Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Objednávky a smlouvy

Tato volba umožňuje evidenci smluv a objednávek v systému. Jejich editaci, správu a přehledy.