Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftdoku:syntaxdoku [2012/02/16 14:14] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Orsoft Doku - wiki syntaxe článku ======
 +
 +
 +Jednotlivé články (help stránky) jsou popsány pomocí Wiki syntaxe, což jsou textové formátovací znaky, které systém DOkuWiki reprezentuje v grafické podobě.
 +
 +
 +Pro editaci článků jsou použity dva editory:
 +
 +
 +    * DW Edit - původní textový editor DokuWiki. Zde lze psát článek pomocí Wiki syntaxe.
 +
 +
 +{{:​orsoftdoku:​dw_dwedit.png?​300}}
 +
 +
 +    * FCK Edit - wysiwyg editor FCKEdit, který je trochu podobný editaci ve Wordu.
 +
 +
 +{{:​orsoftdoku:​dw_fckedit.png?​300}}
 +
 +
 +**Upozornění - pomocí FCKEditoru lze použít v článku též formátování textu, které není podporované Wiki syntaxí.** ​
 +
 +
 +Přepínání mezi oběma editory je pomocí tlačítka pod editačním oknem.
 +
 +
 +{{orsoftdoku:​dw_edit.png?​500}}
 +
 +
 +
 +===== Popis Wiki syntaxe =====
 +
 +
 +[[:​orsoftwiki:​dokuwiki|DokuWiki]] podporuje jednoduchý jazyk tak, aby datové soubory byly  čitelné a co nejpřehlednější. Na této stránce najdete komletní popis syntaxe, kterou můžete použít při editaci stránek. Zdrojový text této stránky jednoduše zobrazíte kliknutím na tlačítko //Upravit stránku// ​   na začátku nebo na konci stránky. Chcete-li něco vyzkoužet, použijte [[:​playground:​playground|pískoviště]]. Jednodušší prvky jsou přístupné také pomocí [[http://​www.dokuwiki.org/​toolbar|tlačítek]].
 +
 +
 +===== Základní formátování textu =====
 +
 +
 +DokuWiki podporuje **tučné** ​   písmo, //​kurzivu//,​ __podtržené__ ​   a ''​neproporcionální'' ​   texty. Všechny můžete samozřejmě **__//''​kombinovat'' ​  // ​ __   **.
 +
 +
 +<​code>​
 +DokuWiki podporuje **tučné** písmo, //​kurzivu//,​ __podtržené__ a ''​neproporcionální''​ texty.
 +Všechny můžete samozřejmě **__//''​kombinovat''//​__**.
 +</​code>​
 +
 +
 +Můžete rovněž používat <​sub>​dolní index</​sub>​i <​sup>​horní index</​sup>​.
 +
 +
 +<​code>​
 +Můžete rovněž používat <​sub>​dolní index</​sub>​ i <​sup>​horní index</​sup>​.
 +</​code>​
 +
 +
 +Nějaký text lze označit jako <​del>​smazaný</​del>​.
 +
 +
 +<​code>​
 +Nějaký text lze označit jako <​del>​smazaný</​del>​.
 +</​code>​
 +
 +
 +**Odstavce** ​   se oddělují pomocí prázdných řádků. Pokud chcete **zalomit řádek** ​   bez nového odstavce, použijte dvě zpětná lomítka následovaná bílými znaky nebo koncem řádku.
 +
 +
 +Toto je nějaký text se zalomením řádků\\ ​ Všimněte si, že dvě zpětná lomítka jsou rozpoznána na konci řádku,​\\ ​ nebo pokud následují\\ ​ bílé znaky<​nowiki>​ \</​nowiki><​nowiki>​\</​nowiki>​toto se stane bez nich.
 +
 +
 +<​code>​
 +Toto je nějaký text se zalomením řádků\
 +Všimněte si,
 +že dvě zpětná lomítka jsou rozpoznána na konci řádku,\\
 +nebo pokud následují\
 +bílé znaky \\toto se stane bez nich.
 +</​code>​
 +
 +
 +Ruční zalomení řádku používejte uvážlivě jen tam, kde je to opravdu nutné.
