převzatou z objednávky nebo smlouvy

3. Banka

 1. Doplnění - na základě vyplnění bankovního spojení České pošty v konfiguraci Banka se platby, které přijdou z České pošty (sloučená platba) se nebudou automaticky kontovat a tím ani odesílat do Geovapu. Doplněno pro případ, že variabilní symbol České pošty souhlasí s variabilním symbolem některého poplatku, vystavovaného v Geovapu. V tom případě pak odcházela tato sloučená platba zbytečně do Geovapu plusově, a po změně kontace na Neúčtovat pak mínusem.

4. Pokladna

5. Interní doklady

6. Hlavní kniha a účtování

7. PAP

8. Výkazy

 1. Oprava - výkaz PAP - v některých případech se chybně napočítával PS u některých účtů tabulky X.
 2. Oprava - Sestava pro kontrolní hlášení obsahovala i doklady s daňovou skupinou, která nevstupuje do kontrolního hlášení

10. Objednávky, smlouvy, alokace rozpočtu

Zpracovala: Věra Zikánová, 28.4.2021

AKTUALIZACE k 16.4.2021

1. Rozpočet a plán

2. Faktury

 1. Doplnění - při importu z Geovapu se rozlišuje další typ předpisu - propadnutí věci (parametr T)
 2. Oprava - chybně se zobrazovala faktura na záložce Fakturace
 3. Oprava - pro výpočet obnosu Zbývá u dobropisu s vystaveným příkazem k úhradě

3. Banka

 1. Oprava - export plateb do Geovapu při hromadném okontování položek se nezapisovala mínusová věta
 2. Oprava - při nastavení číslování výpisu z banky jedním číslem dokladu (položky se nečíslují samostatně) se při smazání položky výpisu nebude zneplatňovat číslo dokladu v číselníku pro čísla dokladů
 3. Doplnění - umožněno propojení bankovních položek na záložce Související doklady

4. Pokladna

5. Interní doklady

 1. Oprava - import ve struktuře 5, 6, G nebude dotahovat kapitolu, pokud je 00

6. Hlavní kniha a účtování

7. PAP

8. Výkazy

 1. Doplnění - výkaz Schválení účetní závěrky - umožněno připojení dokumentů ve formátu pdf
 2. Oprava - výkaz Příloha část Fondy - pro příspěvkové organizace opraven export do xml (u části A se nedoplňovala položka výkazu na první řádek)
 3. Oprava - plnění data DPH do rozúčtování vydaných dobropisů a vývozních faktur

10. Objednávky, smlouvy, alokace rozpočtu

 1. Doplnění - ošetřen případ, kdy alokace ze smlouvy má jinou rozpočtovou skladbu než faktura (přibyla záložka RS prro platbu)
 2. Doplnění - ukončení objednávky/smlouvy a vrácení nevyčerpaných alokovaných prostředků do rozpočtu
 3. Doplnění - ošetřen případ, kdy finanční prostředky jsou alokovány pro jiný rok než je splatnost faktury (objednávka v prosinci, faktura se splatností v lednu)

Zpracovala: Věra Zikánová, 16.4.2021

AKTUALIZACE k 28.2.2021

1. Rozpočet a plán

 1. Oprava - rozpočet Přehled v tisících Kč nezaokrouhloval skutečnost

2. Faktury

 1. Oprava - přebírání rodného čísla při importu z Geovapu

3. Banka

4. Pokladna

5. Interní doklady

1. Oprava - import ve struktuře 5, 6, G naplní varibilní symbol číslem dokladu, pokud nebude VS vyplněn

6. Hlavní kniha a účtování

7. PAP

8. Výkazy

 1. Oprava - výkaz PAP část XIII - chybně se napočítávaly pasivní účty
 2. Oprava - Kontrolní hlášení - stanovení oddílu KH pouze podle obnosu faktury bez vazby na odpočet zálohy a upřesnění oddílu podle obnosu na dokladu
 3. Oprava - výběr položek do sestavy DPH s daňovou skupinou pro vývoz do EU a mimo EU

9. Saldo

Zpracovala: Věra Zikánová, 28.2.2021

AKTUALIZACE k 6.2.2021

1. Rozpočet a plán

 1. Oprava - generování varianty rozpočtu z rozpočtu minulého roku neplnilo obnos v tisících Kč.
 2. Nové - před import rozpočtu ve struktuře 5, 6, G byla zařazena kontrola s protokoem o chybných dimenzích.

