Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Saldo

V této volbě je možné zobrazit stav pohledávek a závazků k určitému dni, účetní saldo a lze tudy i exportovat data pro BI