Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Stroje

Program slouží pro správu strojů a skupin strojů.

Správní fce

 • Nová
 • Aktualizace
 • Likvidace
 • Detail
 • Tabulková editace

Lokální funkce

 • Kontrola

Vazby na ostatní tabulky

 • Textový doprovod

Volání textového editoru pro pořízení NTX textů ke stroji.

 • Kapacity stroje

Volání správního programu MTK - denní kapacity stroje

 • Kapacity zakázek

Volání správního programu MTA - kapacita stroje pro zakázku

Odkaz vložíme takto: http://dokuor.orsoft.cz:81/doku.php?id=orfertopen:lc:konfigurace:cvlastnostkonf

Můžeme upravit takto: BLABLA

nebo BLABLA

Standardní vlastnosti

XXX

 1. Číslovaný seznam
 2. Popis
 3. Úpravy
 • Nečíslovaný seznam
 • AA
 • BB
 • CC

https://www.orcz.cz