 +
 +
 +===== Odkazy =====
 +
 +
 +[[:​orsoftwiki:​dokuwiki|DokuWiki]] podporuje mnoho různých způsobů, jak vytvářet odkazy.
 +
 +
 +==== Externí ====
 +
 +
 +Externí odkazy jsou rozpoznávány automaticky:​ [[http://​www.google.com|http://​www.google.com]] nebo jednoduše [[http://​www.google.com|www.google.com]] - lze nastavit i jména odkazů: [[http://​www.google.com|Tento odkaz ukazuje na google]]. Mailové adresy jako [[andi@splitbrain.org|andi@splitbrain.org]] rovněž fungují.
 +
 +
 +<​code>​
 +Externí odkazy jsou rozpoznávány automaticky:​ http://​www.google.com nebo
 +jednoduše www.google.com - lze nastavit i jména odkazů:
 +[[http://​www.google.com|Tento odkaz ukazuje na google]]. Mailové adresy
 +jako [[andi@splitbrain.org|andi@splitbrain.org]] rovněž fungují.
 +</​code>​
 +
 +
 +==== Interní ====
 +
 +
 +Interní odkazy se vytváří pomocí hranatých závorek. Vložíte [[http://​www.dokuwiki.org/​pagename|název stránky]] ([[:​orsoftwiki:​wiki_stranka|wiki stránka]] ) a případně i [[:​orsoftwiki:​wiki_stranka|jiný popisek stránky]]. Názvy wiki stránek jsou převedeny automaticky na malá písmena. Speciální znaky nejsou povoleny.
 +
 +
 +<​code>​
 +Interní odkazy se vytváří pomocí hranatých závorek. Vložíte
 +[[doku>​pagename|název stránky]] ([[wiki stránka]]) a případně
 +[[wiki stránka|jiný popisek stránky]]. Názvy wiki stránek jsou
 +převedeny automaticky na malá písmena. Speciální znaky nejsou povoleny.
 +</​code>​
 +
 +
 +Můžete používat [[http://​www.dokuwiki.org/​namespaces|jmenné prostory]] pomocí dvojtečky v názvu stránky.
 +
 +
 +<​code>​
 +Můžete používat [[doku>​namespaces|jmenné prostory]] pomocí dvojtečky v názvu stránky.
 +</​code>​
 +
 +
 +Pro další informace o jmenných prostorech se podívejte do jejich [[http://​www.dokuwiki.org/​namespaces|dokumentace]].
 +
 +
 +Odkazování na určitou sekci je rovněž možné. Jednoduše do odkazu přidáte za název stránky mřížku ''#'' ​   a název sekce (podobně jako v HTML). Tento odkaz vede na [[:​orsoftwiki:​syntax#​interni|sekci o interních odkazech]].
 +
 +
 +<​code>​
 +Tento odkaz vede na [[syntax#​interni|sekci o interních odkazech]].
 +</​code>​
 +
 +
 +Poznámky:
 +
 +
 +    * Odkazy na [[:​orsoftwiki:​syntax|existující stránky]] jsou ostylovány jinak než odkazy na [[:​orsoftwiki:​neexistujici|neexistující]].
 +    * DokuWiki ve výchozím nastavení nepoužívá [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​CamelCase|CamelCase]] k automatickému vytváření odkazů, ale tuto funkci je možné zapnout v souboru s [[http://​www.dokuwiki.org/​config|nastavením]]. Rada: Pokud je slovo DokuWiki odkazem, je CamelCase zapnut.
 +    * Jakmile se změní název sekce, změní se pochopitelně i odkaz na tuto sekci. Tudíž na odkazování mezi sekcemi nespoléhejte až příliš.
 +
 +
 +==== Interwiki ====
 +
 +
 +DokuWiki podporuje [[http://​www.dokuwiki.org/​interwiki|Interwiki]] odkazy. Jedná se o rychlé odkazy mezi různými wiki. Například tento odkaz směřuje na stránku o wiki na Wikipedii: [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Wiki|Wiki]].
