Writing /srv/www/htdocs/dokuwiki/data/cache/9/9139b87d95533bf5518cf4bf34756413.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /srv/www/htdocs/dokuwiki/data/meta/orsoftopen/szm/z0_szm_161.meta failed
Unable to save metadata file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:z0_szm_161 [2015/12/16 06:29] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - ZIS - verze 16.1 ======
 +
 +===== KOMPLETNÍ VERZE =====
 +
 +
 +Kompletní verze ze dne 3.12.2015
 +
 +==== 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ====
 +
 +
 +Kompletní verze Orsoftu Open - Zákaznický informační systém je k dispozici v klientské  zóně na [[http://www.ortex.cz|www.ortex.cz]].  Lze ji nainstalovat na verzi 15.1 nebo 15.2 podsystému Základní část.
 +
 +==== 2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ ====
 +
 +
 +Po instalaci verze nejsou žádné speciální nutné kroky.
 +
 +==== 3. POPIS PROVEDENCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK ====
 +
 +
 +=== 3.1 Vodoměry ===
 +
 +
 +V části vodoměrů došlo k velké změně tím, že od verze 16.1 umožňujeme zadávat vodoměry v alfanumerickém tvaru. S tím souvisí i úprava třídění podle čísla vodoměru - třídění je alfanumerické a nikoli numerické.
 +
 +
 +=== 3.2. Smlouvy ===
 +
 +
 +Ve smlouvách došlo ve vývoji k několika dalším možnostem typů smluv
 +
 +
 +- podružný VDM ve vlastnictví jiného odběratele - oddělení fakturace podružného vodoměru
 +
 +
 +- dělení celkého množství hlavního VDM do dvou vodoměrů.
 +
 +
 +=== 3.3. Odečtová zařízení ===
 +
 +
 +Vznikla celá nová oblast vlastního odečtnového zařízení postaveného na systému Android s názvem **"Odečítač ZIS"**. Tento Odečítač je navázán na ZIS. Komunikace probíhá přes webové služby. 
 +=== 3.4. Virtuální kancelář ===
 +
 +
 +V //"Období změny ceny"//, kdy je ZVK otevřena pro zápis odečtů i mimo regulérní odečtové období je možné zadávat i datum odečtu. Pozor - váže se na DUZP vydané faktury.
  
orsoftopen/szm/z0_szm_161.txt · Poslední úprava: 2015/12/16 06:29 (upraveno mimo DokuWiki)