Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Roční výkaz Přehled o změnách kapitálu

Výkaz lze obvyklým způsobem:

  • Kontrolovat - v definici vazeb jsou připraveny předepsané vnitrovýkazové vazby i vazby na výkaz Rozvaha
  • Vytisknout
  • Exportovat na kraj nebo do CSÚIS – pozor !!! Soubor *.xml je vytvářen pouze jeden, a to pro výkaz Přehled o změnách kapitálu i pro výkaz Přehled o peněžních tocích. Je tedy třeba mít zpracované a v databázi uložené oba výkazy.