 +
 +
 +<​code>​
 +DokuWiki podporuje [[doku>​interwiki|Interwiki]] odkazy. Jedná se o
 +rychlé odkazy mezi různými wiki. Například tento odkaz směřuje na stránku
 +o wiki na Wikipedii: [[wp>​Wiki]].
 +</​code>​
 +
 +
 +==== Sdílené složky ve Windows ====
 +
 +
 +Odkaz na sdílenou složku jako [[\\server\disk|tento]] je rozpoznáván. Uvědomte si, že to je smysluplné pouze v homogenním prostředí,​ jako je [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Intranet|intranet]].
 +
 +
 +<​code>​
 +Odkaz na sdílenou složku jako [[\\server\disk|tento]] je rozpoznáván.
 +</​code>​
 +
 +
 +Poznámky:
 +
 +
 +    * Přímé procházení sdílenými složkami funguje z bezpečnostních důvodů pouze ve výchozím nastavení Microsoft Internet Exploreru, a to ještě jen v "​lokální zóně"​.
 +    * V Mozille a Firefoxu to lze zapnout pomocí volby [[http://​www.mozilla.org/​quality/​networking/​docs/​netprefs.html#​file|security.checkloaduri]],​ ale není to doporučeno.
 +    * Viz [[http://​bugs.dokuwiki.org/​index.php?​do=details&​task_id=151|151]] pro více informací.
 +
 +
 +==== Obrázkové odkazy ====
 +
 +
 +Také je možno používat obrázek jako odkaz na jinou interní či externí stránky, a to zkombinováním syntaxe pro odkazy a [[#​obrazky_a_jine_soubory|obrázky]] (viz níže) například takto:
 +
 +
 +<​code>​
 +[[http://​www.php.net|{{wiki:​dokuwiki-128.png}}]]
 +</​code>​
 +
 +
 +[[http://​www.php.net|{{:​wiki:​dokuwiki-128.png?​nolink&​}}]] ​
 +
 +
 +Poznámka: Formátování obrázku je jediná formátovací syntax, kterou lze použít uvnitř jména odkazu.
 +
 +
 +Je podporována kompletní syntax [[#​obrazky_a_jine_soubory|obrázků]] a [[#​odkazy|odkazů]] včetně změny rozměrů, interních a externích obrázků a URL a interwiki odkazů.
 +
 +
 +===== Poznámky pod čarou =====
 +
 +
 +Poznámky pod čarou ((Toto je poznámka pod čarou))vložte do dvojitých závorek.
 +
 +
 +<​code>​
 +Poznámky pod čarou ((Toto je poznámka pod čarou)) vložte do dvojitých závorek.
 +</​code>​
 +
 +
 +===== Sekce a nadpisy =====
 +
 +
 +Abyste mohli rozumně strukturovat obsah, můžete použít až pět různých úrovní nadpisů. Pokud máte ve stránce více než tři úrovně nadpisů, automaticky se vygeneruje tabulka s obsahem. Toto chování lze vypnout tak, že někam do dokumentu vložíte text ''<​nowiki></​nowiki>''​.
 +
 +
 +==== Nadpis 3. úrovně ====
 +
 +
 +=== Nadpis 4. úrovně ===
 +
 +
 +== Nadpis 5. úrovně ==
 +
 +
 +<​code>​
 +==== Nadpis 3. úrovně ====
 +=== Nadpis 4. úrovně ===
 +== Nadpis 5. úrovně ==
 +</​code>​
 +
 +
 +Pomocí čtyř nebo více pomlček vytvoříte vodorovnou čáru:
 +
 +
 +----
 +
 +
 +===== Obrázky a jiné soubory =====
 +
 +
 +Interní a externí [[http://​www.dokuwiki.org/​images|obrázky]] můžete vkládat pomocí složených závorek. Volitelně jim můžete nastavit i rozměry.