2. Faktury

 1. Oprava - výpočet obnosu zbývá při platbě dobropisu na pokladně

3. Banka a Pokladna

 1. Oprava - první výpis z účtu s datem 1.1., obsahující alespoň jednu položku, dotáhl po zaúčtování do kontrolních hodnot do obnosu kredit počáteční stav mínusem
 2. Nové - platby kartou. Pokud se v číselníku kontací uvede kód kontace pro platbu na bance, pak je na rozpadu položka banky vzniklá dotažením z pokladny, automaticky okontována
 3. Oprava - Při opravě VS na vytištěném pokladním dokladu se neodeslala nová platba do Geovapu

5. Interní doklady

6. Hlavní kniha a účtování

7. PAP

8. Výkazy

 1. Oprava - výkaz Seznam - formátování obnosu s oddělenými tisíci v tisku
 2. Oprava - vytváření xml za výkaz Garance pro CSIS
 3. Nové - uživatelský výka Zisku a ztráty po organizacích včetně tiskového výstupu

9. Saldo

 1. Oprava - ve stavu pohledávek a závazků u nepřiřazených plateb se zobrazovaly i stornované platby

Zpracovala: Věra Zikánová, 5.2.2021

AKTUALIZACE k 22.1.2021

1. Rozpočet a plán

2. Faktury

3. Banka

 1. Nové - swapové operace, umožněno zpracování swapových výpisů včetně kurzu na více než 4 desetinná místa
 2. Oprava - při párování platby z importovaného bankovního výpisu se hledají pouze faktury, které mají obnos zbývá větší než nula

4. Pokladna

 1. Oprava - chybně se plnil účel platby

5. Interní doklady

6. Hlavní kniha a účtování

 1. Nové - pro export skutečnosti a rozpočtu ve struktuře 5, 6, G umožněno batchové zpracování
 2. Nové - sestava Hlavní kniha položková s komentářem

7. PAP

8. Výkazy

 1. Oprava - při výpočtu dodatečného DPH a Kontrolního hlášení se v odíle C Kontrolního hlášení na kontrolní řádky nesčítaly hodnotyyz řádného a dodatečného daňového přiznání


9. Saldo

Zpracovala: Věra Zikánová, 22.1.2021

KOMPLETNÍ VERZE

Kompletní verze ze dne 4.1.2021

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kompletní verze Orsoftu Open - Finanční účetnictví rozpočtové je k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz.

2. Nutné akce po instalaci

Aktualizace číselníku účetních jednotek se provádí se importem z webu MF ve volbě Finanční účetnictví Radnice - Legislativní výkazy - četní výkazy - Konsolidace státu-seznam - četní jednotky - ikona Import číselníku a týká se číselníku účetních jednotek, na který se kontroluje výkaz Seznam. Je velmi obsáhlý a akce může trvat dlouho.

 číselník účetních jednotek

3. POPIS ZMĚN, OPRAV A NOVINEK

Verze zahrnuje všechny dosud provedené úpravy k verzi 20.1., zde jsou popsány pouze úpravy od 27.11.2020.

1. Rozpočet a plán

- Nové - import rozpočtu ve struktuře 5, 6, G z jiného IS ve volbě Mimořádné akce - Import/Export - Import rozpočtu 5, 6, G

- Nové - export rozpočtu a skutečnosti ve struktuře 5, 6, G z jiného IS ve volbě Mimořádné akce - Import/Export - Export skutečnosti a rozpočtu 5, 6, G

2. Faktury

- Oprava - import faktur ISDOC plnění fakturovaného obnosu pro faktury se zaokrouhlením

3. Banka

4. Pokladna

5. Interní doklady

- Nové - umožněno pomocí konfigurace zadat pro import z Majetku, aby se nekontrolovala organizace pro rozúčtování, a zapsala se i věta, která je chybně (organizace chybí, přestože v přípustnosti k účtu je nastavena jako povinná)

6. Hlavní kniha a účtování

7. PAP

8. Výkazy

- Nové - umožněn výpočet Zisku a ztráty po organizacích (volba Uživatelské výkazy)

9. Saldo

Zpracovala: Věra Zikánová, 4.1.2021