Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - ZIS - verze 16.1

KOMPLETNÍ VERZE

Kompletní verze ze dne 3.12.2015

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kompletní verze Orsoftu Open - Zákaznický informační systém je k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz. Lze ji nainstalovat na verzi 15.1 nebo 15.2 podsystému Základní část.

2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ

Po instalaci verze nejsou žádné speciální nutné kroky.

3. POPIS PROVEDENCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK

3.1 Vodoměry

V části vodoměrů došlo k velké změně tím, že od verze 16.1 umožňujeme zadávat vodoměry v alfanumerickém tvaru. S tím souvisí i úprava třídění podle čísla vodoměru - třídění je alfanumerické a nikoli numerické.

3.2. Smlouvy

Ve smlouvách došlo ve vývoji k několika dalším možnostem typů smluv

- podružný VDM ve vlastnictví jiného odběratele - oddělení fakturace podružného vodoměru

- dělení celkého množství hlavního VDM do dvou vodoměrů.

3.3. Odečtová zařízení

Vznikla celá nová oblast vlastního odečtnového zařízení postaveného na systému Android s názvem „Odečítač ZIS“. Tento Odečítač je navázán na ZIS. Komunikace probíhá přes webové služby.

3.4. Virtuální kancelář

V „Období změny ceny“, kdy je ZVK otevřena pro zápis odečtů i mimo regulérní odečtové období je možné zadávat i datum odečtu. Pozor - váže se na DUZP vydané faktury.