 +
 +
 +Původní velikost ​  ​{{:​wiki:​dokuwiki-128.png}}
 +
 +
 +Zmenšeno na danou šířku ​  ​{{:​wiki:​dokuwiki-128.png?​50}}
 +
 +
 +Zmenšeno na danou šířku i výšku ​  ​{{:​wiki:​dokuwiki-128.png?​200x50}}
 +
 +
 +Externí obrázek se změněnými rozměry: {{http://​de3.php.net/​images/​php.gif?​direct&​200x50}}
 +
 +
 +<​code>​
 +Původní velikost ​                 {{wiki:​dokuwiki-128.png}}
 +Zmenšeno na danou šířku ​          ​{{wiki:​dokuwiki-128.png?​50}}
 +Zmenšeno na danou šířku i výšku ​  ​{{wiki:​dokuwiki-128.png?​200x50}}
 +Externí obrázek se změněnými rozměry: {{http://​de3.php.net/​images/​php.gif?​200x50}}
 +</​code>​
 +
 +
 +Zarovnání obrázku volíte mezerami napravo nebo nalevo.
 +
 +
 +{{  :​wiki:​dokuwiki-128.png}}
 +
 +
 +{{:​wiki:​dokuwiki-128.png ​ }}
 +
 +
 +{{  :​wiki:​dokuwiki-128.png ​ }}
 +
 +
 +<​code>​
 +{{ wiki:​dokuwiki-128.png}}
 +{{wiki:​dokuwiki-128.png }}
 +{{ wiki:​dokuwiki-128.png }}
 +</​code>​
 +
 +
 +Samozřejmě můžete přidat také titulek, který se ve většině prohlížečů zobrazí jako vyskakovací bublina (tooltip).
 +
 +
 +{{  :​wiki:​dokuwiki-128.png ​ }}
 +
 +
 +<​code>​
 +{{ wiki:​dokuwiki-128.png |Toto je titulek}}
 +</​code>​
 +
 +
 +Pokud zadáte název souboru (interního či externího),​ který nemá příponu jako obrázek (''​gif,​ jpeg, png''​),​ dostate místo toho obyčejný odkaz na soubor.
 +
 +
 +Viz výše pro [[#​obrazkove_odkazy|odkazování obrázkem]].
 +
 +
 +===== Seznamy =====
 +
 +DokuWiki podporuje číslované i nečíslované seznamy. Položku seznamu vytvoříte odsazením textu o dvě mezery a použitím hvězdičky ''​*''​ pro nečíslované seznamy, resp. pomlčky ''​-''​ pro seznamy číslované.
 +
 +  * Toto je seznam
 +  * Druhá položka
 +    * Můžete používat více úrovní
 +  * Další položka
 +
 +  - Další seznam, ale číslovaný
 +  - Jiná položka
 +    - Jednoduše odsazujte dále pro další úrovně
 +  - A je to!
 +
 +<​code>​
 +  * Toto je seznam
 +  * Druhá položka
 +    * Můžete používat více úrovní
 +  * Další položka
 +
 +  - Další seznam, ale číslovaný
 +  - Jiná položka
 +    - Jednoduše odsazujte dále pro další úrovně
 +  - A je to!
 +</​code>​
 +
 +
 +
 +===== Smajlíci =====
 +
 +DokuWiki převede běžně používané [[wp>​emoticon|smajlíky]] do jejich obrázkové podoby. Další smajlíky můžete vložit do adresáře ''​smiley''​ a nastavit v souboru ''​conf/​smileys.conf''​. Tady je přehled smajlíků, které DokuWiki standardně rozpoznává.
