Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky D4_FN_KON_LP na tabulku D4_LP_PECE

select *
from D4_FN_KON_LP d4_fn_kon_lp
inner join D4_LP_PECE d4_lp_pece on d4_lp_pece.idpk = d4_fn_kon_lp.idpk_lp