Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky OHSKUPKONT na tabulku OHKONT

select *
from OHSKUPKONT ohskupkont
left outer join OHKONT ohkont on ohkont.idpk = ohskupkont.idpk_ohkont