 +
 +  * 8-) %%  8-)  %%
 +  * 8-O %%  8-O  %%
 +  * :-( %%  :-(  %%
 +  * :-) %%  :-)  %%
 +  * =)  %%  =)   %%
 +  * :-/ %%  :-/  %%
 +  * :-\ %%  :-\  %%
 +  * :-? %%  :-?  %%
 +  * :-D %%  :-D  %%
 +  * :-P %%  :-P  %%
 +  * :-O %%  :-O  %%
 +  * :-X %%  :-X  %%
 +  * :-| %%  :-|  %%
 +  * ;-) %%  ;-)  %%
 +  * ^_^ %%  ^_^  %%
 +  * :?: %%  :?:  %%
 +  * :!: %%  :!:  %%
 +  * LOL %%  LOL  %%
 +  * FIXME %%  FIXME %%
 +  * DELETEME %% DELETEME %%
 +
 +
 +
 +===== Typografie =====
 +
 +[[DokuWiki]] umí převést některé obyčejné znaky na odpovídající typograficky správné entity. Zde je příklad rozpoznávaných znaků.
 +
 +-> <- <-> => <= <=> >> << -- --- 640x480 (c) (tm) (r)
 +"He thought '​It'​s a man's world'​..."​
 +
 +<​code>​
 +-> <- <-> => <= <=> >> << -- --- 640x480 (c) (tm) (r)
 +"He thought '​It'​s a man's world'​..."​
 +</​code>​
 +
 +Poznámka: Tento převod lze vypnout v [[doku>​config#​typography|nastavení]] a v [[doku>​entities|souboru s entitami]].
 +
 +
 +===== Citace =====
 +
 +Občas budete potřebovat označit nějaký text jako odpověď nebo komentář. Můžete využít následující syntaxe:
 +
 +  Myslím, že bychom to měli udělat.
 +  ​
 +  > Ne, neměli.
 +  ​
 +  >> Ne fakt, řekl jsem, že bychom měli.
 +  ​
 +  > Fakt?
 +  ​
 +  >> Jistě!
 +  ​
 +  >>>​ No tak to teda uděláme!
 +
 +Myslím, že bychom to měli udělat.
 +
 +> Ne, neměli.
 +
 +>> Ne fakt, řekl jsem, že bychom měli.
 +
 +> Fakt?
 +
 +>> Jistě!
 +
 +>>>​ No tak to teda uděláme!
 +
 +
 +
 +
 +===== Tabulky =====
 +
 +[[DokuWiki]] podporuje jednoduchou syntaxi pro vytváření tabulek.
 +
 +^ Nadpis 1      ^ Nadpis 2       ^ Nadpis 3          ^
 +| Řádek 1 Sloupec 1    | Řádek 1 Sloupec 2     | Řádek 1 Sloupec 3        |
 +| Řádek 2 Sloupec 1    | spojené sloupce (všimněte si dvou svislých čar) ||
 +| Řádek 3 Sloupec 1    | Řádek 2 Sloupec 2     | Řádek 2 Sloupec 3        |
 +
 +Normální řádky tabulky musí začínat a končit svislou čárou ''​|'',​ řádky v hlavičce stříškou ''​^''​.
 +
 +  ^ Nadpis 1      ^ Nadpis 2       ^ Nadpis 3          ^
 +  | Řádek 1 Sloupec 1    | Řádek 1 Sloupec 2     | Řádek 1 Sloupec 3        |
 +  | Řádek 2 Sloupec 1    | (všimněte si dvou svislých čar) ||
 +  | Řádek 3 Sloupec 1    | Řádek 2 Sloupec 2     | Řádek 2 Sloupec 3        |
 +
 +Ponecháte-li buňky vodorovně vedle sebe úplně prázdné, spojí se jako v příkladu výše (colspan). Pozor, abyste měli vždy stejný počet oddělovačů buněk!
 +
 +Svislé hlavičky tabulek jsou také možné.
 +
 +|              ^ Nadpis 1            ^ Nadpis 2          ^
 +^ Nadpis 3    | Řádek 1 Sloupec 2          | Řádek 1 Sloupec 3        |
 +^ Nadpis 4    | buňky se nyní nespojí (jsou tu mezery) |                    |
 +^ Nadpis 5    | Řádek 2 Sloupec 2          | Řádek 2 Sloupec 3        |
 +
 +Jak vidíte, formátování buňky ovlivňuje oddělovač před buňkou:
 +
 +  |              ^ Nadpis 1            ^ Nadpis 2          ^
 +  ^ Nadpis 3    | Řádek 1 Sloupec 2          | Řádek 1 Sloupec 3        |
 +  ^ Nadpis 4    | buňky se nyní nespojí (jsou tu mezery) |                    |
 +  ^ Nadpis 5    | Řádek 2 Sloupec 2          | Řádek 2 Sloupec 3        |
 +
 +Poznámka: Svislé spojování buněk (rowspan) není možné.
