Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Faktury - položky

Určeno pouze pro prohlížení položek k příslušné faktuře.