Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Statistika - Stavy zaměstnanců

Statistika ukazuje stavy zaměstnanců k určitému období. Existují dvě varianty:

 • ke dni - zobrazuje statistiky ke konkrétnímu dni.
 • měsíční - jako období se použije měsíc od prvního do posledního. Pokud zaměstnanec nastoupí v půlce hledaného měsíce (tedy ne prvního), pak se v této variantě započítá. Kdežto v předchozí variantně ke dni nemusí být započítán, záleží na tom, k jakému dni je statistika zobrazena.

Jednotlivé sloupce

Statistika ukazuje počet zaměstnanců tzv. ve stavu. To se vyhodnocuje podle nástupu a výstupu a dále podle evidenčního stavu. Ve všech sloupcích (kromě sloupce Vynětí) se zobrazují zaměstnanci ve stavu.

 • Hlavní PPV - jedná se o všechny zaměstnance ve stavu zaměstnané na hlavní pracovně právní vztah (postavení v zaměstnání = 1111 nebo 1112). V následujících polích VDD.určitá se jedná o rozpad těchto zaměstnanců (tedy také na hlavní PPV).
 • VD - Výrobní dělník - zaměstnanci s kategorií 11.
 • RD - Režijní dělník - zaměstnanci s kategorií 12 nebo 14.
 • DD - Domácký dělník - tedy zaměstnanci s kategorií 15.
 • POP - Provozně obslužný dělník - tedy zaměstnanci s kategorií 20.
 • THP - Technicko hospodářský pracovník - tedy zaměstnanci s kategorií 30 až 33.
 • Muži a Ženy - stavy se určují podle pohlaví.
 • D.určitá - zaměstnanci na dobu určitou (postavení v zaměstnání = 1112).
 • Vynětí - jedná se o zaměstnance, kteří by byly ve stavu podle nástupu a výstupu, jsou však mimo evidenční počet (tedy na mateřské, rodičovském příspěvku apod.). Tito zaměstnanci nejsou v jiných sloupcích započítání.
 • DPČ - jedná se o zaměstnance zaměstnané na dohodu o pracovní činnosti (postavení v zaměstnání = 1211).
 • DPP - jedná se o zaměstnance zaměstnané na dohodu o provedení práce (postavení v zaměstnání = 1212).
 • Učni - jedná se o učně (postavení v zaměstnání = 14..).
 • Ostatní - jedná se o zaměstnance ostatní dle postavení v zaměstnání.

Všichni zaměstnanci ve stavu se získají součtem Hlavní PPV + DPČ + DPP + Učni + Ostatní.