Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Úvod k CRM

Úloha CRM umožňuje efektivně spravovat informace o stávajících i potenciálních obchodních partnerech, detailně je klasifikovat, evidovat veškeré nastalé i budoucí aktivity (události) týkající partnerů, jejich kontaktní osoby a kontaktní údaje.

Nashromážděná data lze efektivně filtrovat, třídit a zpracovávat a využít je tak pro okamžité i strategické rozhodování ohledně daného partnera.

Tento CRM systém je koncipován jako integrální součást informačního systému, což je jeho výhoda, neboť může přímo pracovat s primárními ERP daty. Na druhé straně není jeho cílem suplovat komplexní externí systémy CRM.

Podrobně viz kapitoly Popis funkcí příp. Implementace.