Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída CKlasifikatorFirmaVlastnost

Vlastnosti klasifikátoru

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk kgv_kn Integer(9) 005 Systémové číslo
Jednoznačná identifikace vlastnosti konfigurátoru - číslo generované systém
em
N položka - 9 znaků
kgzIdpk kgv_kgz_kn Integer(9) 001 Vazba na konfigurátor
Vazba na konfigurátor - systémové číslo konfigurátoru
součást hlavního klíč
N položka - 9 znaků
pos kgv_pos Short(4) 002 Pořadové číslo
Pořadové číslo v rámci konfigurátoru
součást hlavního klíč
N položka - 4 znaků
stav kgv_stav Short(4) 003 Stav záznamu
Stav příslušné vlastnosti konfigurátoru, může nabývat následujících hodnot
:
0 - aktivní vlastnost konfigurátoru
9 - neaktivní vlastnost konfigurátoru
Na základě tohoto stavu pak probíhá další využití, lze pracovat jen
s aktivními vlastnostmi.
N položka - 4 znaky
por kgv_por Short(4) 006 Pořadí vlastnosti
Pořadí vlastnosti konfigurátoru - zpravidla totožné s pozicí vlastnosti,
lze ale nastavit jiné pořadí - přeskládání vlastností bez nutnoti rušení.
N položka - 4 znaky
vkvIdpk kgv_vkv_kn Integer(9) 007 Odk.na vl.VKV
Vazba na konkrétní vlastnost VKV - systémové číslo konkrétní vlastnosti
N položka - 9 znaků
vkzIdpk kgv_vkz_kn Integer(9) 008 Odk.na vl.VKZ
Vazba na konkrétní vlastnost VKZ - systémové číslo standardní vlastnosti
N položka - 9 znaků
nazev kgv_nazev String(40) 009 Název vlastnosti
Název příslušné vlastnosti - dosazuje se z konkrétní vlastnosti, lze
modifikovat.
AN položka - 40 znaků
popis kgv_popis String(60) 010 Popis vlastnosti
Stručný popis vlastnosti - dosazuje se z konkrétní vlastnnosti, lze
modifikovat.
AN položka - 60 znaků
editJn kgv_edit_jn Character(1) 020 Editovatelnost
Určuje, zda vlastnost je editovatelná:
ANO - edititovatelná vlastnost - při výběru hodnoty , lze buď hodnotu
vybrat z existující sady nebo je možno hodnotu přímo zadat
NE - needitovatelná vlastbost - při výběru hodnoty lze pouze vybírat
z existujících sad konfigurátoru
AN položka - 1 znak
pocSad kgv_poc_sad Short(4) 022 Počet sad
Počet sad, které jsou připojeny k dané vlastnosti.
N položka - 4 znaků
ename kgv_login String(8) 023 Kdo změnil ?
Login jméno pracovníka, který naposledy prováděl modifikaci záznamu
AN položka - 8 znaků
edat kgv_edat Integer(9) 024 Kdy změnil ?
Datum, kdy byla naposledy prováděna modifikace záznamu.
N položka - 9 znaků
format kgv_format String(10) 032 Formát hodnoty
an kgv_an Character(1) 033 Typ hodnoty-formát
hal kgv_hal Short(4) 034 Délka hodnoty-formát
hnk kgv_hnk Short(4) 035 Počet des.míst-formát
pismo kgv_pismo Character(1) 046 Druh písma N/M/V
Druh písmen N - dle vstupu (N = defaultní)
M - pouze malá písmena
V - pouze velká
Význam má pouze pro vlastnosti s alfanumeric. formátem
hodnoty.
povJn kgv_pov_jn Character(1) 048 Povinné vyplnění ?
Povinné vyplnění
Při nastavení na J=„Ano“ bude při zápisu
vlastnosti kontrolováno, zda takto označená
vlastnost má zadanou hodnotu, pokud nebude hodnota
zadaná, tak nebude možné vlastnosti zapsat do UVS.
Pokud má vlastnost vliv na cenu, identifikaci
položky (případně další), tak se tento atribut
automaticky nastaví na hodnotu „J“.
Skrytá vlastnost konfigurátoru
aname kgv_aname String(8) 059 Autor změny
Autor aktualizace
Login, který aktualizoval danou vlastnost
adat kgv_adat Date(23) 060 Datum změny
Datum aktualizace
Aktuální datum a čas aktualizace záznamu
cKlasifikatorFirmaVlivVlastnost CKlasifikatorFirmaVlivVlastnost