 +
 +Obsah buněk můžete také zarovnat. Prostě přidejte alespoň dva bílé znaky na druhý konec textu: Přidejte dvě mezery nalevo pro zarovnání doprava, dvě mezery napravo pro zarovnání doleva nebo aspoň dvě mezery na oba konce pro zarovnání na střed.
 +
 +^           ​Tabulka se zarovnáním ​          ^^^
 +|         ​doprava| ​   na střed ​   |doleva ​         |
 +|doleva ​         |         ​doprava| ​   na střed ​   |
 +| xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
 +
 +A takhle vypadá zdroják:
 +
 +  ^           ​Tabulka se zarovnáním ​          ^^^
 +  |         ​doprava| ​   na střed ​   |doleva ​         |
 +  |doleva ​         |         ​doprava| ​   na střed ​   |
 +  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
 +
 +
 +
 +
 +===== Neparsované bloky =====
 +
 +Do svých stránek můžete zahrnout i bloky, které nebudou interpretovány,​ když je odsadíte o alespoň dvě mezery (podobně jako v předchozích příkladech),​ nebo použitím tagů ''​code''​ či ''​file''​.
 +
 +<​code>​
 +Toto je již naformátovaný text, kde jsou všechny mezery zachovány: např.
 +              <-takto
 +</​code>​
 +
 +<​file>​
 +Tohle je skoro to samé, jen to lze využít spíš, když chcete ukázat, že citujete nějaký soubor.
 +</​file>​
 +
 +Aby parser kompletně ignoroval nějaký text (tj. vůbec jej neformátoval),​ uzavřete danou oblast do tagů ''​nowiki''​ nebo jednoduše do dvojitých procent ''<​nowiki>​%%</​nowiki>''​.
 +
 +<​nowiki>​
 +Toto je nějaký text obsahující URL jako: http://​www.splitbrain.org a **formátování**,​ ale parser s ním vůbec nic neudělá.
 +</​nowiki>​
 +
 +Podívejte se na zdrojový text této stránky, jak se neparsované bloky používají.
 +
 +
 +===== Zvýrazňování syntaxe =====
 +
 +[[DokuWiki]] umí zvýrazňovat a obarvovat zdrojové kódy, aby se daly lépe číst. Používá přitom [[http://​qbnz.com/​highlighter/​|GeSHi]] Generic Syntax Highlighter. Díky tomu DokuWiki podporuje všechny jazyky, které umí zvýrazňovat GeSHi. Syntax je stejná jako v bloku kódu v minulé sekci, jen se tentokrát dovnitř tagu vloží název jazyka. Např. ''<​nowiki><​code java></​nowiki>''​.
 +
 +<code java>
 +/** 
 + * The HelloWorldApp class implements an application that
 + * simply displays "Hello World!"​ to the standard output.
 + */
 +class HelloWorldApp {
 +    public static void main(String[] args) {
 +        System.out.println("​Hello World!"​);​ //Display the string.
