Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

ZIS

Smlouvy

Smlouvy jsou základní datovou tabulkou ZISu. Zde se vede evidence o všech smlouvách jednotlivých odběratelů vod.

Smlouva je jednoznačně identifikován zadaným číslem odběratele a číslem smlouvy, které se automaticky generuje při jejím založení. Při ukládání aktivní smlouvy se některé základní údaje zapisují do tabulky odběratelů.

Použité barevné rozlišení v browse

Barva řádku

 • zašedlá - neaktivní smlouva (Ukončená)
 • žlutá - rozpracovaná nebo nepotvrzená smlouva

Pořizované údaje

 • Odběratel - jednoznačné číslo odběratele
 • Číslo smlouvy - číslo smlouvy se generuje automaticky (VO = čtyřmístné pořadové číslo, MO = číslo provozu z tabulky číselníku obcí + šestimístné pořadové číslo) s možnosti editace
 • * Stav smlouvy - dle číselníku stavů smluv 1-Aktivní, 2-Ukončená, 3-Nepotvrzená, 4-Rozpracovaná
 • Datum uzavření smlouvy - zadává se datum uzavření smlouvy

Základní údaje (záložka)

Faktury

 • Způsob platby FA - dle číselníku úhrad (1-Příkaz k úhradě, 2-Příkaz k inkasu, 3-SIPO, 4-V hotovosti, 5-Složenkou, 7-Bez úhrady, 8-Zálohovou fakturou)
 • Splatnost (dny) - počet dnů pro splatnost faktury
 • Periodicita faktury - periodicita pro vystavení faktury (Měsíční, Čtvrtletní, Půlroční, Roční)
 • Penále(%) - procento pro vystavení penalizační faktury
 • Kód faktury - kód faktury nastaven podle vybraného způsobu platby FA (5-Složenkou = 104, ostarní = 103)

Zálohy

 • Způsob zálohy - dle číselníku úhrad (1-Příkaz k úhradě, 2-Příkaz k inkasu, 3-SIPO, 4-V hotovosti, 5-Složenkou, 7-Bez úhrady, 8-Zálohovou fakturou)
 • Částka zálohy - částka pro vystavení zálohy
 • Periodicita zálohy - periodicita pro vystavení zálohy (Měsíční, Čtvrtletní, Půlroční, Roční)
 • Datum první zálohy - zadává se datum vystavení první zálohy
 • VS pro zálohy - variabilní symbol pro vystavení zálohy se u nové smlouvy generuje automaticky z čísla smlouvy (osmimístné číslo s číslem 3 vlevo, pro VO se doplní další mezery nulou) s možnosti editace.
 • SS pro zálohy - specifický symbol pro vystavení zálohy
 • Číslo SIPO - číslo SIPO je kontrolované na správnost zadání
 • Převod zálohy - příznak pro převod záloh
 • Platební kalendář - příznak pro vystavení platebního kalendáře

Platnost smlouvy

 • Tato smlouva je uzavřená - zde se zadává kombinace hodnot
 • na dobu určitou - tento údaj se zatrhne pouze u smlouvy na dobu určitou
 • Od - zadává se datum, od kterého je smlouva uzavřená
 • Do - u smlouvy na dobu určitou se zadává datum, do kterého je smlouva platná
 • Datum vyhotovení - zadává se datum vyhotovení smlouvy
 • Datum vrácení - zadává se datum vrácení smlouvy

Nastavení textu při tisku smlouvy v příslušné kapitole šablony DOCX

 • IV. - předdefinovaný text, který se doplní při tisku smlouvy do příslušného odstavce smlouvy
 • IX. - předdefinovaný text, který se doplní při tisku smlouvy do příslušného odstavce smlouvy

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném

 • Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném - název soudu, u něhož je odběratel registrován v obchodním rejstříku. Zapisuje se do adresáře do doplňku Informace
 • Spisová značka (oddíl/vložka) - dle obchodního rejstříku
 • Zastoupena - jméno osoby zastupující odběratele (příp. vč. titulů, funkce apod.)

Bankovní spojení odběratele

 • zadává se u odběratele Bank.spojení - bankovní spojení odběratele je zde pouze zobrazeno, nastavuje se u odběratele
 • zadává se u odběratele Banka - banka dle číselníku bankovních ústavů je zde pouze zobrazena, nastavuje se u odběratele
 • vybráno pro smlouvu - bankovní spojení platné pouze pro zobrazenou smlovu. Je možné vybrat existující bankovní spojení odběratele, které se liší od zadaného bankovního spojení odběratele (tento údaj se ještě nevyužívá a ani se neukládá do smlouvy)

Položky smlouvy (záložka)

Zobrazí se všechny položky smlouvy z tabulky Položky smluv

Odběrná místa (záložka)

Zobrazí se všechna odběrná místa použitá v položkách smlouvy z tabulky Odběrná místa

Ovládací prvky Přehledu
 • Najetí myši nad položku seznamu - v okně Náhled se zobrazí vybrané podrobnosti ke smlouvě, odběrnému místu, vodoměru nebo položce smlouvy. Pokud je kursor myši mimo seznam, zůstanou v Náhledu zobrazeny informace k položce, která má řízení (je označená tmavě modře).
 • Kliknutí na položku - položka se vybere a označí tmavě modře, závislé seznamy se profiltrují dle vybrané položky. Při následném dalším výběru podřízené položky se tato opět označí a provede se nové profiltrování seznamů dle obou výběrů. Dříve označená položka zůstane světlě modrá. Naopak při následném označení nadřízené položky se předchozí výběry zruší a provede nové profiltrování dle vybrané nadřízené položky. Tlačítky „Vše“ u smluv nebo odběrných míst se výběry zruší.
 • Dvojklik na položku - vyvolá se detail editačního programu příslušné tabulky (smluv, odběrných míst, vodoměrů nebo položek smluv). Lze tak prohlížet kompletně všechny údaje k položce. Dvojklik na okno Náhled také vyvolá příslušný detail pro právě zobrazený obsah.