Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozpočet

Tato volba umožňuje práci s rozpočtem, jeho pořízení, generování, tisk, sledování čerpání a alokací. Dále je zde podvolba na vizualizaci rozpočtu a jeho odeslání na web