Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Plán

Tato volba umožňuje práci s plánem hospodářské činnosti. Především jeho pořízení a sledování plnění plánu.