 +    }
 +}
 +</​code>​
 +
 +Následující názvy jazyků jsou aktuálně rozpoznávány:​ //​actionscript-french,​ actionscript,​ ada, apache, applescript,​ asm, asp, autoit, bash, blitzbasic, bnf, caddcl, cadlisp, cfdg, cfm, c_mac, c, cpp, cpp-qt, csharp, css, delphi, diff, div, dos, d, eiffel, fortran, freebasic, gml, groovy, html, idl, ini, inno, io, java5, java, javascript, latex, lisp, lua, matlab, mirc, mpasm, mysql, nsis, objc, ocaml-brief,​ ocaml, oobas, oracle8, pascal, perl, php-brief, php, plsql, python, qbasic, rails, reg, robots, ruby, sas, scheme, sdlbasic, smalltalk, smarty, sql, tcl, text, thinbasic, tsql, vbnet, vb, vhdl, visualfoxpro,​ winbatch, xml, xpp, z80//
 +
 +
 +
 +===== Agregace RSS/ATOM kanálů =====
 +
 +[[DokuWiki]] je schopna integrovat data z externích XML kanálů. Pro jejich parsování se využívá [[http://​simplepie.org/​|SimplePie]]. Všechny formáty, kterým rozumí SimplePie, lze tudíž použít v DokuWiki. Jak bude výsledný výpis vypadat, můžete ovlivnit několika dalšími parametry (oddělenými mezerami):
 +
 +^ Parametr ​ ^ Popis ^
 +| //​jakékoliv číslo// | maximální počet položek, které se zobrazí, standardně 8 |
 +| reverse ​   | obrácené pořadí - zobrazí poslední položku v kanálu nejdřív |
 +| author ​    | ukáže jména autorů |
 +| date       | ukáže data položek |
 +| description| ukáže popisy položek. Pokud je [[doku>​config#​htmlok|HTML]] vynuto, všechny tagy se ořežou. |
 +| //n//[dhm] | obnovovací perioda, kde d=dny, h=hodiny, m=minuty. (např. 12h = 12 hodin). |
 +
 +Obnovovací perioda je standardně nastavena na 4 hodiny. Jakákoliv hodnota menší než 10 minut bude chápána jako právě 10 minut. [[DokuWiki]] se obecně snaží poskytnout cachovanou verzi stránky, což je očividně nevhodné, obsahuje-li stránka dynamický externí obsah. Tento parametr říká [[DokuWiki]],​ aby znovu zpracovala danou stránku, pokud od posledního zpracování uběhlo více času, než je //​obnovovací perioda//.
 +
 +**Příklad:​**
 +
 +  {{rss>​http://​slashdot.org/​index.rss 5 author date 1h }}
 +
 +{{rss>​http://​slashdot.org/​index.rss 5 author date 1h }}
 +
 +
 +
 +===== Vkládání HTML a PHP =====
 +
 +Čistý HTML či PHP kód můžete do svých dokumentů začlenit pomocí tagů ''​html''​ resp. ''​php''​ takto:
 +
 +<​code>​
 +<​html>​
 +Toto je nějaké <font color="​red"​ size="​+1">​HTML</​font>​
 +</​html>​
 +</​code>​
 +
 +<​html>​
 +Toto je nějaké <font color="​red"​ size="​+1">​HTML</​font>​
 +</​html>​
 +
 +<​code>​
 +<php>
 +echo 'Logo generované pomocí PHP:';
 +echo '<​img src="'​ . $_SERVER['​PHP_SELF'​] . '?​='​ . php_logo_guid() . '"​ alt="​PHP Logo !" />';​
 +</​php>​
 +</​code>​
 +
 +<php>
 +echo 'Logo generované pomocí PHP:';
 +echo '<​img src="'​ . $_SERVER['​PHP_SELF'​] . '?​='​ . php_logo_guid() . '"​ alt="​PHP Logo !" />';​
 +</​php>​
 +
 +**Poznámka**:​ Vkládání HTML a PHP je ve výchozím nastavení vypnuto. Pokud je právě vypnuto, HTML či PHP kód se místo vykonání zobrazí jako obyčejný text.
 +
 +
 +===== Syntaktické pluginy =====
 +
 +Syntaxi DokuWiki lze rozšířit pomocí [[doku>​plugins|pluginů]]. Jak se nainstalované pluginy používají,​ je popsáno na příslušné stránce o každém pluginu. Následující syntaktické pluginy jsou k dispozici v této konkrétní instalaci DokuWiki:
 +
 +~~INFO:​syntaxplugins~~