Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Parametry pro výpočet srážkové vody

Parametry pro výpočet srážkové vody jsou základní datovou tabulkou ZISu. Zde se vede evidence o všech parametrech pro výpočet. Parametry pro výpočet srážkové jsou jednoznačně identifikovány k řádku smlouvy. Založením nebo opravou se provede výpočet a uložní množství do položky smlouvy.

Parametry pro výpočet srážkové vody (záložka)

Zadává se Plocha v m2 a zobrazí se Koeficient dle číselníku paušálů pro druh sazby = 2. Kód sazby 105 koeficient celkového úhrnu srážek za rok je možné přednostně nastavit pro danou oblast dle číselníků obcí ZIS v položce Koef.srážk.úhrnu.

  • Odběrné místo -
  • Zastavěné a těžce propustné plochy -
  • Lehce propustné plochy -
  • Plochy s vegetací -
  • Celková vypočtená plocha -
  • Poznámka -
  • Množství za rok -
  • Periodicita odečtu -
  • Množství za období -