Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Číselník kódů skladů Orsoftu

Zde lze prohlížet vybraný číselník. Editace číselníku je možná z ORSOFTU. Číselník obsahuje kódy všech skladů a fakturačních středisek, sklady vodoměrů mají „k“ v poli „Příznak 1“.