Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Parametry pro výpočet paušálem

Parametry pro výpočet paušálem jsou základní datovou tabulkou ZISu. Zde se vede evidence o všech parametrech pro výpočet. Parametry pro výpočet paušálem jsou jednoznačně identifikovány k řádku smlouvy. Založením nebo opravou se provede výpočet a uložní množství do položky smlouvy.

Parametry pro výpočet paušálem (záložka)

Zobrazí se parametry pro výpočet paušálem v položkách smlouvy z tabulky Odběrná místa

  • Odběrné místo - informativní údaj
  • Kód - zadává se kód sazby dle číselníku paušálů
  • Počet - zadává se počet osob, kusů …
  • Počet měsíců v roce - zadává se počet měsíců v roce (1 až 11) při částečném využití (chaty, ubytování …)
  • Sazba - zobrazuje se sazba dle číselníku paušálů
  • Text - zadává se doplňující text k zadanému parametru
Ovládací prvky Přehledu
  • Najetí myši nad položku seznamu - v okně Náhled se zobrazí vybrané podrobnosti ke smlouvě, odběrnému místu, vodoměru nebo položce smlouvy. Pokud je kursor myši mimo seznam, zůstanou v Náhledu zobrazeny informace k položce, která má řízení (je označená tmavě modře).
  • Kliknutí na položku - položka se vybere a označí tmavě modře, závislé seznamy se profiltrují dle vybrané položky. Při následném dalším výběru podřízené položky se tato opět označí a provede se nové profiltrování seznamů dle obou výběrů. Dříve označená položka zůstane světlě modrá. Naopak při následném označení nadřízené položky se předchozí výběry zruší a provede nové profiltrování dle vybrané nadřízené položky. Tlačítky „Vše“ u smluv nebo odběrných míst se výběry zruší.
  • Dvojklik na položku - vyvolá se detail editačního programu příslušné tabulky (smluv, odběrných míst, vodoměrů nebo položek smluv). Lze tak prohlížet kompletně všechny údaje k položce. Dvojklik na okno Náhled také vyvolá příslušný detail pro právě zobrazený obsah.