Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Implementace makra

Implementace makra je tabulka, která pro danou třídu má nadefinované tabulky a jejich atributy které mohou mít charakter vstupní, výstupní nebo vstup/výstup. Tyto atributy jsou uloženy jako objekty implementace. Implementace je distribuována a nelze ji uživatelsky měnit.