Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky T0RELIZ na tabulku D0MZD

select *
from T0RELIZ t0reliz
left outer join D0MZD d0mzd on d0mzd.idpk = t0reliz.idpk_d0mzd