Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Uživatelské výkazy

Tato volba umožňuje správu definicí uživatelských výkazů a jejich výpočet, tisk, export atd.