Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

open_lk_kalk [2019/10/17 04:33]
open_lk_kalk [2020/06/09 10:32] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +      * [[:​orfertopen:​lk:​lk_kalk|Kalkulace]] ​  
 +        * [[:​orfertopen:​lk:​lk_uvod|Úvod]]  ​
 +        * [[:​orfertopen:​lk:​lk_zakldata|Základní data a číselníky]]   ​
 +        * [[:​orfertopen:​lk:​lk_plan_kalk|Plánová kalkulace]] ​  
 +        * [[:​orfertopen:​lk:​lk_operativ_kalk|Operativní kalkulace]]
 +        * [[:​orfertopen:​lk:​lk_vysled_kalk|Výsledná kalkulace]] ​  
 +        * [[:​orfertopen:​lk:​lk_kalk_prodej_zak|Kalkulace prodejní zakázky]] ​       ​