Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

start [2015/06/29 11:14] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== IS Orsoft Open ======
 +
 +
 +===== ERP systém Orsoft Open =====
 +
 +
 +{{  :​orsoftopen:​oopen_00_image00.png?​300 ​ }}
 +
 +
 +    * Orsoft Open je ekonomický informační systém ERP typu "​All-in-one"​ (vše v jednom)!
 +    * Je modulární - z široké škály modulů, podporujících různé firemní procesy, si vyberete jen ty části, které potřebujete.
 +    * Neustále reflektuje aktuální legislativu,​ zejména v citlivých a často se měnících oblastech jako jsou daně nebo mzdové předpisy.
 +    * Systém Orsoft je vyvíjený stabilní českou firmou již od roku 1990, jeho uživatelé mají zajištěnou trvalou podporu formou hotline, konzultací i vzdálené pomoci.
 +
 +
 +==== Kdo používá ERP systém Orsoft Open ====
 +
 +
 +    * Je určený k řízení výrobních a obchodních společností střední velikosti.
 +    * Používají ho stovky společností s českými i zahraničními majiteli.
 +    * Je užívaný i v neziskovém sektoru, kterému nabízíme slevy na pořízení.
 +    * Software ve firmě nahrazuje papírovou administrativu a řeší běžné činnosti zaměstnanců v oblastech ekonomiky, obchodu, logistiky, přípravy a evidence výroby. Manažerský modul a další funkce slouží i managementu (pohled na situaci firmy, schvalování).
 +    * Nabízíme vertikální řešení pro výrobce a distributory potravinářského rychloobrátkového zboží.
 +    * Pro města a obce nabízíme oborové řešení Orsoft Open RADNICE.
 +    * Ve společnosti může systém Orsoft pokrývat veškeré procesy nebo jen doplňovat software, který již používáte,​ vybranými moduly (Lidské zdroje, Správa majetku apod.).