Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Indikace stavu oprávnění

U jednotlivých úloh v seznamu jsou ve správě profilů připojeny zápisy typu C- R+ U? D-.

Indikace stavu oprávnění - seznam

Význam značek je následující:¨

  • C = založení (create) - zakládání nových záznamů
  • R = čtení (read) - čtení záznamů
  • U = úprava (update) - úprava záznamů (editace)
  • D = smazání (delete) - smazání záznamů
  • + = povoleno - povoleno přímo u této funkce
  • - = zakázáno - zakázáno přímo u této funkce
  • ? = dědí se - povolení nebo zákaz se dědí z nadřazené skupiny funkcí, nebo od rodičovského profilu

V detailu k uzlu „Oprávnění k úlohám“ v části Úlohy definované v tomto profilu (viz níže) se stav práv zobrazuje včetně zděděných práv, tzn. že tam, kde je v seznamu u atributu otazník (např. C+ R- U? D?), se zde zobrazí výsledné právo (např. C+ R- u+ d+). Skutečnost, že právo k atributu je výsledkem dědění, je signalizována použitím malých písmen u příslušných atributů.

Indikace stavu oprávnění - detail