Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Orsoft Doku - používání

Orsoft Doku je systém nápovědy a dokumentace pro IS Orsoft Open.

Jednotlivé články (help stránky) jsou textové soubory, formátované pomocí Wiki syntaxe. Popis formátování je v samostatném článku.

Články jsou organizovány do tzv. jmenných prostorů (namespaces). Toto jsou vlastně adresáře na webovském serveru Orsoft Doku. Hierarchie těchto adresářů tvoří adresářovou strukturu serveru. V současné době je vývojový server Orsoft Doku umístěn na serveru ortexts2, v adresáři OrsoftDoku.

Základním členěním jsou:

 • media - obrázky pro články
 • pages - vlastní txt soubory - články

Ostatní adresáře jsou pracovní pro vlastní server, tedy v nich neprobíhají žádné úpravy.

Hirarchie článků

Články jsou organizovány v adresářích dle svého logického umístění:

 • orsoft - pro Cobolský Orsoft, nebude již více využíváno
 • orsoftdoku - popis ovládání a syntaxe Orsoft Doku
 • orsoftopen - pro popis Orsoft Open
 • orsoftweb - pro popis Orsoft web
 • orsoftimpl - popis implementace
 • orsoftmodel - popis datového modelu (dle Enterprise Architectu)

Výchozím adresářem pro Orsoft Open je tedy orsoftopen.

Adresář orsoftopen je dále rozdělen podle podsystémů. Je zachováno členění a pojmenování dle funkčního modelu a dále dle „balíčků“ v NetBeans, použitých pro vývoj v Javě.

V adresáři podsystému jsou články k celému podsystému. V dalších podadresářích pak články ke konkrétním panelům použitým v Orsoft Open.

Tím je daná i logická vazba mezi vývojem v Javě (balíček) a dokumentací (článek). Jednotlivé články lze použít zaroveň jako nápovědu pro Orsoft Open - toto je zajištěno strukturou balíčku, názvem panelů a názvem článků.

Př. Zařazení v Javě: z-gui … z0.fakturace … Lqd1Panel.java odpovídá článek: orsoftopen/z0/fakturace/lqd1.txt

Vlastní propojení a příslušné volání nápovědy je zajištěno jádrem Orsoft Open.

Logické řazení článků

Obecná hierarchie a zařazení článků pro jednotlivé podsystémy Orsoft Open by mělo ctít následující strukturu:

Úvod - něco jako „jednolist“, který bude obsahovat:

 • co podsystém umí
 • pro koho je určen
 • jaké má místo v systému
 • jakou má strukturu

Popis funkcí

 • logicky uspořádané a popsané funkce podsystému včetně nápověd pro jednotlivé prvky (menu, pořizovací obrazovky)
 • případné odkazy na dokumentaci Základní části nebo na jiné kapitoly vlastní dokumentace

Parametry

 • logický popis možných parametrů včetně nápověd pro jednotlivé prvky

Implementace (vytváří a udržují konzultanti)

 • Standardní nastavení
 • Postup
 • Archivace dat

Seznam změn

 • Pro každou roční verzi se udržuje jeden seznam změn, který obsahuje popis kompletní verze (kompletní roční distribuce) a seznamy změn k důležitým aktualizacím. Seznamy změn k aktualizacím se v dokumentu umísťují nahoru (nejnovější nejvýše). Seznam změn pro podsystém se vytváří pouze tehdy, došlo-li v něm k významným změnám (tj. nikoliv každý týden, kdy se automaticky generují a zveřejňují knihovny distribuční verze)
 • Aktualizace a seznamy změn se rozlišují datem vydání, struktura názvu seznamu změn je tato:
  • Seznam změn - [podsystém] - verze [verze] - poslední změna [datum]
  • např.: Seznam změn - Personalistika - verze 16.1 - poslední změna 9.3.2016
  • pokud je do seznamu zapsána aktualizace s novým datem, je potřeba toto datum promítnout také do názvu seznamu změn. Uživatel se potom může orientovat podle data v názvu, a nemusí seznam změn vůbec otevírat, když v něm dle data není nic nového.
 • Formát nadpisů AKTUALIZACE a KOMPLETNÍ VERZE je druhý největší nadpis, např. =====AKTUALIZACE - 9.3.2016=====, tím je zajištěna přehlednost obsahu (indexu), který se zobrazuje vpravo nahoře.
 • Aktualizovaný seznam změn se dostane na web ORTEXu spolu s celou DokuWiki automaticky každý týden. Je tedy k dispozici zákazníkovi, který se dle jeho obsahu může rozhodnout pro stažení nové verze Orsoftu.
 • Příklad pojmenování seznamů změn:

 • Příklad obsahu seznamu změn:

Příklad řazení článků pro Základní část

Úvod

 • Něco jako jednolist

Základy obsluhy

 • popis ovládání (klávesy, obsluha, tisky, nápovědy, exporty…)
 • popis společných principů (prvků)

Administrace

 • Oprávnění
 • Operátorské činnosti
 • Instalace
 • Aktualizace

Kmenová data

Parametry

Implementace

Seznam změn

Oddíl Datový model

Datový model - je udržován samostatně, dle datového modelu v Enterpise Architectu

 • Odkaz na datový model
 • Případná rozhraní

Oddíl Implementace

Implementace každého podsystému je vytvářena a udržována konzultanty.

Skládá se z :

Implementace

 • Standardní nastavení
 • Postup
 • Archivace dat

Příklad postupu tvorby článku

Zde je popsán jeden ze způsobů jak vytvářet nový článek.

A. založení nového článku

A1. založení nového článku z Orsoft Open

1. V Orsoft Open překontrolujeme, zda máme správně nastavený server s OrsoftDoku. Aktuální je „ortexts2“

2. Připravíme příslušné obrázky

a uložíme do příslušného adresáře media/orsoftopen/z0/z0_zis.png

3. Použijeme ikonu pro zobrazení nápovědy. Jestliže stránka nápovědy existuje nabídne se tato k aktualizaci, jestliže stránka neexistuje, lze založit novou a tuto editovat.

A2. "ruční" založení nového článku

1. Založíme soubor txt do adresáře dle zvolené hierarchie

Zde pro podsystém ZIS, úvodní stránku pages/orsoftopen/z0/z0_uvod.txt.

2. Připravíme příslušné obrázky

a uložíme do příslušného adresáře media/orsoftopen/z0/z0_zis.png

B. založení volby v menu

POZOR - Bohužel, pro založení volby v menu, nebo pro editaci menu nelze použít FCK Edit, dochází z celkovému poškození struktury menu. Pro editaci menu je třeba DW Edit

1. Použijeme volbu k editaci menu.

2. Do příslušné hierarchie založíme nový článek s odkazem:

3. Přejdeme do založené volby

a dáme Upravit stránku

provedeme editaci - úpravy textu, vložení obrázků, formátování

4. Uložíme

volbou (tlačítkem) Uložit

www.brunovic-pohadky.estranky.cz_img_picture_23_pat-a-mat.jpg